Media

  • Book Identity

    Book of the logo of the company Expertus generally defines the symbols and behaviors used in the company in order to obtain a clear and consistent identification of market

    - Read more

  • Product Tender

    The catalog contains information about the company, principles of operation and the full range of our services – Preventative Measures, Debt Purchase

    - Read more

Radio Advertising company Expertus

A multimedia presentation of the company

Press Releases

GP/BIZNES

Ustawa o zatorach płatniczych coraz bliżej. Do jesieni kolejne korzystne zmiany dla małych i średnich firm

Mar 20 2019
<![CDATA[

Emilewicz uczestniczyła w środę w spotkaniu z przedsiębiorcami w Kalwarii Zebrzydowskiej (woj. małopolskie). Jak podkreśliła, tego typu dyskusje z lokalnym środowiskiem gospodarczym są dla niej inspirujące i często przekładają się na rozwiązania legislacyjne.

„Przyspieszona amortyzacja – to był postulat z mojego poprzedniego spotkania w Kalwarii. To była na tyle atrakcyjna propozycja, że ją po półtora roku wprowadziliśmy w życie. Często powtarzam, że to jest pomysł przedsiębiorców z Kalwarii” - zaznaczyła Emilewicz. Dodała, że nowe przepisy przełożyły się na 25-proc. wzrost zakupu maszyn i urządzeń przez przedsiębiorców.

„Tego typu zmian mamy jeszcze sporo w pakiecie, który chcielibyśmy doprowadzić do końca” - zapowiedziała minister.

Według niej kończy się proces legislacyjny w rządzie ustawy o zatorach płatniczych. „Relacja producent - dystrybutor, producent - sprzedawca jest dziś bardzo trudna właśnie z powodu zatorów płatniczych. Przedsiębiorca czasem czeka 190 dni albo dłużej na należność po wystawieniu faktury. Odbiorca de facto się u niego kredytuje" -zaznaczyła Emilewicz. Wskazała, że często dotyczy to np. sklepów wielkopowierzchniowych.

Nowe przepisy – zapowiedziała minister – będą skracać terminy płatności do 30 dni dla administracji oraz do 60 dni dla podmiotów gospodarczych w relacji asymetrycznej, między małym i dużym podmiotem. Za opóźnienia w realizacji płatności mają być kary administracyjne - w wysokości do 5 percent. od niezapłaconej faktury.

Resort przedsiębiorczości będzie też prowadził ogólnodostępny rejestr niesolidnych płatników, który ma być przydatny – według Emilewicz – zarówno dla przedsiębiorców, jak i np. sektora bankowego.

Nowe prawo ma przewidywać tzw. ulgę na złe długi, która w przypadku niezapłacenia należności przewiduje, że podatek od niej będzie można płacić dopiero po uzyskaniu należnych pieniędzy. „To ważna zmiana dla polskich przedsiębiorców” - oceniła minister.

Według niej nowe prawo zamówień publicznych ma na celu zachęcenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w przetargach ogłaszanych przez administrację publiczną. „To jest dla nas bardzo ważne, bo to jest 160 mld zł, które w ten sposób trafia na rynek w ramach zamówień usług i towarów przez stronę publiczną. To nie tylko duże zamówienia np. na prace budowlane, ale także drobne rzeczy, jak przykładowo tonery czy papier” - wyjaśniła Emilewicz.

Jej zdaniem obecne prawo dotyczące zamówień publicznych jest „bardzo niekonkurencyjne” - w zeszłym roku do każdego takiego przetargu stawało średnio 2,5 podmiotów.

„To oznacza, że zamówienia publiczne są traktowane jak klub dla jakiejś wybranej grupy. Chcemy, żeby więcej firm do takich zamówień przystępowało, upraszczamy więc procedury i zwiększamy zakres odpowiedzialności ze strony zamawiającego” - zapowiedziała szefowa resortu przedsiębiorczości.

Aby zachęcić małe i średnie firmy od udziału w przetargach publicznych – zaznaczyła Emilewicz – pewna ich część będzie zarezerwowana dla sektora MSP.

]]

Inwestycje za miliardy

Mar 20 2019
<![CDATA[

BGK nie jest typowym bankiem, nie konkuruje z komercyjnymi instytucjami finansowymi, raczej stara się uzupełniać ich ofertę i zawiązywać konsorcja przy ważnych inwestycjach. Jakie przedsięwzięcia ostatnio udało wam się w ten sposób zrealizować?

Tworzymy konsorcja z bankami, ale też z instytucjami dysponującymi środkami na wspieranie polskich przedsiębiorstw. Mam tu na myśli ARP, PARP czy KUKE. Ostatnim takim przedsięwzięciem było konsorcjum z ARP dla projektu wsparcia firmy produkcyjnej z branży spożywczej na ok. 20 mln zł. Dzięki nam przedsiębiorstwo uporządkowało strukturę finansową i zdołało wydłużyć terminy spłat rat kredytowych dla siebie i podmiotów powiązanych. W efekcie zwiększyło też dostępne środki na bieżące działanie.

A jeśli chodzi o projekty realizowane z bankami komercyjnymi?

Takich też oczywiście nie brakuje. Jednym z większych projektów było zorganizowanie kilkusetmilionowego wsparcia wspólnie z dwoma bankami komercyjnymi dla jednej z firm produkcyjnych, która potrzebowała pieniędzy na sfinansowanie programu eksportowego.

To było największe przedsięwzięcie?

Nie. Wspólnie z bankiem PKO BP finansowaliśmy też projekt budowy spalarni śmieci dla Poznania. Było to wspólne przedsięwzięcie zrealizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego między Poznaniem a SUEZ Zielona Energia. Zastosowane tam technologie to najnowocześniejsze rozwiązania wykorzystywane w tej branży na całym świecie – m.in. specjalistyczny system oczyszczania spalin ITPOK, który jest całkowicie bezpieczny dla mieszkańców i środowiska. Dodatkowo w procesie spalania odpadów produkowana jest energia cieplna oraz elektryczna. Docelowo spalarnia ma przetwarzać 210 thousand. ton odpadów rocznie.

Wiem, że chcielibyście na szerszą skalę wejść w projekty oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym, także jeśli chodzi o inwestycje samorządowe.

To prawda, uczestniczymy aktualnie w rozmowach na ten temat. Brakuje jednak ciągle elementu partnerstwa w tej układance. Z powodzeniem natomiast realizujemy projekty rewitalizacyjne obszarów miejskich, powojskowych, zdegradowanych. Mamy na koncie 37 takich przedsięwzięć w całej Wielkopolsce.

Które z nich zasługują na szczególną uwagę?

Najciekawsze to odkupienie od spółki gazowej w Koźminie Wielkopolskim starego budynku gazowni i przekształcenie go w Koźmińskie Centrum Kultury. Ważne dla poznaniaków było też zagospodarowanie po wielu latach terenu po kinie Bałtyk. Powstał tam budynek biurowy, w którym działają również centrum fitness oraz restauracja na ostatnim piętrze. Skwer przed budynkiem przekształcono zaś w miejsce spotkań i organizacji eventów. Wokół znajdują się restauracje, kino letnie.

Nie brakuje też innych inwestycji umilających życie mieszkańcom…

Tak, na uwagę zasługuje rewitalizacja basenu z lat 80. w Obornikach, który po rozbudowie zyskał kręgielnię i salę fitness. Z kolei w Szamotułach odbudowa hotelu Maraton i zrewitalizowanie hali Wacław zaowocowało nowoczesnym kompleksem sportowo-hotelowym.

Wielkopolska udziela też pożyczek na poprawę efektywności energetycznej.

Udzielamy ich głównie wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym. Mogą się o nie ubiegać też zarządcy przedszkoli i szkół. Po takie wsparcie na realizację projektów termomodernizacyjnych sięgnęły już spółdzielnie i wspólnoty z Nowego Tomyśla, Swarzędza i Grodziska. Opiewają one na kwoty od 1 of 10 mln zł i są udzielane na 20 years. Zabezpieczeniem są rachunki czynszowe, a za pieniądze z pożyczki wymieniane są dachy, okna, w efekcie spadają koszty funkcjonowania spółdzielni, wspólnot i szkół.

Z których projektów jest pan szczególnie dumny?

Jednym z nich jest finansowanie systemu GPRSM na kolei za 2,5 mld zł, drugim terminal intermodalny. Realizujemy też za 0,5 mld zł projekt energetyczny.

A na jakie wsparcie mogą liczyć małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu? W skali całego kraju największą popularnością wśród nich cieszą się gwarancje de minimis, jak to wygląda w państwa regionie?

Z badania przeprowadzonego przez BGK wynika, że aż 54 percent. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie mogły skorzystać z gwarancji de minimis. 34 firm na 100 w ogóle nie otrzymałoby kredytu, a 20 dostałoby go na gorszych warunkach, nie mogąc przedstawić zabezpieczenia. Zatem gwarancje de minimis ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, są udzielane na prostych i przejrzystych zasadach, dlatego tak chętnie biznes po nie sięga. Dotychczas skorzystało z nich już niemal 144 thousand. polskich przedsiębiorców. Bank udzielił ponad 55 mld zł gwarancji, a wartość zabezpieczonych nimi kredytów przekroczyła 99 mld zł.

De minimis i inne gwarancje to jedno, ale MŚP mogą dostać u was zwykłe kredyty…

Chcemy także udzielać prostych kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla firm komercyjnych, które potrzebują wsparcia. Możemy to robić sami albo we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Nie konkurujemy z nimi, lecz wypełniamy lukę, której banki komercyjne nie chcą bądź nie mogą wypełnić. W ten sposób wspólnie tworzymy ekosystem instytucji finansowych dla rozwoju przedsiębiorstw – i tych małych, i tych największych. Pomagamy rozwijać się każdej firmie od start-upów po duże przedsiębiorstwa. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MSP

Gwarancje kredytowe

– „Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MSP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Jest przeznaczona dla kredytobiorców, którzy mają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą banku kredytujące-go) i nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej.     Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może prze-kroczyć w ciągu trzech lat 200 thousand. euro (lub 100 thousand. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 percent. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 percent. wartości gwarancji rocznie. Gwarancje są udzielane przez 21 banków współpracujących z BGK. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/– Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 percent. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 thousand. zł, a prowizja wynosi 1 percent. rocznie. – Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego, czyli np.: zgłosili do ochrony lub mają prawa w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową, działają w parku technologicznym lub inkubatorze przedsiębiorczości i otrzymali wsparcie na działalność innowacyjną, mają status centrum badawczo-rozwojowego, w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych po-nieśli na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10 percent. sumy obrotów za ten okres, w ciągu ostatnich trzech lat obrachunkowych odnotowali wzrost przychodów o średnio 15 percent. rocznie. Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 years. Zabezpieczyć można do 80 percent. kredytu.

Wspieranie innowacji

– Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Żeby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej technologii. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.     W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel są ponad 472 mln euro. – Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 thousand. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 years. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.

Pożyczki

– Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Z tego ogólnopolskiego programu wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pułap niskooprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (od 1 December 2018 r. 91 604  zł). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 years, oprocentowanie wynosi 0,44 percent. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.     Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (od 1 December 2018 r. is 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

Pieniądze na ekspansję zagraniczną

– Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych pułapów. Czas inwestycji to zwykle 5–10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej. – Finansowe Wspieranie Eksportu. Z tego rządowego programu firmy najczęściej korzystają z akredytyw. Rozliczając kontrakty handlowe, zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności. – Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji. – Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę). – Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie dochodzi należności od zagranicznej firmy.

]]

Zmieniamy się wraz z rynkiem

Mar 20 2019
<![CDATA[

Województwo – według statystyk Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu – zajmuje jedno z ostatnich miejsc pod względem inwestycyjnym w Polsce. Poziom przedsiębiorczości jest wielokrotnie mniejszy niż w województwie mazowieckim. Czy bank pomaga tę sytuację zmienić?

Istotny wpływ na wybór lokalizacji do prowadzenia inwestycji ma infrastruktura drogowa. BGK wspiera wiele projektów samorządowych i, co napawa optymizmem, sytuacja się poprawia. Potrzebujemy również wysokiej klasy specjalistów, bo mimo dużego bezrobocia brakuje ich w regionie. Nie tylko niskie koszty pracy przyciągają inwestycje. Niezbędne są innowacje, automatyzacja produkcji, wdrażanie rozwiązań B+R, stanowiących istotny element strategii wzmacniania regionu. Nasz bank udziela finansowania m.in. tym firmom, które otrzymają dotacje unijne.

W skali całego kraju największą popularnością cieszą się gwarancje de minimis, jak to wygląda w państwa regionie?

Gwarancje de minimis ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dotychczas skorzystało z nich już niemal 144 thousand. polskich przedsiębiorców. Bank udzielił ponad 55 mld zł gwarancji, a wartość zabezpieczonych nimi kredytów przekroczyła 99 mld zł. To instrument świetnie dopasowany do potrzeb sektora MŚP m.in. dzięki prostym i przejrzystym zasadom udzielania wsparcia. Z badania przeprowadzonego przez BGK wynika, że aż 54 percent. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie uczestniczyły w programie gwarancji de minimis.

Co ponadto macie do zaoferowania firmom?

Naszą ambicją jest także udzielanie prostych kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla firm, które potrzebują wsparcia na długie lata. Możemy to robić sami albo we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Nie konkurujemy z nimi, lecz wypełniamy lukę, której banki komercyjne nie chcą bądź nie mogą wypełnić. W ten sposób wspólnie tworzymy ekosystem instytucji finansowych wspierających rozwój przedsiębiorstw – i tych małych, i tych największych.

Na czym polega wsparcie regionalnego biznesu w waszym wydaniu?

Pomagamy firmom nie tylko poprzez dostarczanie kapitału na rozwój. Weszliśmy już w nowy etap wspierania przedsiębiorstw – jesteśmy regionalnym centrum kompetencji dla biznesu, służymy doradztwem sektorowym oraz wsparciem w doborze najefektywniejszych instrumentów finansowania przedsięwzięć. Mamy eksperckie zespoły, gotowe przeanalizować każdy projekt inwestycyjny. Pomagamy rozwijać się każdej firmie od start-upów po duże przedsiębiorstwa.

Nastawiacie się na lokalne specjalizacje?

Mimo niesprzyjających statystyk, w województwie warmińsko-mazurskim istnieje ogromny niewykorzystany potencjał turystyczny – chodzi tu zarówno o turystykę sezonową, jak i biznesową, zdrowotną, kulturalną etc. W naszym województwie jest sporo firm zajmujących się produkcją łodzi i luksusowych jachtów. Zarówno turystyka, jak i produkcja łodzi stanowią część inteligentnej specjalizacji regionu, mam na myśli ekonomię wody. Kolejną inteligentną specjalizacją jest drewno i meblarstwo. Produkty z drewna eksportowane są do ponad 60 krajów świata, głównie UE, ale też do Arabii Saudyjskiej czy USA. Niebagatelną rolę odgrywa też rolnictwo i to, co z niego uzyskujemy, czyli żywność wysokiej jakości, która stanowi ostatnią wyodrębnioną inteligentną specjalizację województwa.

Bank finansuje każdy z wymienionych segmentów gospodarki?

Tak, to zrozumiałe. Aby wspomniane specjalizacje i reprezentujące je firmy mogły się rozwijać, potrzebują kapitału. Bank Gospodarstwa Krajowego wspie-ra programy rządowe poprzez odpowiednie produkty, umożliwiające realizację tych inwestycji. Rynek dynamicznie sie zmienia, a my razem z nim. W związku z wyzwaniami, które stoją przed województwem, Region Warmińsko-Mazurski BGK wraz z zaangażowanym zespołem eksperckim chce iść ramię w ramię z klientem i być dla niego partnerem.

Jakiego rodzaju podmioty mogą liczyć na wsparcie BGK?

Wspieramy zarówno jednostki samorządu terytorialnego, które realizują szereg dużych inwestycji, wpływających na poprawę życia i funkcjonowania ludności, jak i spółki komunalne, przed którymi stoją wyzwania związane z wdrożeniem nowych przepisów unijnych. Mamy rozwiązania także dla sektora medycznego – finansujemy szpitale, których prawidłowe działanie jest niezbędne dla zdrowych społeczności i starzejącego się społeczeństwa. Mamy też bogatą ofertę dla firm – zarówno tych dużych, osiągających powyżej 10 mln zł przychodu rocznie, jak i tych mniejszych.Jest jeszcze jeden bardzo istotny czynnik kształtujący możliwości rozwoju regionu. Chodzi o położenie geograficzne – w pobliżu granicy z Rosją i obwodu kaliningradzkiego. W związku z położeniem przygranicznym możemy realizować Program ekspansji zagranicznej i pomagać firmom w znajdowaniu rynków zbytu poza granicami naszego kraju.

Może pani podać konkretne przykłady zrealizowanych projektów?

Współfinansowaliśmy m.in. budowę nowoczesnej hali magazynowej o powierzchni prawie 16 thousand. mkw. Szynaka Meble Sp. with o.o., w której wdrożono innowacyjną technologię zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką magazynową. Uczestniczymy również w finansowaniu nowoczesnej Piekarni Tyrolskiej, która w nowo wybudowanym budynku wypiekać będzie pieczywo z dodatkiem buraków i mąki łubinowej, co wraz z nowatorską techniką ogrzewania w opakowaniach próżniowych zapewni produktom lepsze właściwości odżywcze. We współpracy z samorządami i spółkami komunalnymi powstały z kolei nowe działy Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu, obsługującego miasto i pięć gmin powiatu oraz stacja uzdatniania wody.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MSP

Gwarancje kredytowe

    „Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MSP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może przekroczyć w ciągu trzech lat 200 thousand. euro (lub 100 thousand. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 percent. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 percent. wartości gwarancji rocznie.– Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 percent. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 thousand. zł, a prowizja wynosi 1 percent. rocznie.– Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego. Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 years. Zabezpieczyć można do 80 percent. kredytu.

Wspieranie innowacji

– Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Aby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej – nabytej lub własnej – technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.     W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel jest ponad 472 mln euro. – Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 thousand. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 years. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.

Pożyczki dla mikro–, małych i średnich firm

– Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. W tym projekcie firmy mogą liczyć na pożyczki do 500 thousand. zł, o ile działają w branży turystycznej, a inwestycję prowadzą w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej. Pożyczek udzielają współpracujące z BGK instytucje finansowe na okres 5 lub 7 lat i można liczyć na półroczną karencję w spłacie. Oprocentowanie jest niższe od rynkowego – poniżej 2 percent., a dla firm działających mniej niż 2 lata na rynku oraz miejsc posiadających status miejsca przyjaznego rowerzystom (MPR) oprocentowanie wynosi poniżej 1 percent. i dodatkowo nie trzeba wnosić wkładu własnego. Pożyczka powinna być przeznaczona przede wszystkim na inwestycje związane z turystyką. – Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Z tego ogólnopolskiego programu wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pułap niskooprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (od 1 December 2018 r. 91 604  zł). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 years, oprocentowanie wynosi 0,44 percent. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.     Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (od 1 December 2018 r. is 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

Pieniądze na ekspansję zagraniczną

– Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych pułapów. Czas inwestycji to zwykle 5–10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej. – Finansowe Wspieranie Eksportu. Z tego rządowego programu firmy najczęściej korzystają z akredytyw. Rozliczając kontrakty handlowe, zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności. – Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji. – Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę). – Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie dochodzi należności od zagranicznej firmy.

]]