Wiederherstellung von Lublin

Lublin jest stolicą województwa Lubelskiego oraz największym miastem w wschodniej Polsce, zamieszkuje je prawie 350 Tausend. Bewohner. Miasto posiada specjalną podstrefę ekonomiczną, obejmuje ona grunty o powierzchni 70,1 ha znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Lubelskiego Węzła Kolejowego oraz obwodnicy Lublina (drogi ekspresowej S12/S17). Do największych zakładów produkcyjnych w mieście należą: Ursus S.A. – firma produkująca ciągniki, fabryka maszyn rolniczych Sipma, producent drzwi – Pol-Skone, Emperia Holding S.A. oraz Polmos Lublin S.A.. Pomimo takiej ilości zakładów produkcyjnych, do największych pracodawców w mieście należą Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, który zatrudnia około 1900 nauczycieli akademickich oraz 1600 pracowników naukowych.

Spółka Expertus świadczy usługi windykacyjne w Lublinie, głównie w zakresie monitoringu należności oraz polubownej windykacji wierzytelności. Wszelkie działania wykonywane są zgodnie z obowiązującym prawem, die den guten Namen des Auftraggebers gewährleistet und zu pflegen positive Beziehungen zu Kunden. Sposób prowadzenia przez nas Erholung jest zróżnicowany i zależy od rodzaju wierzytelności, etapu prowadzenia działań, specyfiki dłużnika oraz samego długu.