Zarządzanie Wierzytelnościami

  1. Zarządzanie Wierzytelnościami

Expertus oferuje swoim kontrahentom usługę Zarządzania Wierzytelnościami, dzięki której możliwe jest nadzorowanie i efektywne odzyskiwanie wierzytelności.

Każdorazowo staramy się doprowadzić do ugodowych rozwiązań, uwzględniając fakt, iż w Państwa interesie jest taka obsługa wierzytelności, która nie spowoduje utraty klienta. W pierwszych kontaktach zawsze zakładamy dobrą wolę Państwa kontrahentów, którzy mogli z przyczyn od nich niezależnych nie dotrzymać terminu płatności. W przypadku braku zapłaty w czasie motywowania dłużnika do dobrowolnego uregulowania zobowiązań wdrażamy postępowanie windykacyjne.

Korzyści dla Klienta:

  • Redukcja kosztów obsługi w zakresie dochodzenia roszczeń
  • Obniżenie kosztów przedsiębiorstwa
  • Poprawa płynności finansowej
  • Zminimalizowanie kredytowania swoich kontrahentów ponad świadomie udzielony termin zapłaty