Medien

  • Buchen Identität

    Buch des Logo des Unternehmens Expertus allgemein definiert die Symbole und Verhaltensweisen, um in der Firma verwendet werden, um eine klare und konsistente Identifikation der Markt zu erhalten

    - Lesen Sie mehr

  • Produktausschreibungs

    Der Katalog enthält Informationen über das Unternehmen, Prinzipien der Betrieb und die gesamte Palette unserer Dienstleistungen – Vorbeugende Maßnahmen, Forderungskauf

    - Lesen Sie mehr

Radio Advertising Unternehmen Expertus

Eine Multimedia-Präsentation des Unternehmens

Pressemitteilungen

GP/BIZNES

"Mój prąd" - miliard złotych dla gospodarstw domowych

Jul 23 2019
<![CDATA[

Minister środowiska Henryk Kowalczyk poinformował, że na nowy program, który realizowany będzie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonych zostanie 1 mld zł. Ocenił, że dzięki niemu ma powstać ok. 200 Tausend. nowych instalacji fotowoltaicznych (PV). Dotacje do jednej instalacji mają wynieść do 5 Tausend. zł - wskazał.

Według premiera Mateusza Morawieckiego nowy program ma odpowiadać wymaganiom unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, a także globalnym zobowiązaniom zawartym w Porozumieniu Paryskim.

"Chcemy, żeby energia oparta na PV rozwijała się w dwucyfrowym tempie" - zaznaczył Morawiecki. Dodał, że pozytywny trend potwierdzają dane za pierwsze półrocze 2019 Jahr. Zaznaczył, że w Polsce działa obecnie ok. 65 Tausend. instalacji prosumenckich.

]]

GS1 nagradza innowacyjność

Jul 23 2019
<![CDATA[

Niezależne jury, złożone z ekspertów i branżowych autorytetów, przyzna nagrodę w 5 kategoriach: • retail, • TSL, • e-commerce, • ochrona zdrowia,• MŚP.

Wyróżnienia otrzymają przedsiębiorstwa, które wdrożyły jeden ze standardów GS1 w okresie od 30 Juni 2018 roku do 30 Juni 2019 roku oraz zgłoszą udział w konkursie do 30 września 2019 r. W zeszłorocznej, pierwszej edycji konkursu nagrodzono:• Makro Cash & Carry - kategoria retail • Carrefour Polska - kategoria e-commerce • Raben Logistics Polska - kategoria TSL• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku - kategoria ochrona zdrowiaPonad 1600 osób oddało swój głos w głosowaniu internautów. Wyłoniona w ten sposób nagroda publiczności trafiła do firmy Fresh Logistics. „Biznes zmienia się coraz dynamiczniej. Cyfryzacja w wielu branżach staje się koniecznością. Badania pokazują jednak, że aż 86% projektów cyfryzacji łańcucha dostaw nie zostaje sfinalizowana. Jednym z powodów jest brak wiedzy i doświadczenia. Nasza organizacja posiada know-how w tym zakresie a zeszłoroczni zwycięscy konkursu Kod Innowacji pokazali, że warto cyfryzować procesy z pomocą globalnych standardów GS1” – komentuje Elżbieta Hałas, Członkini Zarządu GS1 Polska.

Nagroda zostanie wręczona podczas konferencji „Kod Innowacji”, która obędzie się 21 listopada 2019 roku w Warszawie w Centrum Eventowym Koneser. Wydarzeniu towarzyszyć będą prelekcje uznanych ekspertów wspierających nowoczesny biznes – Natalia Hatalska, analityczka trendów, twórczyni instytutu badań nad przyszłością oraz Piotr Bucki, strateg i badacz trendów.

„Zeszłoroczna, pierwsza edycja konkursu Kod Innowacji wyłoniła firmy, które implementując globalne standardy osiągnęły największe korzyści biznesowe. Zwycięskie przedsiębiorstwa dzięki standardom GS1 oszczędziły czas, zoptymalizowały procesy i poprawiły monitorowanie przepływu w łańcuchu dostaw. Jestem przekonany, że taka jest rola standaryzacji, a zadaniem Rady GS1 Polska jest pokazywanie dobrych praktyk rynkowych i inspirowanie firm do ich wdrażania” - komentuje Przewodniczący Rady GS1 Polska, Marcin Dopierała, Dyrektor ds. Logistyki i Łańcucha Dostaw w Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. mit o.o..

„W Grupie Raben wykorzystujemy standardy GS1 w całym łańcuchu dostaw. Nowoczesne formy wymiany komunikatów EDI czy przyspieszenie implementacji nowych klientów są kluczowymi korzyściami, które uzyskujemy dzięki standardom. Nagroda Kod Innowacji, którą otrzymaliśmy w zeszłym roku w kategorii TSL stanowi potwierdzenie naszej strategii innowacyjnego, zrównoważonego rozwoju” – dodaje Katarzyna Ostojska, Menedżer ds. Marketingu w Raben Logistics Polska.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły takie czasopisma i portale jak: Harvard Business Review, Dziennik Gazeta Prawna, TSL Biznes, Nowoczesny Magazyn, Logistyka a Jakość, Logistics Manager, Logistyka,

Pracuj w logistyce.

Kod kreskowy to wg BBC jedna z 50 rzeczy (zaraz za iPhonem), które w największym stopniu przyczyniły się do powstania współczesnego handlu. Nie bez powodu, ponieważ aktualnie na świecie skanowanych jest minimum 6 miliardów produktów dziennie. Kod kreskowy jest tylko jednym ze standardów GS1 szeroko wdrażanych przez firmy. Standardy GS1 pomagają bowiem nie tylko poprawić efektywność procesów w firmach, ale także zwiększyć ich przewagę konkurencyjną.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się tu>>>

]]

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 7) [KOMENTARZ]

Jul 23 2019
<![CDATA[

Wśród najbardziej istotnych są zmiany w ustawie z 28 Februar 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. Artikel. 498 ze zm.). Przede wszystkim ustawodawca wydłużył okres, w którym można ogłosić upadłość zmarłego przedsiębiorcy. Do tej pory można było to zrobić w ciągu roku od dnia śmierci, a po zmianach – aż do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Ponadto – co istotne – zarządca sukcesyjny został zaliczony do kategorii podmiotów odpowiadających za szkodę wywołaną niezłożeniem bądź nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Odpowiednio zmodyfikowano przy tym definicję niewypłacalności, dostosowując ją do specyfiki przedsiębiorstwa w spadku. Te regulacje niewątpliwie niosą ze sobą ryzyko dla zainteresowanych objęciem funkcji zarządców sukcesyjnych – z czego nie każdy z nich zdaje sobie sprawę.

Ponadto obszerną grupę przepisów, które zostały zmienione w związku z ustawą regulującą zasady przeprowadzania sukcesji, stanowią regulacje podatkowe. W bieżącym odcinku opisujemy m.in. zmiany w ustawach: z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. Artikel. 2174 ze zm.), z 24 August 2006 r. o podatku tonażowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. Artikel. 31), z 6 Dezember 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. Artikel. 864 ze zm.). Ponadto ustawodawca dał możliwość kontynuacji pracowniczych programów emerytalnych – w tym celu wprowadzono zmiany w ustawie z 20 April 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. Artikel. 850).

Aby działalność przedsiębiorstwa w spadku mogła być płynnie kontynuowana, konieczne było również dokonanie zmian w wielu aktach prawnych, w których przesądzono, że śmierć przedsiębiorcy nie prowadzi do wykreślenia podmiotu z rejestru lub do utraty koncesji. W tym odcinku opisujemy zmiany, które wprowadzono m.in. w ustawach:

• z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. Artikel. 710),

• z 20 April 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. Artikel. 265 ze zm.),

• z 16 Juli 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. Artikel. 1954 ze zm.),

• z 25 August 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. Dz.U. z 2018 r. Artikel. 1344 ze zm.),

• z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. Artikel. 993),

• z 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. Artikel. 268),

• z 5 Dezember 2008 r. o organizacji rynku rybnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. Artikel. 262),

• z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. Artikel. 2386 ze zm.).©℗

Poprzednie części komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ukazały się w tygodniku Firma i Prawo:

• cz. 1 22 stycznia 2019 r. (DGP nr 15),

• cz. 2 19 Februar 2019 r. (DGP nr 35),

• cz. 3 19 marca 2019 r. (DGP nr 55),

• cz. 4 16 April 2019 r. (DGP nr 75).

• cz. 5 21 Mai 2019 r. (DGP nr 97),

• cz. 6 18 Juni 2019 r. (DGP nr 117).

Kolejna część ukaże się 20 August.

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji

W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

• z 2 Juli 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

• z 5 Juli 2001 r. o cenach

• z 29 August 1997 r. o ochronie danych osobowych

• z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

• z 3 Februar 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

• z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

• z 20 August 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

• z 12 Dezember 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

• z 16 April 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

• z 14 Dezember 2012 r. o odpadach

• z 30 Mai 2014 r. o prawach konsumenta

• z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

• z 15 Mai 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

• z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

• z 20 Juli 2017 r. – Prawo wodne

• z 23 April 1964 r. – Kodeks cywilny (wyciąg dotyczący rękojmi i gwarancji)

• z 10 Mai 2018 r. o ochronie danych osobowych

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach dgp na www.edgp.gazeta prawna.pl

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. PEŁNĄ TREŚĆ PRZECZYTASZ W DZISIEJSZYM WYDANIU TGP >>>>>

]]