Polityka Prywatności

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 April 2016 r. informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Expertus Sp. with o.o., Tadeusz Kosciuszko 38, 40-048 Classifieds

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Tadeusz Kosciuszko 38, 40-048 Katowice lub email: expertusa@expertus.biz.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kontraktu, umowy, zamówienia, transakcji handlowych oraz ich rozliczenia. Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
.

Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów. Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, as well as the general regulation regarding the rules for entrusting personal data,,pl,Recipients of data are persons authorized by the administrator to use data as part of performing their official duties,,pl,which company orders such activities,,pl,In relation to the processing of your personal data, you have the right to request from the Administrator,,pl,access to your personal data,,pl,
,,en,• rectification of your personal data,,pl,• removal of your personal data,,pl,• limitations on the processing of your personal data,,pl,• raise objections to the processing of your personal data,,pl,transferring your personal data,,pl,• lodging a complaint to the supervisory body,,pl;

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym firma zleca wykonywanie takich czynności. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora do:

dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej wykonywania. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy i jej wykonywanie. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

Taking into account your right to protection of personal data, kindly inform, że:

 • Administrator Ms / Lord of personal data is: Expertus Company o.o., 40-048 Classifieds, st. Tadeusz Kosciuszko 38, entered into the Register of Entrepreneurs, under KRS 0000175007.
 • Appointed Data Protection Supervisor, with which you can / contact Mr.:
  by writing to the Company Expertus o.o., 40-048 Classifieds, st. Tadeusz Kosciuszko 38
 • Mr / Ms personal data will be processed for the following purposes:
  • take action before the contract is concluded,
  • agreement,
  • implementation of the agreement,
  • records and completion of the sale of products, goods and services (This excise)
  • complaint and complaints,
  • findings of the investigation and possible claims,
   based on Article. 6 ust. 1 lit. b,c,f) Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 r. on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) SHOWS.
 • Lady has / have the right to access their personal data, rectification, eliminate or reduce the processing and object to the processing of personal data.
 • Mrs. / Mr. personal data will be kept for a period of:
  • duration of the contract and after its completion in connection with a legal obligation resulting from generally applicable laws,
  • necessary to redress,
 • Mrs. / Mr. personal data will not be transferred to other recipients without giving voluntary consent.
 • Mrs. / Mr. personal data will not be transferred to third countries / international organizations.
 • Ms / Mr data will not be processed automatically.
 • If it considers Mrs. / Mr., that Ms / Mr personal data are processed in breach of the requirements of the law, You are entitled Mr / right to bring a complaint to the supervisory authority for the protection of personal data.