Działania Prewencyjne

  1. Działania Prewencyjne

Już na wstępie współpracy handlowej z kontrahentami bardzo ważne jest zabezpieczenie własnych przedsięwzięć. Aby sprostać Państwa potrzebom oferujemy usługę Działania Prewencyjne. W tym celu Expertus udostępnia pieczęć prewencyjną.

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna jest narzędziem wspomagającym dyscyplinowanie kontrahentów do obowiązku terminowego regulowania płatności oraz ostrzeżeniem przed skutkami nieterminowej zapłaty. Stosowanie pieczęci ostrzega, że w przypadku nieuregulowania zobowiązań w ustalonym terminie, działania windykacyjne zostaną zlecone Expertus.

Korzyści dla Klienta

  • Zwiększenie dyscypliny płatniczej swoich kontrahentów
  • Udostępnienie pieczęci prewencyjnej dostępnej w wersji elektronicznej lub mechanicznej
  • Budowanie wizerunku firmy, jako podmiotu powierzającego obsługę swych wierzytelności profesjonalnej firmie windykacyjnej
  • Priorytetowe traktowanie zobowiązań