Medien

  • Buchen Identität

    Buch des Logo des Unternehmens Expertus allgemein definiert die Symbole und Verhaltensweisen, um in der Firma verwendet werden, um eine klare und konsistente Identifikation der Markt zu erhalten

    - Lesen Sie mehr

  • Produktausschreibungs

    Der Katalog enthält Informationen über das Unternehmen, Prinzipien der Betrieb und die gesamte Palette unserer Dienstleistungen – Vorbeugende Maßnahmen, Forderungskauf

    - Lesen Sie mehr

Radio Advertising Unternehmen Expertus

Eine Multimedia-Präsentation des Unternehmens

Pressemitteilungen

GP / BIZNES

Część pracodawców i związkowców chce czasowego zawieszenia zakazu handlu w niedzielę

Nov 24 2020
<![CDATA[

Konfederacja Lewiatan poinformowała we wtorek, że partnerzy w Radzie Dialogu Społecznego reprezentowani przez Lewiatana, Forum Związków Zawodowych, OPZZ, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Pracodawców RP, BCC oraz Związek Rzemiosła Polskiego, zaapelowali do rządu o zawieszenie zakazu handlu w niedziele na czas stanu zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 180 dni po jego odwołaniu.

"Strona społeczna wnioskuje o racjonalne zmiany w ustawie o zakazie handlu. Musimy brać pod uwagę zarówno perspektywy utrzymania miejsc pracy, jak i zapewnienie klientom możliwości zrobienia zakupów przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Trudno jest mówić o dystansie społecznym i ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa, jeśli nie wprowadza się rozwiązań, które mają na celu zmniejszenie natężenia ruchu klientów w sklepach" - wskazała Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan.

Według podpisanych pod apelem reprezentantów pracodawców i związków zawodowych, czasowe zawieszenie zakazu handlu w niedziele ochroni miejsca pracy i pracowników handlu przed gospodarczymi oraz zdrowotnymi skutkami epidemii CCOVID-19. Jednocześnie wszyscy pracownicy handlu będą mieli zagwarantowane dwie wolne niedziele w okresie kolejnych czterech tygodni - zusätzlich.

Organizacje przekonują, że wprowadzane kolejne obostrzenia, z których wiele dotyka funkcjonowania handlu, jak m.in. godziny dla seniorów, limity osób na kasę lub na powierzchnię sklepów, odbijają się na kondycji branży.

"Jednocześnie te restrykcje powodują, że przed sklepami zaczną się gromadzić kolejki, większe niż pamiętane z okresu pierwszej fali pandemii. Okresowe dopuszczenie prowadzenia działalności handlowej w niedziele poprawi bezpieczeństwo sanitarne w czasie zakupów, ponieważ ruch klientów rozłoży się na 7 dni w tygodniu" - oceniono.

Pracodawcy i związki zawodowe postulują ponadto, by incydentalnie umożliwić pracę w handlu w niedzielę 27 Dezember, po Świętach Bożego Narodzenia.

"Zgodnie z obecną ustawą od 24 grudnia po godz. 14.00 von 27 grudnia włącznie, handel oraz czynności z nim związane będą zakazane. Oznacza to trudności w zaopatrzeniu sklepów po dość długiej przerwie, szczególnie w produkty świeże, a także utratę przydatności do spożycia znacznej części świeżych produktów z dostaw do 24 Dezember. Wielu klientów nie będzie poinformowanych, że niedziela 27 Dezember, po świętach, będzie niehandlową i w ogóle nie zaopatrzy się wcześniej w niezbędne produkty" - przekonują organizacje.

We wtorek wiceszefowa resortu rozwoju pracy i technologii Olga Semeniuk pytana w Radiu Zet dlaczego w grudniu będą tylko dwie niedziele handlowe, a nie może być trzeciej 6 Dezember, odpowiedziała, że w konsultacjach ze stroną społeczną są rozważane dwa warianty.

"W krótszym - uwolnienie trzeciej niedzieli handlowej w grudniu; w dłuższym - do końca pandemii. Oba te pomysły muszą się spotkać z aklamacją ze strony Rady Dialogu Społecznego, a już widzimy, że tej aklamacji na ten moment ze strony społecznej nie ma" - mówiła.

Semeniuk dodała, że przy pełnej zgodzie strony społecznej wariant przywrócenia handlu w niedziele "byłby rozważany bardzo mocno przez premiera Mateusza Morawieckiego". "Proszę również pamiętać o ochronie praw pracowników i o związkach zawodowych, które tutaj mają jasne stanowisko negujące ten pomysł" - powiedziała.

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin mówił w sobotę, że jego ministerstwo stoi na stanowisku, że ze względów bezpieczeństwa, ważnych względów gospodarczych, warto rozważyć, aby przynajmniej niedziela 6 grudnia była handlowa. Prowadzimy w tej sprawie konsultacje ze związkami zawodowymi - informował.

]]

Zbliża się termin przekazania pierwszych sprawozdań o zatorach płatniczych

Nov 24 2020
<![CDATA[

In 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Nowelizacja nałożyła na przedsiębiorców nowe obowiązki związane z ustalaniem terminów płatność w transakcjach handlowych. Dodatkowo na część podatników został nałożony obowiązek składania corocznych sprawozdań o stosowaniu tych terminów. W zeszłym tygodniu zostały w końcu opublikowane wzory sprawozdań o tzw. zatorach płatniczych. Pierwsze sprawozdania muszą zostać złożone do 31 Januar 2021.

Na kim ciąży obowiązek składania sprawozdań

Obowiązek składania sprawozdań o zatorach płatniczych został nałożony na dużych podatników, tj.:

podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów orazpozostałych podatników CIT, których wartość przychodów w roku podatkowym przekroczyła 50 mln EUR.

Zgodnie z interpretacją przepisów zaprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju, do złożenia sprawozdań o zatorach płatniczych za 2020 rok będą zobowiązane grupy kapitałowe oraz pozostali podatnicy CIT, którzy uzyskali przychód przekraczający 50 mln euro w roku podatkowym zakończonym w 2019 r. Wartość 50 mln euro powinna zostać przeliczona na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym 2019 r.

Sprawozdania powinny zostać złożone przez kierowników jednostek zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji.

Termin przekazania sprawozdań

Sprawozdania o zatorach płatniczych podlegają przekazaniu w terminie do 31 stycznia każdego roku. Sprawozdania za 2020 rok powinny zostać złożone przez podatników w okresie od 1 Januar 31 Januar 2021 r.

Sprawozdania składane są Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii wyłącznie w formie elektronicznej wg określonego wzoru. Zakres danych podlegających przekazaniu przez podatników w sprawozdaniach został szczegółowo określony w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wzory sprawozdań zostały opublikowane w zeszłym tygodniu na stronie Biznes.gov.pl (TUTAJ).

Złożenie sprawozdań o zatorach płatniczych jest możliwe za pośrednictwem portalu Biznes.gov.pl przy użyciu Profilu Zaufanego lub Podpisu Kwalifikowanego. Przekazane przez podatników sprawozdania będą następnie publikowane przez Ministra Rozwoju w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niezłożenie przez podatników sprawozdań o zatorach płatniczych w terminie będzie traktowane jak wykroczenie, za które może zostać na nich nałożona kara grzywny.

Bernadeta Kasztelan-Świetlik, wspólnik, Rechtsanwalt, Kancelaria Prawna GESSEL Katarzyna Lisowska, starszy prawnik, Rechtsanwalt, Kancelaria Prawna GESSEL

]]

UOKiK ostrzega konsumentów przed nieuczciwymi praktykami podczas wyprzedaży

Nov 24 2020
<![CDATA[

Jak przypomniał UOKiK, już w tym tygodniu przypada Black Friday - początek sezonu przedświątecznych wyprzedaży, który w tym roku - ze względu na koronawirusa - przeniesie się do sieci. W wielu e-sklepach również czekają na nas zniżki, rabaty i promocje, nie dajmy jednak się oszukać - apeluje Urząd, podkreślając, że skargi, dotyczące promocji, wyprzedaży i specjalnych okazji to ok. 10 Prozent. wszystkich zgłaszanych co roku nieprawidłowości.

UOKiK wskazał na najczęstsze typy nadużyć związanych z wyprzedażami typu Black Friday czy Cyber Monday, to np. żonglerka cenami – czyli stwarzanie pozoru, że promocja jest atrakcyjna poprzez podnoszenie cen kilka dni wcześniej, by tuż przed słynnym świętem zakupowym je obniżyć. Inny typ, to promocyjne „przynęty” – czyli zachęcanie rzekomo wysoką obniżką do zakupu różnych artykułów, podczas gdy w rzeczywistości promocja dotyczy jedynie wybranych produktów. Klient widzi informację „drugi produkt za -50 proc.”, po czym okazuje się, że chodzi wyłącznie o towary konkretnej marki a nie cały asortyment sklepu - podano.

Nieprawidłowością jest też np. niejasne naliczanie rabatów, gdzie zamiast deklarowanej wysokiej obniżki ceny, klient otrzymuje mniejszy upust, a także anulowanie opłaconych zamówień – najczęściej z powodu „błędu systemu”.

„Kilka tygodni temu, wspólnie z Inspekcją Handlową, rozpoczęliśmy monitoring najpopularniejszych sklepów internetowych” - er sagte,, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

er fügte hinzu:, że może się zdarzyć, że któryś z przedsiębiorców będzie podnosił ceny przed wyprzedażą, aby uatrakcyjnić zakup poprzez prezentację nieprawdziwej wartości obniżki ceny. „Tego typu działania mogą stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, dlatego już teraz konsumentom zalecamy ostrożność, zaś przedsiębiorców zachęcamy do rzetelność i uczciwości względem klientów” – powiedział prezes Chróstny.

UOKiK przypomniał, że w przypadku e-zakupów mamy prawo do reklamacji na takich samych zasadach jak przy zakupach zrobionych w sklepie stacjonarnym. Jeżeli produkt w ciągu dwóch lat od daty wydania towaru okazał się wadliwy - należy zwrócić się do sprzedawcy. Można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny, a jeśli wada jest istotna – zwrotu pieniędzy.

Zgodnie z prawem, produkt kupiony przez internet można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jego otrzymania, wystarczy wypełnić i odesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedawcy internetowi powinni udostępniać wzór takiego oświadczenia. Można również napisać je samodzielnie i wysłać np. e-mailem.

Co więcej, jeśli kupujący nie został poinformowany o prawie do odstąpienia, termin ten wydłuża się do 12 miesięcy. Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy.

Jednak nie wszystkie produkty kupione w sieci będzie można oddać, korzystając z prawa do odstąpienia od umowy. Ograniczenia dotyczą np.: żywności o krótkim terminie przydatności do użycia, np. owoców, serów, rzeczy wyprodukowanych na specjalne zamówienie klienta, płyt z filmami, muzyką lub programami komputerowymi, których zapieczętowane opakowanie otworzyłeś po dostarczeniu, biletów na koncerty czy wydarzenia sportowe.

UOKiK zaznacza, że prawa e-konsumenta są w całej UE jednolite. Problemy z dochodzeniem roszczeń mogą się natomiast pojawić przy zakupach poza Unią, np. w krajach azjatyckich.

]]