Collection activities

Expertus company based in Katowice offers a comprehensive collection activities designed to make quick and effective recovery of our clients. Actions taken by our debt collection company in pre rely mostly on:

  • próbie polubownego rozwiązania sprawy
  • informowanie dłużników o negatywnych skutkach nieuregulowania zobowiązania
  • kierowaniu do dłużników wezwań do zapłaty
  • ustalenie majątków dłużników
  • kompletowaniu dokumentacji potrzebnej w ewentualnym postępowaniu sądowym i egzekucyjnym

Wszystkie działania windykacyjne prowadzone przez spółkę Expertus są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz etyką zawodową, co ma na celu zachowanie dobrych relacji naszego Klienta z kontrahentami.

Posted in: