Polityka Prywatności

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Expertus Sp. z o.o., Tadeusza Kościuszki 38, 40-048 Katowice

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Tadeusza Kościuszki 38, 40-048 Katowice lub email: expertusa@expertus.biz.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kontraktu, umowy, zamówienia, transakcji handlowych oraz ich rozliczenia. Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
.

Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów. Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzenia danych osobowych;

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym firma zleca wykonywanie takich czynności. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora do:

dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

• sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

• usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

• ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej wykonywania. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy i jej wykonywanie. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.