Windykacja Bytom

Przez wiele lat przemysł ciężki był głównym filarem gospodarki Bytomia, działało tutaj aż jedenaście kopalń i dwie huty żelaza. Do dziś, działa tylko jedna kopalnia – Bobrek-Centrum, a na terenach zamkniętych zakładów oddano do użytku Bytomski Park Przemysłowy. Obecnie główną dziedziną gospodarki w mieście jest handel który z roku na rok ma coraz większy udział w rozwoju miasta.

Usługi windykacyjne w Bytomiu oferuje spółka Expertus. Firma oferuje kompleksowe usługi mające na celu wyegzekwowanie zaległych należności od dłużników swoich Klientów z użyciem wszelkich prawnie dopuszczonych środków. Expertus to profesjonalny zespół posiadający bogatą wiedzę w dziedzinie windykacji, prawa i finansów.