Media

  • Book Identity

    Book of the logo of the company Expertus generally defines the symbols and behaviors used in the company in order to obtain a clear and consistent identification of market

    - Read more

  • Product Tender

    The catalog contains information about the company, principles of operation and the full range of our services – Preventative Measures, Debt Purchase

    - Read more

Radio Advertising company Expertus

A multimedia presentation of the company

Press Releases

Biznes,,bg,Digital competences,,pl,ECDL,,hr,Qualifications,,pl,Data published in the "Manifesto on e-skills",,pl,prepared by European Schoolnet and DIGITALEUROPE as part of the e-Skills for Jobs campaign show a permanent deficit of digital competence,,pl,e-skills,,pl,in Europe,,pl,High unemployment rate,,pl,especially among young people,,pl,in combination with a large number of vacant workplaces in the area of ​​digital competence,,pl,remains one of the most characteristic features of the European labor market,,pl,The digital economy offers Europeans great jobs,,pl,but only then,,pl,when they have the appropriate digital competence,,pl,One device will connect all toll roads in Europe,,pl,Finally, EETS starts,,pl

Rząd przyjął wykaz inwestycji towarzyszących CPK. Chodzi m.in. o 1800 km linii kolejowych

Jan 26 2021
Rada Ministrów przyjęła we wtorek wykaz inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował CIR. Chodzi o nowe linie kolejowe; budowę i przebudowę dróg publicznych oraz powstanie urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego.

Rząd przyjął projekt zmian tzw. specustaw przesyłowych

Jan 26 2021
Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt zmian w tzw. specustawach przesyłowych - dotyczących rozbudowy sieci przesyłowych energii elektrycznej, gazu i rurociągów paliwowych - podało Centrum Informacyjne Rządu. Zmiany mają przyspieszyć procedury.

Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce

Jan 26 2021
Wykorzystanie węgla stopniowo spada i będzie spadać, tak też przewidują prognozy większości krajów UE. Mniejsze zużycie paliw kopalnych z kolei sprzyja rozwojowi energetyki pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych (OZE). To również nacisk na rozbudowę już istniejących sieci, z uwzględnieniem właśnie źródeł alternatywnych Odnawialne źródła energii ograniczają uzależnienie państwa od importu paliw, a także przyczyniają się do zmniejszenia wpływu sektora energii na środowisko, dzięki znikomej emisji zanieczyszczeń.