Medien

  • Buchen Identität

    Buch des Logo des Unternehmens Expertus allgemein definiert die Symbole und Verhaltensweisen, um in der Firma verwendet werden, um eine klare und konsistente Identifikation der Markt zu erhalten

    - Lesen Sie mehr

  • Produktausschreibungs

    Der Katalog enthält Informationen über das Unternehmen, Prinzipien der Betrieb und die gesamte Palette unserer Dienstleistungen – Vorbeugende Maßnahmen, Forderungskauf

    - Lesen Sie mehr

Radio Advertising Unternehmen Expertus

Eine Multimedia-Präsentation des Unternehmens

Pressemitteilungen

GP / BIZNES

Rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w wodę dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologii

September 25 2020
<![CDATA[

Wzrastająca liczba chorób, rosnące potrzeby społeczne i globalizacja to tylko niektóre z wyzwań, którym firmy farmaceutyczne muszą sprostać, zapewniając najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa produktów.

– Tym samym, aby produkcja wody oczyszczonej, wody o wysokiej czystości, wody do wstrzykiwań oraz pary czystej była zgodna z międzynarodowymi standardami farmaceutycznymi i jednocześnie działalność była prowadzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, konieczne jest wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych – podkreśla Paweł Zieliński – Kierownik Sprzedaży, ekspert Veolia Water Technologies Sp. z O.o.

Veolia Water Technologies jest dostawcą sprawdzonych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę dla przemysłu farmaceutycznego i bio-technologicznego:♦ Orion® – system najnowszej generacji do oczyszczania wody dla przemysłu farmaceutycznego, produkcji leków generycznych, opieki zdrowotnej i biotechnologii. Generuje od 0,5 von 20 m3/h wody oczyszczonej, w tym tzw. zimnej WFI/HPW.♦ IonProTM LX – kompaktowy generator wody oczyszczonej (PW), łączy w sobie procesy zmiękczania, odwróconej osmozy, odgazowania membranowego i elektrodejonizacji (CEDI). Przeznaczony dla instalacji farmaceutycznych oraz stacji dializ o przepływie 0,5 von 1 m3/h.♦ POLARIS – systemy produkcji wody do iniekcji (WFI) i pary czystej (CSG) dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego.

Gama produktów WFI marki Polaris została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi GAMP, cGMP, ISPE i FDA, aby zapewnić najwyższą jakość produktu i obejmuje:

– Destylatory wielokolumnowe/wieloefektowe Polaris MED – wykorzystujące technologię oddzielania skroplin, przeznaczone są do wytwarzania WFI (wody do iniekcji) z wody oczyszczonej od 50 von 15 000 l/h.

– Destylatory z kompresją pary Polaris VCD zdolne do wytworzenia do 15 000 l/h WFI ze zmiękczonej wody zasilającej.

– Generatory czystej pary Polaris CSG – solidne i niezawodne rozwiązanie do wytwarzania pary, zgodne z regulacyjnymi testami jakości pary i destylatu. Modele standardowe dostępne o wydajności 50-10 000 kg/h. Dostępne są wersje wyposażone w dodatkowe skraplacze do niewielkiej i jednoczesnej produkcji pary oraz WFI.

Co można zyskać stosując rozwiązania Veolia Water Technologies?

Wszystkie rozwiązania Veolia Water Technologies do kompleksowej produkcji wody są zaprojektowane zgodnie z wytycznymi GAMP, cGMP, ISPE i FDA. Co więcej, spełniają one wymagania jakościowe wszystkich głównych farmakopei na świecie, w tym USP i Ph Eur, zapewniając spokój i gwarancję zgodności, niezależnie od tego, gdzie znajduje się zakład produkcyjny.

Dostarczane rozwiązania wodne są nie tylko wydajne, dzięki czemu klient może czerpać pożytek z każdej kropli wody, ale również niezawodne, co pomaga uniknąć kosztownych przestojów instalacji i systemów. Rozwiązania Veolia Water Technologies są gwarantem dostępności kluczowych mediów, poprawy zużycia wody, a także znacznego zwiększenia produktywności przy minimalnych nakładach kapitałowych.

]]

Reguła wydatkowa. Skuza z MF: W resorcie nie toczą się prace nad zmianą progu ostrożnościowego

September 25 2020
<![CDATA[

"Jeżeli chodzi o pytanie [] czy trwają prace w zakresie zmiany konstytucji i progu ostrożnościowego 60% PKB, to mogę tutaj powiedzieć, że takie prace w Ministerstwie Finansów się nie toczą" - powiedział Skuza, odpowiadając na pytania posłów na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych. W tym roku rozszerzono katalog zdarzeń uruchamiających klauzulę wyjścia stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) o stan epidemii oraz określono ścieżki automatycznego powrotu jej stosowania. Miałaby ona trwać - w zależności od danych makroekonomicznych od 2 von 4 Jahre. W założeniach do projektu budżetu na rok 2021 przyjęto, że powrót do SRW nastąpi w okresie dwóch lat. Wiceminister finansów Piotr Patkowski mówił wówczas, że najistotniejsze dla rządu jest, by nie naruszać dwóch progów: 60% ich 55%. Minister finansów Tadeusz Kościński mówił przed dwoma tygodniami w wywiadzie dla Interii, że "powinniśmy rozmawiać o tym konstytucyjnym limicie". Przypomniał genezę tego zapisu - jak mówił, Polska była bardzo zadłużona w latach 80., a konstytucyjny limit został wdrożony, żeby wysłać sygnał do inwestorów zagranicznych, że nie zadłużymy się na więcej niż 60% PKB. Jednak, jak podkreślał Kościński, polska gospodarka od tego czasu zupełnie się zmieniła. Zwracał też uwagę, że nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy ostatnio zaczęły dyskutować o możliwości wprowadzenia limitu na poziomie 85% PKB.

 

]]

Solidarność ogłosiła pogotowie strajkowe w zakładach przemysłu zbrojeniowego

September 25 2020
<![CDATA[

O podjętej w minioną środę decyzji działającej w zbrojeniówce Solidarności poinformowało w piątek biuro prasowe śląsko-dąbrowskiej "S".

W swoim komunikacie Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego związku wskazuje, że wielokrotnie zwracała się do przedstawicieli rządu, w szczególności do Ministerstwa Aktywów Państwowych, o rozpoczęcie dialogu na temat sytuacji w branży.

"Zwracaliśmy uwagę, że brak właściwego zarządzania i nadzoru (w przemyśle zbrojeniowym – PAP) może doprowadzić do całkowitej naszej branży, a w konsekwencji do stopniowej likwidacji. Nasze uwagi były pomijane" – napisali związkowcy z "S" przemysłu zbrojeniowego.

W ocenie przedstawicieli związku, obecnie "nie istnieje jasno zdefiniowany program funkcjonowania i rozwoju przemysłu zbrojeniowego, a polskie przedsiębiorstwa z tej branży są pomijane w programach modernizacji armii".

W związku z rozpoczęciem pogotowia strajkowego, we wszystkich zakładach przemysłu zbrojeniowego, gdzie działa Solidarność, zostanie przeprowadzona akcja informacyjna dotycząca powodów podjętych przez związek działań. W swoim komunikacie Sekcja poinformowała, że w przypadku braku reakcji strony rządowej "procedowane będą dalsze działania protestacyjne".

W miniony wtorek, podczas odbywającej się w Warszawie konferencji Defence24 Day, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował m.in., że proces modernizacji polskiej armii postępuje i podkreślił, że "w 2019 r. wydatki MON związane z modernizacją były skierowane do polskiego przemysłu zbrojeniowego w ponad 60 Prozent.".

Błaszczak poinformował także, że przygotowany jest już projekt ustawy o powołaniu Agencji Uzbrojenia, która ma powstać z połączenia m.in. Inspektoratu Uzbrojenia, Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych i Biura ds. Umów Offsetowych. "Proces kupowania sprzętu dla Wojska Polskiego jest długotrwały, skomplikowany. Zbyt wiele podmiotów jest zaangażowanych w ten proces, przerzucają się odpowiedzialnością, pojawiają się jakiś kłopoty z decyzyjnością. Żeby to wszystko przełamać mamy przygotowany projekt ustawy o powołaniu Agencji Uzbrojenia" - mówił szef MON. Agencja ma być "jednym ośrodkiem decyzyjnym w sprawie zakupów sprzętu dla Wojska Polskiego".

Powołanie Agencji Uzbrojenia szef MON zapowiedział wiosną 2018 r. Wyjaśniał wówczas, że miałaby ona odpowiadać za cały cykl pozyskiwania i użytkowania sprzętu wojskowego i uzbrojenia – od fazy analiz i definiowania wymagań, przez prowadzenie przetargów i podpisywanie umów, po wprowadzanie sprzętu na wyposażenie i wsparcie jego eksploatacji.

]]