Kupno Wierzytelności

  1. Kupno wierzytelności

Wychodząc naprzeciw różnym potrzebom naszych Klientów, oferujemy Państwu usługę zakupu wierzytelności wraz ze związanymi z nimi prawami.

W związku z przejęciem przez nas ryzyka wypłacalności dłużnika zastrzegamy sobie prawo ograniczenia oferty jedynie do wybranych wierzytelności. Kupno Wierzytelności na własny rachunek na podstawie umowy cesji może dotyczyć wyłącznie wierzytelności bezspornych. Cenę zakupu określamy z wierzycielem indywidualnie, po dokonaniu analizy sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika.

skup-dlugow-schemat

Korzyści dla Klienta:

  • Poprawa płynności finansowej
  • Ryzyko wypłacalności dłużnika przechodzi na nowego wierzyciela
  • Brak konieczności prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego
  • Zamknięcie kont analitycznych
  • Zmniejszenie rezerw tworzonych na wierzytelności trudno ściągalne
  • Redukcja kosztów własnych