Press Releases

GP / BIZNES

Oto trzy najważniejsze wyzwania, które stoją przed bankami

Nov 22 2019
<![CDATA[

Jej zdaniem, pierwszym wyzwaniem są nieodwracalne zmiany w zachowaniach i oczekiwaniach klientów, które prowadzą nas w kierunku digitalizacji i korzystania z kanałów zdalnych, zintegrowanych z mediami społecznościowymi i e-commerce.

- Drugie wyzwanie to wyzwanie technologiczne, czyli konkurencja ze strony bigtechów i fintechów, która jest ciągle niedoceniana. Są to podmioty mające kompetencje w sferze, którą banki nie do końca mogą rozwijać, bo skupiają się na trzecim wyzwaniu czyli regulacjach, które ograniczają swobodę ich działania - przede wszystkim powodują utratę części dochodów i wzrost ryzyka – mówi prof. Harasim podczas Kongresu Bankowości Detalicznej w Warszawie.

Jak zaznacza ekspertka, jeśli banki skupią się na regulacjach, zaniedbując pozostałe dwa wyzwania, mogą zniknąć z rynku. – Klienci wybiorą inne podmioty, które dostarczą im usługi finansowe szybko, wygodnie, w najbardziej optymalnym dla nich miejscu i czasie – mówi prof. Harasim.

Cała rozmowa:

]]

Ministerstwo Finansów podało dane o wykonaniu budżetu

Nov 22 2019
<![CDATA[

Zgodnie z informacją MF do końca października br. dochody budżetu wyniosły 332,9 billion zł, ie. 85,9 percent. dochodów zaplanowanych w tegorocznej ustawie budżetowej w kwocie 387 mld 734,5 mln zł, a wydatki wyniosły 336,1 billion zł, ie. 80,7 percent. planu.

Dochody od stycznia do października br. były wyższe o 23,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, a dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – październik 2018 r. o ok. 20,1 billion zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były wyższe o 6,3 percent. rok do roku (ie. ok. 8,9 billion zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 12,3 percent. rok do roku (ie. ok. 5,9 billion zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 18 percent. rok do roku (ie. ok. 5,2 billion zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 0,2 percent. rok do roku (ok. 0,1 billion zł), a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,2 percent. rok do roku (ok. 0,2 billion zł).

Resort poinformował, że w okresie styczeń - październik 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 27,3 mld zł i było wyższe o ok. 3,3 billion zł (ie. 13,7 percent.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - październik 2018 r.

W komunikacie napisano, że wydatki budżetu państwa były wyższe o 33,1 billion zł, czyli 10,9 percent., głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 12,1 billion zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. "13 emerytury". Ponadto, z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 5,3 billion zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 4,5 billion zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 3,1 mld zł rok do roku w związku z rozkładem płatności w ciągu roku.

]]

Economicus 2019. Oto laureaci nagrody za najlepsze książki ekonomiczno-biznesowe

Nov 22 2019
<![CDATA[

Najlepszą polską książką szerzącą wiedzę ekonomiczną okazała się publikacja „Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka”. Redaktorką tej zbiorowej pracy pokazującej rzeczywistość społeczną i ekonomiczną, która otacza specyficzny produkt finansowy zwany potocznie „chwilówką”, jest Iwona Jakubowska-Branicka, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawcą jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Drugie miejsce w tej kategorii zajęła książka ekonomisty i filozofa Macieja Szlindera „Dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczna XXI wieku” (Wydawnictwo PWN). Jurorzy wyróżnili ją za pionierskie na polskim rynku ujęcie problematyki i rozwianie wielu mitów, które narosły wokół zagadnienia dochodu podstawowego. Na trzecim miejscu znalazła się praca „Realny kapitalizm. Wokół teorii kapitału monopolistycznego” pod redakcją Przemysława Wielgosza i Grzegorza Konata (Książka i Prasa).

W kategorii drugiej – najlepszy polski poradnik biznesowy – Economicus 2019 przypadł książce „Zarządzanie firmą rodzinną. Kluczowe wyzwania”. Jej autorami są Krzysztof Safin i Izabela Koładkiewicz, wydawcą zaś Poltext. Drugie miejsce zajął przedsiębiorca i bloger Michał Szafrański z książką „Zaufanie. Czyli waluta przyszłości” (Wydawnictwo Grupa Relacja). Trzecie miejsce przypadło również książce wydawnictwa Poltext. To praca „Finansowanie dla start-upów. Jak negocjować z inwestorem?” autorstwa Franciszka Migaszewskiego.

Kategoria trzecia to z kolei książki autorów zagranicznych, które zostały przetłumaczone na język polski. Economicusa 2019 otrzymał podręcznik „Pomyśleć ekonomię od nowa. Przewodnik po głównych nurtach ekonomii heterodoksyjnej”. Wydawcą tej pracy jest poznański Heterodox specjalizujący się (jak wskazuje sama nazwa) w propagowaniu odmiennego niż neoklasyczne podejścia do nauki o gospodarce. Drugie miejsce trafiło do „Cyfrowych ludzi” Chrisa Skinnera (znów Wydawnictwo Poltext). Trzecie zaś przypadło monografii „Piketty i co dalej” pod redakcją Marshalla Steinbauma (Wydawnictwo PWN).

Wręczeniu Economicusów 2019 towarzyszyła debata „Czy kryzys 2008 r. nauczył czegoś ekonomistów?”. Z pytaniem próbowali zmierzyć się przedstawiciele różnych środowisk i branż polskiej ekonomii. Punkt widzenia świata bankowości centralnej reprezentowany był przez prof. Andrzeja Sławińskiego ze Szkoły Głównej Handlowej, długoletniego dyrektora Instytutu Ekonomicznego NBP, a w przeszłości także członka Rady Polityki Pieniężnej. Bankowość prywatna miała przedstawiciela w Michale Dybule, dyrektorze departamentu analiz ekonomicznych i sektorowych BNP Paribas. Debatę w kierunku ekonomicznej heterodoksji otwierali Iwo Augustyński z Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z nielicznych w Polsce ekonomistów zajmujących się nowoczesną teorią monetarną (MMT). A także Maciej Szlinder, prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego. Dyskusja nie mogła się obyć bez prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbiety Mączyńskiej, niestrudzonej animatorki polskiej debaty ekonomicznej.

Celem Economicusa również w nadchodzących latach będzie propagowanie literatury ekonomicznej w Polsce. Chcemy walczyć z nieuzasadnionym stereotypem, że książki o tej tematyce są trudne w odbiorze, a do ich czytania potrzeba fachowego wykształcenia. To nieprawda. Książki ekonomiczne powinny być szeroko czytane i komentowane. Tak przez laików, jak i zawodowców. Bo ekonomia to zbyt poważna sprawa, by zostawić ją tylko ekonomistom.

Economicus 2020 już za rok.

opinia

Edukacja finansowa, czyli jak wspierać rozwój gospodarczy kraju

Poziom oszczędności w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. W latach 2012–2016 średnia stopa oszczędności brutto gospodarstw domowych wyniosła 2,6 percent., czyli znacznie poniżej średniej państw UE. Problem ten został zauważony w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), przyjętej niedawno przez rząd. Dokument zakłada podniesienie tego wskaźnika do ok. 8 percent. of 2025 r. oraz do ok. 11 percent. pięć lat później.

Czynnikiem, który ma istotny wpływ na skłonność do oszczędzania, jest poziom edukacji finansowej społeczeństwa. Bardzo dobrze, że SRRK zwraca uwagę na ten fakt i nakreśla kierunkowe zmiany w tym zakresie. Jak podkreślają autorzy dokumentu, wiedza z zakresu finansów powinna być na tyle powszechna, aby w praktyce nie posiadali jej jedynie doświadczeni inwestorzy, ale ogół obywateli. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie wszystkich podmiotów rynku finansowego w działania na rzecz edukacji ekonomicznej obywateli.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, jako podmiot odpowiedzialny społecznie, zapisał w statucie jako jeden z przedmiotów działalności upowszechnianie informacji i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rynku kapitałowego. Działania w tym zakresie prowadzi od samego początku działalności, czyli już od 25 years. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy uczniów, studentów, seniorów. Ale nie tylko – także pracowników naukowych, instytucje rynkowe, a poprzez organizacje rynkowe – również inwestorów.

Jedną z inicjatyw realizowanych przez KDPW jest projekt „Rynek finansowy: od Juniora do Seniora” – cykl wykładów dotyczących funkcjonowania rynku finansowego adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz osób starszych, uczestników uniwersytetów trzeciego wieku. Do tych dwóch grup – dzieci i osób starszych – kierowanych jest relatywnie najmniej działań z zakresu pogłębiania ich wiedzy o rynkach finansowych. I naszym projektem chcemy tę niszę zapełnić.

Wiedza z zakresu finansów i rynku finansowego powinna być dostępna ogółowi obywateli. Odpowiednio wysoki poziom wiedzy z zakresu finansów powinien pozytywnie wpływać na zarządzanie budżetem domowym, a tym samym zwiększyć naszą skłonność do oszczędzania.

]]

Jagiełło: Kiedy walczymy o uznanie w oczach klientów, to zachowujemy się sportowo

Nov 21 2019
<![CDATA[

Dbanie o infrastrukturę, czyli polski standard płatności, KIR to są te nasze stadiony na których odbywamy walkę o uznanie klientów. Rozmowa o tym, jak to powinno wyglądać, co nas łączy, to jest to o czym warto rozmawiać - dodaje.

]]

Przesyłki z Aliexpress za darmo do Paczkomatu. InPost zawarł umowę z chińskim serwisem

Nov 21 2019
<![CDATA[

Taka opcja dostawy jest dostępna bezpośrednio na stronach AliExpress podczas dokonywania zakupu, tak jak w polskich sklepach internetowych. Ponadto, jeśli wartość zakupu przekracza 5$, to przesyłka towaru za pośrednictwem InPost jest za darmo. Według danych Gemius z oferty światowego giganta branży e-commerce skorzystał już co ósmy polski internauta – jest on w samej czołówce najczęściej wybieranych platform zakupowych w Polsce.

"Obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost polskiego rynku e-commerce – a jednym z naszych kluczowych priorytetów jest poprawa logistyki dla polskich klientów. InPost jest bardzo ceniony przez kupujących w Internecie – a dzięki rosnącej sieci i infrastrukturze logistycznej jest naturalnym strategicznym partnerem dla AliExpress” – powiedział Gary Topp, Senior Operation Manager w AliExpress.

„Nasze usługi idealnie odpowiadają na potrzeby użytkowników AliExpress – strategiczne partnerstwo z gigantem światowego rynku e-commerce to dla nas wielki sukces. Przewidujemy znaczne zwiększenie wolumenu obsługiwanych przez nas przesyłek, który i tak rośnie ponad dwukrotnie szybciej niż rynek e-commerce w Polsce. Jesteśmy na to przygotowani – wciąż rozwijamy sieć Paczkomatów InPost, która liczy obecnie ponad 5000 urządzeń w całej Polsce. We believe, że wiadomość o współpracy InPost z AliExpress będzie świetną informacją dla wszystkich osób lubiących zakupy w Internecie – klienci e-commerce cenią możliwość odbioru paczki w Paczkomacie przede wszystkim za nieograniczoną dostępność 24h/7, wygodę i niskie koszty usługi. Współpraca obu firm gwarantuje bezpieczną realizację dostawy bezpośrednio z Chin do wybranego Paczkomatu InPost w Polsce – co z całą pewnością zachęci nowych klientów do zakupów w AliExpress. 52% kupujących w Internecie deklaruje Paczkomaty jako najczęściej wybieraną formę dostawy towaru, a aż 61% kupujących stwierdza, że możliwość odbioru w Paczkomacie w wachlarzu opcji dostaw e-sklepów najbardziej zachęca ich do zakupów przez Internet ” – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

InPost udostępnił także nowatorskie rozwiązanie pozwalające na zarządzanie Paczkomatem i swoją skrytką z poziomu aplikacji . Od teraz przy jednym Paczkomacie przesyłki będzie mogło odbierać wiele osób na raz. Strategia GO MOBILE! to kolejny krok w reorientacji branży logistycznej w kierunku mobilności. InPost umożliwi też niedługo nadawanie przesyłek za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie.

Systematycznie rośnie zapotrzebowanie na usługi InPost – liczba Paczkomatów (5000 urządzeń w Polsce) przekroczyła skalę placówek własnych Poczty Polskiej (4600 ). W październiku 2019 firma wprowadziła nową usługę „Szybkie Nadania” – bez rejestracji, logowania i kolejek.

Wysoki odsetek korzystania z Paczkomatów InPost jest notowany nie tylko w dużych (81%) czy średnich (77%) miastach, ale także wśród mieszkańców wsi (71%) i mniejszych miasteczek (74%). Podobnie wysoki poziom wskazań jest wśród użytkowników we wszystkich grupach wiekowych – w tym powyżej 50 lat – aż 65%, a powyżej 60 years 58%.

InPost wprowadził też usługę logistyczną InPost Fullfilment, dedykowaną klientom biznesowym. Firma udostępnia infrastrukturę oraz know-how i wspiera klientów na każdym etapie procesów magazynowych. InPost jako partner logistyczny oferuje najwyższą jakość usług i automatyzację całego procesu logistycznego w oparciu o własne doświadczenie. Dzięki usłudze InPost Fulfillment przedsiębiorcy e-commerce mogą się skupić na rozwoju własnego biznesu i nie martwić się o kwestie związane z zapleczem magazynowym, pakowaniem towaru i wysyłką.

Według raportu Gemius E-commerce w Polsce w 2019 year:

52% kupujących w Internecie deklaruje Paczkomaty jako najczęściej wybieraną formę dostawy towaru. Oznacza to wzrost popularności usługi wśród internatów o 4 punkty procentowe w porównaniu do wyników raportu za 2018 rok.Usługi kurierskie InPost zyskały na popularności – zanotowały przyrost wskazań o 5 punktów procentowych wobec 2018 roku i utrzymały trzecie miejsce wśród najchętniej wybieranych firm kurierskich w Polsce. Wyprzedziły m.in. Pocztex (Pocztę Polską) oraz światowych potentatów, takich jak GLS, UPS i FedEx.

Ponadto, 61% badanych deklaruje, że usługa InPost najbardziej zachęcają ich do zakupów przez Internet – jest to wzrost o 6 punktów procentowych więcej z roku na rok.Ponadto na mocy porozumienia o współpracy InPost rozpoczął instalację Paczkomatów® przy sklepach Dino, Lidl oraz Kaufland w całej Polsce, a także w Centrach Handlowych Auchan. Paczkomaty InPost są też najczęstszą oferowaną formą dostawy zakupów w sklepach internetowych wg raportu serwisu Furgonetka.pl. 74% dużych sklepów oraz 44% małych i średnich oferuje dostawę do Paczkomatów® InPost. Średni koszt dostawy za ich pośrednictwem to 10 złotych w mniejszych i 9 złotych w dużych sklepach internetowych.

InPost notuje jeden z najwyższych wskaźników zadowolenia klientów NPS (styczeń 2019, ankieta wysyłana do klientów po wykonaniu usługi):

InPost Kurier: 70,81 /N=4512/Paczkomaty InPost: 81,5 /N=13278/

InPost zajął pierwsze miejsce w kategorii dostawca roku w rankingu zaufanych sklepów 2019 Ceneo.pl, wyprzedzając DPD i DHL. Także w badaniu NPS (Net Promoter Score) internetowego serwisu Furgonetka.pl za rok 2018 w sektorze usług kurierskich pierwsze miejsce zdobyły Paczkomaty InPost, a usługi kurierskie firmy zajęły trzecie miejsce.

]]

Erdman: CSR to nie mogą być działania pozorowane

Nov 21 2019
<![CDATA[

Jak wyjaśnia wiceprezes ING Banku Śląskiego, CSR to fragment bardzo dużej strategii, która przeplata się z wątkami biznesowyimi. - Tylko takie rozumienie CSR spowoduje efektywność działań i przyniesie wymierne, zauważalne dla społeczności lokalnych, efekty - mówi.

Zdaniem Joanny Erdman nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jak powinny wyglądać działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. - Dla mnie najważniejszym elementem jest świadomość tego, jakie ja jako przedsiębiorstwo wywieram wpływ na swoich interesariuszy. i czy ten wpływ jest zgodny z moimi wartościami - mówi.

Obejrzyj całe wideo

]]

Poznaj laureatów Economicusa 2019. Oto najlepsze książki ekonomiczne

Nov 21 2019
<![CDATA[

Economicus to nagroda redakcji „Dziennika Gazety Prawnej” przyznawana od 2011 r. wydawcom, których publikacje z zakresu ekonomii i gospodarki wyróżniają się na tle konkurencji wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim. Jak co roku nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomicznąnajlepszy poradnik biznesowynajlepsza zagraniczna książka ekonomiczna przetłumaczona na język polski

W tym roku, do dziewiątej już edycji konkursu, we wszystkich 3 kategoriach zostało zgłoszonych blisko 60 książek.

Wyboru najlepszych wydawnictw dokonała niezależna kapituła. Zasiadali w niej:

Krzysztof Jedlak, Przewodniczący kapituły konkursu, Redaktor Naczelny Dziennika Gazety Prawnej Marek Tejchman, Zastępca Redaktora Naczelnego Dziennika Gazety Prawnej Rafał Woś, Publicysta, Ekspert w zakresie książek ekonomicznych. Współpracownik Dziennika Gazety Prawnej Prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Piotr Dobrołęcki, Redaktor naczelny miesięcznika „Książki”Prof. Michał Kleiber, Przewodniczący Komitetu Prognoz PANDr hab. Jerzy Cieślik Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Akademia Leona Koźmińskiego Prof. Cezary Kochalski, doradca ekonomiczny prezydenta RP Prof. dr hab. Adam Glapiński, prezes NB

W kategorii najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną kapituła konkursu nagrodziła następujące pozycje:

Miejsce 1: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne za książkę „Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka” autorstwa Iwony Jakubowskiej-Branickiej.Miejsce 2: PWN za książkę „Bezwarunkowy dochód podstawowy” autorstwa Maciea SzlinderaMiejsce 3: Le Monde diplomatique za książkę „Realny kapitalizm” autorstwa Grzegorza Konata i Przemysława Wielgosza

W kategorii najlepszy poradnik biznesowy kapituła konkursu nagrodziła następujące pozycje:

Miejsce 1: POLTEXT za książkę „Zarządzanie firmą rodzinną. Kluczowe wyzwania” autorstwa Krzysztofa Safina i Izabeli KoładkiewiczMiejsce 2: Grupa Wydawnicza Relacja sp. z o.o. za książkę „Zaufanie, czyli waluta przyszłości” autorstwa Michała SzafrańskiegoMiejsce 3: POLTEXT za książkę „Finansowanie dla startupów. Jak negocjować z inwestorem” autorstwa Franciszka Migaszewskiego.

W kategorii najlepsza zagraniczna książka ekonomiczna kapituła konkursu nagrodziła następujące pozycje:

Miejsce 1: HETERODOX za książkę „Pomyśleć ekonomię od nowa. Przewodnik po głównych nurtach ekonomii heterodoksyjnej”. Przełożyła: Anna Piekarska.Miejsce 2: POLTEXT za książkę „Cyfrowi ludzie. Nasza czwarta rewolucja” autorstwa Chrisa Skinnera. Przełożył: Piotr CypryańskiMiejsce 3: PWN za książkę „Piketty i co dalej?”. Autorzy: Heather Boushey, J.Brandford i Marshall Steinbaum.

]]