Windykacja Łódź

Łódź jest stolicą województwa łódzkiego oraz 3 co do ilości mieszkańców miastem w Polsce. Miasto jest ważnym ośrodkiem akademickim i kulturalnym. Największe znaczenie gospodarcze dla miasta ma przemysł włókienniczy, rozwój nowych technologii, rozwój infrastruktury oraz prężnie kwitnący handel. Działają tutaj liczne galerie handlowe, w tym Manufaktura – największa w Polsce galeria która posiada ponad 260 punktów handlowych. Łódź stanowi ważny węzeł komunikacyjny drogowy i kolejowy, co zawdzięcza położeniu w centralnej części kraju.

Działania windykacyjne w Łodzi prowadzi również spółka Expertus. Dobra znajomość lokalnego rynku gospodarczego oraz dobór odpowiednich procedur pozwala na optymalne i indywidualne podjęcie kroków mających na celu możliwe jak najszybsze odzyskanie wierzytelności. Zapewniamy skuteczność postępowania windykacyjnego, szczególnie w sytuacji  ukrywania majątku przez dłużnika lub umyślnego przedłużenia postępowania egzekucyjnego w celu pokrzywdzenia wierzyciela.