Media

  • Księga Identyfikacji Wizualnej

    Księga logotypu spółki Expertus określa ogół symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej

    — Czytaj Więcej

  • Katalog Ofertowy

    Katalog zawiera informacje o firmie, zasadach działania oraz pełną ofertę wykonywanych przez nas usług – Działania Prewencyjne, Kupno Wierzytelności

    — Czytaj Więcej

Reklama radiowa spółki Expertus

Multimedialna prezentacja firmy

Informacje prasowe

GP/BIZNES

Hostessa zaprosiła do stoiska? Można zrezygnować z zakupu bez podania przyczyn

Jan 19 2020
<![CDATA[

Sprawa, którą zajmował się Trybunał Sprawiedliwości UE, dotyczyła umowy zawartej pomiędzy spółką B & L Elektrogeräte z siedzibą w Niemczech, sprzedającą odkurzacze parowe, a jej klientem, który dokonał zakupu podczas pobytu na targach w Straubingu (Niemcy). Klient i jego żona przebywali w alei targowej, gdzie nawiązał z nimi kontakt pracownik firmy i zaprosił do swojego stoiska. Tam konsument został przekonany do zakupu urządzenia i podpisał umowę. Po pewnym czasie jednak poinformował, że chce zrezygnować z zakupu. Był przekonany, że umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, zatem przysługuje mu prawo odstąpienia od niej. Sprzedawca miał przeciwne zdanie. Jego zdaniem była to sprzedaż w lokalu. A powołał się przy tym na wyrok TSUE z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie Verbraucherzentrale Berlin (sygn. C 485/17), w której sąd ocenił, że stoisko wystawiennicze prowadzone przez przedsiębiorcę na targach handlowych, na którym to ów przedsiębiorca wykonuje swoją działalność przez kilka dni w roku, jest „lokalem przedsiębiorstwa”. [ramka] Dlatego firma domagała się zapłaty ceny uzgodnionej w umowie. Ostatecznie pozwała klienta do sądu rejonowego w Straubingu.

O co chodziło w sprawie C-485/17

W wyroku z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie Verbraucherzentrale

Berlin przeciwko Unimatic Vertriebs (sygn. akt C-485/17) TSUE uznał, że sprzedaż na targach, gdzie sprzedawca pojawia się regularnie – nie jest umową poza lokalem przedsiębiorstwa, a zatem klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia. Sprawa dotyczyła dystrybutora ekologicznego sprzętu AGD, którego można było spotkać kilka razy w roku na odbywających się w Berlinie targach Grüne Woche. Trybunał przypomniał, że dyrektywa 2011/83 definiuje lokal przedsiębiorstwa: po pierwsze – w art. 2 pkt 9 lit. a ‒ jako jakiekolwiek miejsca prowadzenia działalności detalicznej będące nieruchomościami, w których przedsiębiorca prowadzi swoją działalność na stałe, i po drugie – w art. 2 pkt 9 lit. b ‒ jako jakiekolwiek miejsca prowadzenia działalności detalicznej będące ruchomościami, w których przedsiębiorca prowadzi zwyczajowo swoją działalność. Uznał, że dla sprzedawcy, który sprzedaje towar na targach, boks handlowy jest właśnie lokalem przedsiębiorstwa. Choć korzysta z niego tylko kilka razy w roku, można uznać tę formę działalności za zwyczajową. Jednocześnie zastrzegł, że spełniony musi być inny warunek: „Na podstawie wyglądu stoiska i informacji przekazanych w pomieszczeniach samych targów, konsument, który jest właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny, może racjonalnie liczyć się z tym, że ów przedsiębiorca prowadzi tam swoją działalność i nawiązuje z nim kontakt w celu zawarcia umowy”. ©℗

Wątpliwości

Niemiecki sąd powziął wątpliwości, jak ocenić sytuację: czy można tu mówić o sprzedaży w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 9 dyrektywy nr 2011/83 (wobec czego prawo do odstąpienia nie przysługiwałoby), czy poza lokalem (kiedy konsument mógłby zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni). Sąd wprawdzie zgadzał się z twierdzeniem, że stoisko zajmowane przez B&< Elektrogeräte na targach spełnia określone w dyrektywie wymogi „lokalu przedsiębiorstwa”. Jednak jego wątpliwości wiązały się z tym, że okoliczności przed podpisaniem umowy były nieco inne niż w sprawie C 485/17. Szczególnie że kontakt z klientami został nawiązany, gdy ci znajdowali się w alei i do lokalu zostali zaproszeni. Zatem niemiecki sąd postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do TSUE z rozbudowanym pytaniem prejudycjalnym: Czy w sytuacji gdy przedsiębiorca znajdujący się na targach na stoisku sprzedaży albo przed nim, które to stoisko stanowi lokal przedsiębiorstwa, nawiązuje kontakt z konsumentem, który stoi w hali targowej na targach konsumenckich w przejściu przed stoiskiem sprzedaży i nie komunikuje się z przedsiębiorcą, a następnie umowa zostaje zawarta na stoisku, umowę tę należy traktować jako umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa (…), co skutkuje istnieniem prawa do odstąpienia?

Istotne są szczegóły

Jak się okazało, wątpliwości niemieckiego sądu były słuszne. Trybunał w postanowieniu wydanym 17 grudnia 2019 r. zgodził się, że stoisko na targach należy kwalifikować jako lokal przedsiębiorstwa. Ale jednocześnie podkreślił, że inaczej jest w przypadku alei, a to właśnie na jej terenie doszło do nawiązania kontaktu pomiędzy sprzedawcą a nabywcą. „Alei wspólnej dla różnych stoisk w hali wystawienniczej, w której znajdowało się stoisko, nie można uznać za «lokal przedsiębiorstwa» w rozumieniu dyrektywy, ponieważ umożliwiała ona dostęp do wszystkich stoisk przedsiębiorców obecnych w tej hali” – podkreślił. Sąd argumentował, że w sytuacji gdy konsument znajduje się poza lokalem danego przedsiębiorcy, może być „narażony na potencjalną presję psychologiczną lub na element zaskoczenia, niezależnie od tego, czy wizyta przedsiębiorcy była przez konsumenta zamówiona, czy też nie”. Finalnie TSUE sformułował konkluzję, że „umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem na stoisku prowadzonym przez przedsiębiorcę na targach, bezpośrednio po tym, jak przedsiębiorca nawiązał kontakt z konsumentem znajdującym się we wspólnej dla wielu stoisk alei hali wystawienniczej targów, stanowi umowę zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa”.

Zgodne z polskim prawem

Chociaż wyrok TSUE jest odmienny niż wydany niespełna półtora roku temu w sprawie C 485/17, to eksperci uważają, że wpisuje się w dotychczasową interpretację pojęcia lokalu przedsiębiorstwa na gruncie dyrektywy 2011/83/UE. Jak podkreślają, istotne jest bowiem to, w jakich okolicznościach został nawiązany kontakt z klientem. – Wykładnia Trybunału Sprawiedliwości dopuszcza kwalifikowanie stoiska targowego jako lokalu przedsiębiorstwa, ale przy założeniu, że jest to miejsce prowadzenia działalności zwyczajowo albo na stałe. Jednak inaczej będzie, jeśli umowa wprawdzie została podpisana na stoisku, ale kontakt z klientem został nawiązany w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy – podkreśla adwokat Dominik Jędrzejko, partner w kancelarii Kaszubiak, Jędrzejko Adwokaci. – Taki kontakt będzie zawsze prowadził do uznania umowy zawartej w jego wyniku za zawartą poza lokalem. Nawet gdy sfinalizowana zostanie ona w lokalu czy też na stoisku targowym – podkreśla ekspert. Jego zdaniem wiedza na ten temat nie jest powszechna wśród konsumentów, którzy najczęściej kojarzą sprzedaż poza lokalem z prezentacjami na pokazach. – Tymczasem zgodnie z dyrektywą 2011/83/UE oraz ustawą o prawach konsumenta uprawnienie związane z zawarciem umowy poza lokalem przedsiębiorstwa będzie przysługiwało nawet wtedy, gdy hostessa, którą spotkaliśmy na korytarzu galerii handlowej, zaprosi nas do zawarcia umowy w stałym sklepie stacjonarnym i skorzystamy z tego zaproszenia bezpośrednio – podkreśla Jędrzejko. 

opinia eksperta

Przesądzające są okoliczności

Łukasz Dubicki, adwokat, Dubicki i Wspólnicy

Umowa podpisana między konsumentem a przedsiębiorcą podczas targów może okazać się umową zawartą zarówno w lokalu przedsiębiorstwa, jak i poza lokalem przedsiębiorstwa. Status samego stoiska handlowego przedsiębiorcy na targach w przeważającej mierze nie będzie budził wątpliwości – boks taki będzie lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu dyrektywy 2011/83. Podkreślenia wymaga natomiast, że lokalem przedsiębiorstwa nie są publicznie dostępne przestrzenie, takie jak aleje i ciągi komunikacyjne wspólne dla różnego rodzaju stoisk w hali wystawienniczej. Nie stanową one w rozumieniu dyrektywy lokalu przedsiębiorstwa, gdyż ich funkcją jest umożliwienie dostępu do wszystkich stoisk w hali targowej.

O tym, czy umowa, która zostanie zawarta z konsumentem podczas targów, jest umową zawartą w lokalu przedsiębiorstwa, czy też stanowi umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa, mogą zatem przesądzać szczegółowe okoliczności bezpośrednio poprzedzające jej zawarcie. Zawarcie umowy między przedsiębiorcą a konsumentem podczas trwania targów, ale poza obrębem stoiska wystawienniczego danego przedsiębiorcy, można traktować jako umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa. Również umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa będzie taka umowa, którą, co prawda, zawarto już w obrębie stoiska danego przedsiębiorcy, ale podpisanie poprzedzone zostało nawiązaniem kontaktu z konsumentem przez przedstawiciela przedsiębiorcy poza obrębem stoiska.

Postanowienie TS UE z 17 grudnia 2019 r. w sprawie C-465/19 B&< Elektrogeräte GmbH przeciwko GC

]]

Czesi skarżą się do Komisji Europejskiej na rozbudowę kopalni w Polsce

Jan 17 2020
<![CDATA[

"Potwierdzamy, że Komisja Europejska otrzymała skargę z regionu Liberec" - poinformowała PAP Ana Crespo Parrondo ze służb prasowych KE. Służby KE analizują obecnie skargę i zamierzają odpowiedzieć Czechom. Unijne regulacje nie wyznaczają terminu udzielenia odpowiedzi.

O sprawie poinformowała agencja CTK. Jak wskazała, Czesi zdecydowali się na skargę, uznając polskie działania za "nielegalne".

"Obecnie Polska nie współpracuje z władzami czeskimi, próbując ominąć spór między Republiką Czeską a społeczeństwem w związku z rozbudową górnictwa" - powiedział w środę dziennikarzom rzecznik władz kraju libereckiego Filip Trdla.

Wyraził nadzieję, że KE będzie aktywnie wspierać wysiłki Republiki Czeskiej na rzecz ochrony źródeł wody pitnej po czeskiej stronie granicy.

Mieszkańcy kraju libereckiego z miast i wsi w strefie przygranicznej zbierają podpisy pod petycją, w której sprzeciwiają się rozbudowie kopalni Turów. Ma ona zostać wysłana do Parlamentu Europejskiego.

„Uważam, że do końca stycznia uda nam się zebrać co najmniej 5000 podpisów” - powiedział hetman (odpowiednik wojewody) kraju libereckiego Martin Puta, cytowany przez CTK.

W listopadzie ministerstwo środowiska Czech poinformowało na swoich stronach internetowych o negatywnym stanowisku wobec poszerzenia kopalni Turów

Kopalnia węgla brunatnego Turów pracuje głównie na potrzeby pobliskiej elektrowni, pokrywającej około 8 proc. zapotrzebowania na energię w Polsce. PGE, do której należy i elektrownia, i kopalnia, planuje eksploatację złoża do 2044 r.

]]

UOKiK sprawdza kancelarie odszkodowawcze. Chodzi o zasady ustalania wynagrodzenia

Jan 17 2020
<![CDATA[

Jak podano, prezes urzędu wydał już pierwsze decyzje w tych sprawach, a w toku są trzy postępowania.

W komunikacie regulatora poinformowano, że UOKiK przygląda się ofercie kancelarii odszkodowawczych od drugiej połowy 2017 r. Zaczęły się wtedy pojawiać reklamy zachęcające osoby, które miały polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, do ubiegania się o zwrot opłat likwidacyjnych. Oferty kierowane są również do konsumentów posiadających kredyty hipoteczne denominowane lub waloryzowane do waluty obcej. Następnie zostały one rozszerzone do obligacji korporacyjnych GetBack.

W efekcie - wyjaśniono - UOKiK postawił zarzuty sześciu podmiotom, w tym czterem kancelariom odszkodowawczym: chodzi o stosowanie klauzul niedozwolonych i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

W toku są postępowania dotyczące firm: Arbiter S.A. z Wrocławia, Kancelarii Prawnej Semper Invicta sp. z o.o. sp.k. z Wrocławia (dawniej Kancelaria Invictus sp. z o.o.), Votum S.A. z Wrocławia. Urząd wydał już pierwsze decyzje, które dotyczą: DM Group sp. z o.o. z Rzeszowa, Kancelarii Virtus sp. z o.o. z Krakowa, Omikron sp. z o.o. z Wrocławia (dawniej Optima Legal Consulting sp. z o.o.).

"Wyrok TSUE C260/18 w sprawie państwa Dziubak zapewne spowoduje, że wzrośnie liczba podmiotów świadczących pomoc w walce sądowej z bankiem. Liczę, że wsparcie kancelarii odszkodowawczych, ale również radców prawnych, adwokatów, będzie rzetelne i profesjonalne. Nie możemy kwestionować wysokości wynagrodzenia jako głównego świadczenia stron, ale analizujemy czy postanowienia, które je określają, są jednoznaczne i czy zapewniają równowagę stron takiej umowy. Chodzi o to, żeby konsument wiedział, za co i ile płaci" – mówi cytowany w komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał.

Szef urzędu zachęca konsumentów do analizowania wysokości wynagrodzenia i negocjowania warunków umów, np. honorarium, w tym wynagrodzenia za pomyślne zakończenie sprawy, czy terminu, w jakim musimy zapłacić kancelarii za jej pracę.

"Poprośmy o zestawienie kosztów, np. może się okazać, że kancelaria obciąży nas kosztami dojazdu pełnomocnika do sądu" – radzi Niechciał. Dodaje, że jeżeli konsument ma zastrzeżenia do pracy adwokata lub radcy prawnego, może je zgłosić do okręgowych rad adwokackich i izb radcowskich.

Zastrzeżenia UOKiK budzi m.in.: prowizja za sukces (Semper Invicta); brak możliwości wyboru pełnomocnika (Arbiter, Virtus, Votum, Semper Invicta); kara za rozwiązanie umowy przez konsumenta (Arbiter, Virtus, Semper Invicta); zakaz prowadzenia przez konsumenta samodzielnych rozmów i negocjacji z bankiem czy ubezpieczycielem (Arbiter, Semper Invicta); brak obowiązku przedstawiania zestawienia kosztów (Semper Invicta); kara umowna za naruszenie poufności (Kancelaria Prawna Semper Invicta); wypłata uzyskanych pieniędzy na konto kancelarii, a przelew na rachunek konsumenta nawet po 4 miesiącach (Semper Invicta); informacje, które wprowadzają w błąd (DM Group, Omikron).

W komunikacie napisano, że z obserwacji UOKiK może wynikać, iż w prasie ukazują się materiały, które mogą sprawiać wrażenie neutralnego tekstu dziennikarskiego, gdy tymczasem mogły być reklamą kancelarii. Dlatego prezes UOKiK skierował do kilkunastu podmiotów pisma, w których apeluje o właściwe oznaczanie ogłoszeń i reklam.

"Nie wystarczy stwierdzenie, że jakiś materiał powstał we współpracy z firmą XY czy partnerem wydania jest konkretny przedsiębiorca. Ogłoszenia i reklamy muszą być wyraźnie oznaczone, że nie stanowią materiału redakcyjnego. Apeluję o to, żeby wydawcy opracowali standardy dotyczące właściwego oznaczania materiałów promocyjnych" – stwierdza Niechciał.

Jak poinformowano, prezes UOKiK wydał już pierwsze decyzje: na DM Group nałożył ponad 47 tys. zł kary, na Omikron – ponad 11 tys. zł za wprowadzanie w błąd, a na Kancelarię Virtus ponad 28 tys. zł kary za stosowanie klauzul niedozwolonych.

Wysokość sankcji ustalana jest na podstawie rocznego obrotu danej firmy. W toku są jeszcze trzy postępowania w sprawie uznania postanowień za niedozwolone. Dotyczą one: Arbiter S.A. z Wrocławia, Kancelarii Prawnej Semper Invicta sp. z o.o. sp.k. z Wrocławia (dawniej Kancelaria Invictus sp. z o.o.), Votum S.A. z Wrocławia.

UOKiK ostrzega, że jeżeli ogłoszenia i reklamy adresowane do konsumentów nie będą oznaczane w sposób niebudzący wątpliwości, że nie stanowią one materiału redakcyjnego, to prezes UOKiK rozważy podjęcie dalszych działań, w tym wszczęcie postępowania. Maksymalna kara w wymienionych sytuacjach to 10 proc. rocznego obrotu.

Urząd radzi jednocześnie konsumentom, by dokładnie i spokojnie czytali przedstawioną im do podpisu umowę. Dodaje, że zawsze mają czas na podjęcie decyzji.

"Nie spiesz się, kredyt spłacasz kilkadziesiąt lat. Nie bój się pytać, jeśli coś jest dla ciebie niejasne, zasady ustalania wynagrodzenia muszą być dla ciebie całkowicie zrozumiałe. Jeśli nie rozumiesz określonych postanowień, w tym dotyczących wynagrodzenia, poproś pracownika kancelarii o wytłumaczenie i doprecyzowanie na egzemplarzu umowy. A jeśli takie wyjaśnienie wzbudzi twoje wątpliwości, zapytaj kogoś innego, np. prawnika" - czytamy.

Należy też pytać o dodatkowe wydatki – np. za wniesienie opłaty od pozwu, dojazd pełnomocnika procesowego na rozprawy i posiedzenia, zaliczki na poczet biegłego.

"Dowiedz się, na czyją rzecz zastrzeżono zasądzone przez sąd koszty zastępstwa procesowego oraz kto ponosi ryzyko i koszty przegranej. Negocjuj warunki umowy – wysokość honorarium i wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy, jaki będziesz miał czas na uiszczenie wynagrodzenia dla kancelarii (czy będzie to po zawarciu umowy, po jej wykonaniu, czy też w ratach – np. po poszczególnych instancjach)" - tłumaczy urząd.

]]