Tagi: infografika

  • Raport zadłużenia polskich przedsiębiorców

    Przedstawiamy infografikę – Raport zadłużenia polskich przedsiębiorców opisującą zaległe zadłużenie firm i przedsiębiorców w kraju. Raport zestawia takie dane jak łączna kwota zaległych płatności polaków, procent polaków nie płacących w terminie, największy zanotowany dług w bazach BIK, profil klienta podwyższonego ryzyka, zestawienie upadłości przedsiębiorstw według form prawnych oraz wiele więcej danych prawno-finansowych i ich zestawień.