Informacje

 • Poradnik dla wierzyciela

  Odzyskiwanie wierzytelności jest procesem złożonym i kosztownym. Nieuczciwi kontrahenci stosują wiele sposobów na niepłacenie należności, jednakże istnieje wiele metod na zabezpieczenie się przed taką sytuacją

  — Czytaj Więcej

 • Poradnik dla dłużnika

  Zależy nam na polubownym i szybkim rozwiązaniu kwestii Państwa zaległości finansowych. Jedyne co należy zrobić, to podjąć z nami współpracę i dobrowolnie rozpocząć spłatę zobowiązania na ustalonych z nami warunkach

  — Czytaj Więcej

– Słownik Pojęć –

 • Wyrok częściowy

  Wyrok zapadający w sytuacji, kiedy w postępowaniu przed sądem wyjaśniona zostanie tylko część żądań lub niektóre z żądań, a pozostałe pozostają nierozstrzygnięte.

 • Kara umowna

  Przewidziana w kodeksie cywilnym kara za niedotrzymanie warunków umowy, uzgodniona w umowie między stronami, którą wyraża się w kwocie pieniężnej i może dotyczyć wyłącznie umów, których realizacja nie polega na świadczeniu pieniężnym

 • Powództwo

  Pismo skierowane do sądu z wnioskiem o udzielenie ochrony prawnej w trybie postępowania sądowego (inaczej pozew)

— Czytaj Więcej

Warunki korzystania z serwisu

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron Serwisu oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych w nim zawartych…

— Czytaj Więcej