Recovery of Lublin

Lublin jest stolicą województwa Lubelskiego oraz największym miastem w wschodniej Polsce, inhabited by almost 350 thousand. residents. The city has a special sub-zone economic, It covers an area of ​​land 70,1 ha znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Lubelskiego Węzła Kolejowego oraz obwodnicy Lublina (the expressway S12 / S17). The largest production facilities in the city include: Ursus S.A. – firma produkująca ciągniki, fabryka maszyn rolniczych Sipma, producent drzwi – Pol-Skone, Emperia Holding S.A. oraz Polmos Lublin S.A.. Pomimo takiej ilości zakładów produkcyjnych, do największych pracodawców w mieście należą Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, który zatrudnia około 1900 nauczycieli akademickich oraz 1600 pracowników naukowych.

Spółka Expertus świadczy usługi windykacyjne w Lublinie, głównie w zakresie monitoringu należności oraz polubownej windykacji wierzytelności. Wszelkie działania wykonywane są zgodnie z obowiązującym prawem, which ensures the good name of the Principal and maintain positive relationships with clients. Sposób prowadzenia przez nas recovery jest zróżnicowany i zależy od rodzaju wierzytelności, etapu prowadzenia działań, specyfiki dłużnika oraz samego długu.