Wywiad gospodarczy

  1. Wywiad Gospodarczy

W ramach naszej działalności prowadzimy także na zlecenie firm wywiad gospodarczy. Nasze raporty o sytuacji prawnej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych działających w Polsce pozwalają na podjęcie bardziej racjonalnych decyzji dotyczących sprzedaży towarów lub usług połączonych z udzieleniem kredytu kupieckiego.

Weryfikacja kontrahentów w oparciu o wiarygodne i pełne informacje o ich statusie prawnym i sytuacji finansowej oraz majątkowej ma kluczowe znaczenie w eliminowaniu negatywnych i często nieodwracalnych dla firm finansowych skutków kredytowania niesolidnych dłużników. Podkreślenia wymaga fakt, że nasze raporty o dłużnikach nie ograniczają się do danych zawartych w rejestrach czy ewidencjach, lecz pochodzą także z wielu innych źródeł.

Korzyści dla Klienta:

  • Ochrona firmy przed ewentualną stratą spowodowaną zawarciem nietrafnego kontraktu lub rażącą nieuczciwością kontrahenta
  • Obiektywna ocena ryzyka handlowego
  • Weryfikacja danych rejestrowych kontrahenta