Obsługa Prawna

Często nowelizowane i skomplikowane przepisy prawa powodują konieczność zapewnienia podmiotom gospodarczym pomocy prawnej. Chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom Kancelaria Prawna Expertus wchodząca w skład Grupy Kapitałowej w zakresie swojej działalności oferuje szeroko rozumianą obsługę prawną.

Kancelaria Prawna Expertus specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

 • Postępowania sądowe i administracyjne
 • Obsługa korporacyjna
 • Prawo Pracy
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo wekslowe i czekowe
 • Prawo spółek
 • Prawo umów
 • Własność intelektualna
 • Prawo karne gospodarcze i karno-skarbowe

Korzyści dla Klienta:

 • Budowanie wizerunku firmy
 • Pewność fachowości wykonania usługi
 • Ograniczenie ryzyka poniesienia większych strat finansowych
 • Bieżące informowanie o zmianach i wykładniach przepisów prawa

Więcej informacji na temat zakresu usług znajdą Państwo w stronie internetowej Kancelarii Prawnej.