Press Releases

GP/BIZNES

Ustawa o zatorach płatniczych coraz bliżej. Do jesieni kolejne korzystne zmiany dla małych i średnich firm

Mar 20 2019
<![CDATA[

Emilewicz uczestniczyła w środę w spotkaniu z przedsiębiorcami w Kalwarii Zebrzydowskiej (woj. małopolskie). Jak podkreśliła, tego typu dyskusje z lokalnym środowiskiem gospodarczym są dla niej inspirujące i często przekładają się na rozwiązania legislacyjne.

„Przyspieszona amortyzacja – to był postulat z mojego poprzedniego spotkania w Kalwarii. To była na tyle atrakcyjna propozycja, że ją po półtora roku wprowadziliśmy w życie. Często powtarzam, że to jest pomysł przedsiębiorców z Kalwarii” - zaznaczyła Emilewicz. Dodała, że nowe przepisy przełożyły się na 25-proc. wzrost zakupu maszyn i urządzeń przez przedsiębiorców.

„Tego typu zmian mamy jeszcze sporo w pakiecie, który chcielibyśmy doprowadzić do końca” - zapowiedziała minister.

Według niej kończy się proces legislacyjny w rządzie ustawy o zatorach płatniczych. „Relacja producent - dystrybutor, producent - sprzedawca jest dziś bardzo trudna właśnie z powodu zatorów płatniczych. Przedsiębiorca czasem czeka 190 dni albo dłużej na należność po wystawieniu faktury. Odbiorca de facto się u niego kredytuje" -zaznaczyła Emilewicz. Wskazała, że często dotyczy to np. sklepów wielkopowierzchniowych.

Nowe przepisy – zapowiedziała minister – będą skracać terminy płatności do 30 dni dla administracji oraz do 60 dni dla podmiotów gospodarczych w relacji asymetrycznej, między małym i dużym podmiotem. Za opóźnienia w realizacji płatności mają być kary administracyjne - w wysokości do 5 percent. od niezapłaconej faktury.

Resort przedsiębiorczości będzie też prowadził ogólnodostępny rejestr niesolidnych płatników, który ma być przydatny – według Emilewicz – zarówno dla przedsiębiorców, jak i np. sektora bankowego.

Nowe prawo ma przewidywać tzw. ulgę na złe długi, która w przypadku niezapłacenia należności przewiduje, że podatek od niej będzie można płacić dopiero po uzyskaniu należnych pieniędzy. „To ważna zmiana dla polskich przedsiębiorców” - oceniła minister.

Według niej nowe prawo zamówień publicznych ma na celu zachęcenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w przetargach ogłaszanych przez administrację publiczną. „To jest dla nas bardzo ważne, bo to jest 160 mld zł, które w ten sposób trafia na rynek w ramach zamówień usług i towarów przez stronę publiczną. To nie tylko duże zamówienia np. na prace budowlane, ale także drobne rzeczy, jak przykładowo tonery czy papier” - wyjaśniła Emilewicz.

Jej zdaniem obecne prawo dotyczące zamówień publicznych jest „bardzo niekonkurencyjne” - w zeszłym roku do każdego takiego przetargu stawało średnio 2,5 podmiotów.

„To oznacza, że zamówienia publiczne są traktowane jak klub dla jakiejś wybranej grupy. Chcemy, żeby więcej firm do takich zamówień przystępowało, upraszczamy więc procedury i zwiększamy zakres odpowiedzialności ze strony zamawiającego” - zapowiedziała szefowa resortu przedsiębiorczości.

Aby zachęcić małe i średnie firmy od udziału w przetargach publicznych – zaznaczyła Emilewicz – pewna ich część będzie zarezerwowana dla sektora MSP.

]]

Inwestycje za miliardy

Mar 20 2019
<![CDATA[

BGK nie jest typowym bankiem, nie konkuruje z komercyjnymi instytucjami finansowymi, raczej stara się uzupełniać ich ofertę i zawiązywać konsorcja przy ważnych inwestycjach. Jakie przedsięwzięcia ostatnio udało wam się w ten sposób zrealizować?

Tworzymy konsorcja z bankami, ale też z instytucjami dysponującymi środkami na wspieranie polskich przedsiębiorstw. Mam tu na myśli ARP, PARP czy KUKE. Ostatnim takim przedsięwzięciem było konsorcjum z ARP dla projektu wsparcia firmy produkcyjnej z branży spożywczej na ok. 20 mln zł. Dzięki nam przedsiębiorstwo uporządkowało strukturę finansową i zdołało wydłużyć terminy spłat rat kredytowych dla siebie i podmiotów powiązanych. W efekcie zwiększyło też dostępne środki na bieżące działanie.

A jeśli chodzi o projekty realizowane z bankami komercyjnymi?

Takich też oczywiście nie brakuje. Jednym z większych projektów było zorganizowanie kilkusetmilionowego wsparcia wspólnie z dwoma bankami komercyjnymi dla jednej z firm produkcyjnych, która potrzebowała pieniędzy na sfinansowanie programu eksportowego.

To było największe przedsięwzięcie?

Nie. Wspólnie z bankiem PKO BP finansowaliśmy też projekt budowy spalarni śmieci dla Poznania. Było to wspólne przedsięwzięcie zrealizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego między Poznaniem a SUEZ Zielona Energia. Zastosowane tam technologie to najnowocześniejsze rozwiązania wykorzystywane w tej branży na całym świecie – m.in. specjalistyczny system oczyszczania spalin ITPOK, który jest całkowicie bezpieczny dla mieszkańców i środowiska. Dodatkowo w procesie spalania odpadów produkowana jest energia cieplna oraz elektryczna. Docelowo spalarnia ma przetwarzać 210 thousand. ton odpadów rocznie.

Wiem, że chcielibyście na szerszą skalę wejść w projekty oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym, także jeśli chodzi o inwestycje samorządowe.

To prawda, uczestniczymy aktualnie w rozmowach na ten temat. Brakuje jednak ciągle elementu partnerstwa w tej układance. Z powodzeniem natomiast realizujemy projekty rewitalizacyjne obszarów miejskich, powojskowych, zdegradowanych. Mamy na koncie 37 takich przedsięwzięć w całej Wielkopolsce.

Które z nich zasługują na szczególną uwagę?

Najciekawsze to odkupienie od spółki gazowej w Koźminie Wielkopolskim starego budynku gazowni i przekształcenie go w Koźmińskie Centrum Kultury. Ważne dla poznaniaków było też zagospodarowanie po wielu latach terenu po kinie Bałtyk. Powstał tam budynek biurowy, w którym działają również centrum fitness oraz restauracja na ostatnim piętrze. Skwer przed budynkiem przekształcono zaś w miejsce spotkań i organizacji eventów. Wokół znajdują się restauracje, kino letnie.

Nie brakuje też innych inwestycji umilających życie mieszkańcom…

Tak, na uwagę zasługuje rewitalizacja basenu z lat 80. w Obornikach, który po rozbudowie zyskał kręgielnię i salę fitness. Z kolei w Szamotułach odbudowa hotelu Maraton i zrewitalizowanie hali Wacław zaowocowało nowoczesnym kompleksem sportowo-hotelowym.

Wielkopolska udziela też pożyczek na poprawę efektywności energetycznej.

Udzielamy ich głównie wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym. Mogą się o nie ubiegać też zarządcy przedszkoli i szkół. Po takie wsparcie na realizację projektów termomodernizacyjnych sięgnęły już spółdzielnie i wspólnoty z Nowego Tomyśla, Swarzędza i Grodziska. Opiewają one na kwoty od 1 of 10 mln zł i są udzielane na 20 years. Zabezpieczeniem są rachunki czynszowe, a za pieniądze z pożyczki wymieniane są dachy, okna, w efekcie spadają koszty funkcjonowania spółdzielni, wspólnot i szkół.

Z których projektów jest pan szczególnie dumny?

Jednym z nich jest finansowanie systemu GPRSM na kolei za 2,5 mld zł, drugim terminal intermodalny. Realizujemy też za 0,5 mld zł projekt energetyczny.

A na jakie wsparcie mogą liczyć małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu? W skali całego kraju największą popularnością wśród nich cieszą się gwarancje de minimis, jak to wygląda w państwa regionie?

Z badania przeprowadzonego przez BGK wynika, że aż 54 percent. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie mogły skorzystać z gwarancji de minimis. 34 firm na 100 w ogóle nie otrzymałoby kredytu, a 20 dostałoby go na gorszych warunkach, nie mogąc przedstawić zabezpieczenia. Zatem gwarancje de minimis ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, są udzielane na prostych i przejrzystych zasadach, dlatego tak chętnie biznes po nie sięga. Dotychczas skorzystało z nich już niemal 144 thousand. polskich przedsiębiorców. Bank udzielił ponad 55 mld zł gwarancji, a wartość zabezpieczonych nimi kredytów przekroczyła 99 mld zł.

De minimis i inne gwarancje to jedno, ale MŚP mogą dostać u was zwykłe kredyty…

Chcemy także udzielać prostych kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla firm komercyjnych, które potrzebują wsparcia. Możemy to robić sami albo we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Nie konkurujemy z nimi, lecz wypełniamy lukę, której banki komercyjne nie chcą bądź nie mogą wypełnić. W ten sposób wspólnie tworzymy ekosystem instytucji finansowych dla rozwoju przedsiębiorstw – i tych małych, i tych największych. Pomagamy rozwijać się każdej firmie od start-upów po duże przedsiębiorstwa. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MSP

Gwarancje kredytowe

– „Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MSP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Jest przeznaczona dla kredytobiorców, którzy mają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą banku kredytujące-go) i nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej.     Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może prze-kroczyć w ciągu trzech lat 200 thousand. euro (lub 100 thousand. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 percent. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 percent. wartości gwarancji rocznie. Gwarancje są udzielane przez 21 banków współpracujących z BGK. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/– Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 percent. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 thousand. zł, a prowizja wynosi 1 percent. rocznie. – Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego, czyli np.: zgłosili do ochrony lub mają prawa w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową, działają w parku technologicznym lub inkubatorze przedsiębiorczości i otrzymali wsparcie na działalność innowacyjną, mają status centrum badawczo-rozwojowego, w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych po-nieśli na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10 percent. sumy obrotów za ten okres, w ciągu ostatnich trzech lat obrachunkowych odnotowali wzrost przychodów o średnio 15 percent. rocznie. Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 years. Zabezpieczyć można do 80 percent. kredytu.

Wspieranie innowacji

– Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Żeby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej technologii. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.     W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel są ponad 472 mln euro. – Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 thousand. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 years. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.

Pożyczki

– Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Z tego ogólnopolskiego programu wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pułap niskooprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (od 1 December 2018 r. 91 604  zł). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 years, oprocentowanie wynosi 0,44 percent. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.     Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (od 1 December 2018 r. is 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

Pieniądze na ekspansję zagraniczną

– Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych pułapów. Czas inwestycji to zwykle 5–10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej. – Finansowe Wspieranie Eksportu. Z tego rządowego programu firmy najczęściej korzystają z akredytyw. Rozliczając kontrakty handlowe, zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności. – Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji. – Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę). – Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie dochodzi należności od zagranicznej firmy.

]]

Zmieniamy się wraz z rynkiem

Mar 20 2019
<![CDATA[

Województwo – według statystyk Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu – zajmuje jedno z ostatnich miejsc pod względem inwestycyjnym w Polsce. Poziom przedsiębiorczości jest wielokrotnie mniejszy niż w województwie mazowieckim. Czy bank pomaga tę sytuację zmienić?

Istotny wpływ na wybór lokalizacji do prowadzenia inwestycji ma infrastruktura drogowa. BGK wspiera wiele projektów samorządowych i, co napawa optymizmem, sytuacja się poprawia. Potrzebujemy również wysokiej klasy specjalistów, bo mimo dużego bezrobocia brakuje ich w regionie. Nie tylko niskie koszty pracy przyciągają inwestycje. Niezbędne są innowacje, automatyzacja produkcji, wdrażanie rozwiązań B+R, stanowiących istotny element strategii wzmacniania regionu. Nasz bank udziela finansowania m.in. tym firmom, które otrzymają dotacje unijne.

W skali całego kraju największą popularnością cieszą się gwarancje de minimis, jak to wygląda w państwa regionie?

Gwarancje de minimis ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dotychczas skorzystało z nich już niemal 144 thousand. polskich przedsiębiorców. Bank udzielił ponad 55 mld zł gwarancji, a wartość zabezpieczonych nimi kredytów przekroczyła 99 mld zł. To instrument świetnie dopasowany do potrzeb sektora MŚP m.in. dzięki prostym i przejrzystym zasadom udzielania wsparcia. Z badania przeprowadzonego przez BGK wynika, że aż 54 percent. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie uczestniczyły w programie gwarancji de minimis.

Co ponadto macie do zaoferowania firmom?

Naszą ambicją jest także udzielanie prostych kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla firm, które potrzebują wsparcia na długie lata. Możemy to robić sami albo we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Nie konkurujemy z nimi, lecz wypełniamy lukę, której banki komercyjne nie chcą bądź nie mogą wypełnić. W ten sposób wspólnie tworzymy ekosystem instytucji finansowych wspierających rozwój przedsiębiorstw – i tych małych, i tych największych.

Na czym polega wsparcie regionalnego biznesu w waszym wydaniu?

Pomagamy firmom nie tylko poprzez dostarczanie kapitału na rozwój. Weszliśmy już w nowy etap wspierania przedsiębiorstw – jesteśmy regionalnym centrum kompetencji dla biznesu, służymy doradztwem sektorowym oraz wsparciem w doborze najefektywniejszych instrumentów finansowania przedsięwzięć. Mamy eksperckie zespoły, gotowe przeanalizować każdy projekt inwestycyjny. Pomagamy rozwijać się każdej firmie od start-upów po duże przedsiębiorstwa.

Nastawiacie się na lokalne specjalizacje?

Mimo niesprzyjających statystyk, w województwie warmińsko-mazurskim istnieje ogromny niewykorzystany potencjał turystyczny – chodzi tu zarówno o turystykę sezonową, jak i biznesową, zdrowotną, kulturalną etc. W naszym województwie jest sporo firm zajmujących się produkcją łodzi i luksusowych jachtów. Zarówno turystyka, jak i produkcja łodzi stanowią część inteligentnej specjalizacji regionu, mam na myśli ekonomię wody. Kolejną inteligentną specjalizacją jest drewno i meblarstwo. Produkty z drewna eksportowane są do ponad 60 krajów świata, głównie UE, ale też do Arabii Saudyjskiej czy USA. Niebagatelną rolę odgrywa też rolnictwo i to, co z niego uzyskujemy, czyli żywność wysokiej jakości, która stanowi ostatnią wyodrębnioną inteligentną specjalizację województwa.

Bank finansuje każdy z wymienionych segmentów gospodarki?

Tak, to zrozumiałe. Aby wspomniane specjalizacje i reprezentujące je firmy mogły się rozwijać, potrzebują kapitału. Bank Gospodarstwa Krajowego wspie-ra programy rządowe poprzez odpowiednie produkty, umożliwiające realizację tych inwestycji. Rynek dynamicznie sie zmienia, a my razem z nim. W związku z wyzwaniami, które stoją przed województwem, Region Warmińsko-Mazurski BGK wraz z zaangażowanym zespołem eksperckim chce iść ramię w ramię z klientem i być dla niego partnerem.

Jakiego rodzaju podmioty mogą liczyć na wsparcie BGK?

Wspieramy zarówno jednostki samorządu terytorialnego, które realizują szereg dużych inwestycji, wpływających na poprawę życia i funkcjonowania ludności, jak i spółki komunalne, przed którymi stoją wyzwania związane z wdrożeniem nowych przepisów unijnych. Mamy rozwiązania także dla sektora medycznego – finansujemy szpitale, których prawidłowe działanie jest niezbędne dla zdrowych społeczności i starzejącego się społeczeństwa. Mamy też bogatą ofertę dla firm – zarówno tych dużych, osiągających powyżej 10 mln zł przychodu rocznie, jak i tych mniejszych.Jest jeszcze jeden bardzo istotny czynnik kształtujący możliwości rozwoju regionu. Chodzi o położenie geograficzne – w pobliżu granicy z Rosją i obwodu kaliningradzkiego. W związku z położeniem przygranicznym możemy realizować Program ekspansji zagranicznej i pomagać firmom w znajdowaniu rynków zbytu poza granicami naszego kraju.

Może pani podać konkretne przykłady zrealizowanych projektów?

Współfinansowaliśmy m.in. budowę nowoczesnej hali magazynowej o powierzchni prawie 16 thousand. mkw. Szynaka Meble Sp. with o.o., w której wdrożono innowacyjną technologię zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką magazynową. Uczestniczymy również w finansowaniu nowoczesnej Piekarni Tyrolskiej, która w nowo wybudowanym budynku wypiekać będzie pieczywo z dodatkiem buraków i mąki łubinowej, co wraz z nowatorską techniką ogrzewania w opakowaniach próżniowych zapewni produktom lepsze właściwości odżywcze. We współpracy z samorządami i spółkami komunalnymi powstały z kolei nowe działy Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu, obsługującego miasto i pięć gmin powiatu oraz stacja uzdatniania wody.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MSP

Gwarancje kredytowe

    „Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MSP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może przekroczyć w ciągu trzech lat 200 thousand. euro (lub 100 thousand. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 percent. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 percent. wartości gwarancji rocznie.– Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 percent. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 thousand. zł, a prowizja wynosi 1 percent. rocznie.– Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego. Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 years. Zabezpieczyć można do 80 percent. kredytu.

Wspieranie innowacji

– Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Aby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej – nabytej lub własnej – technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.     W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel jest ponad 472 mln euro. – Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 thousand. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 years. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.

Pożyczki dla mikro–, małych i średnich firm

– Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. W tym projekcie firmy mogą liczyć na pożyczki do 500 thousand. zł, o ile działają w branży turystycznej, a inwestycję prowadzą w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej. Pożyczek udzielają współpracujące z BGK instytucje finansowe na okres 5 lub 7 lat i można liczyć na półroczną karencję w spłacie. Oprocentowanie jest niższe od rynkowego – poniżej 2 percent., a dla firm działających mniej niż 2 lata na rynku oraz miejsc posiadających status miejsca przyjaznego rowerzystom (MPR) oprocentowanie wynosi poniżej 1 percent. i dodatkowo nie trzeba wnosić wkładu własnego. Pożyczka powinna być przeznaczona przede wszystkim na inwestycje związane z turystyką. – Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Z tego ogólnopolskiego programu wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pułap niskooprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (od 1 December 2018 r. 91 604  zł). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 years, oprocentowanie wynosi 0,44 percent. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.     Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (od 1 December 2018 r. is 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

Pieniądze na ekspansję zagraniczną

– Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych pułapów. Czas inwestycji to zwykle 5–10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej. – Finansowe Wspieranie Eksportu. Z tego rządowego programu firmy najczęściej korzystają z akredytyw. Rozliczając kontrakty handlowe, zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności. – Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji. – Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę). – Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie dochodzi należności od zagranicznej firmy.

]]

Podlasie ma perspektywy

Mar 20 2019
<![CDATA[

BGK jako bank rozwoju bardzo chętnie wchodzi w konsorcja z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi w celu finansowania dużych przedsięwzięć. Jak to wygląda w waszym regionie?

W każdym województwie, również w regionie podlaskim, jesteśmy centrum kompetencji dla biznesu, służymy doradztwem sektorowym i pomocą w doborze najbardziej efektywnych instrumentów finansowych i instrumentów wsparcia. Nie jesteśmy konkurencją dla banków komercyjnych, tylko uzupełniamy system bankowy, wypełniając lukę rynkową. Jesteśmy partnerem finansowym, aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Inicjujemy i uczestniczymy we współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Przykładem takiej współpracy są np. realizowane w konsorcjum duże inwestycje w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Czy te inwestycje wpisują się w strategię rozwoju regionu?

Wśród 16 województw to Podlasie ma najwięcej terenów objętych ochroną w formie parków narodowych i siecią Natura 2000, mamy duży udział lasów w powierzchni regionu i najniższą w kraju gęstość zaludnienia. Mówię o tym nie bez przyczyny, bo patrząc na dane statystyczne – udział w PKB kraju, dochody województw czy też liczbę średnich i dużych przedsiębiorstw oraz liczbę firm z udziałem kapitału zagranicznego, Podlasie zajmuje jedno z ostatnich miejsc w rankingach. Należy do najmniej atrakcyjnych inwestycyjnie polskich regionów, co nie oznacza, że nie ma przed sobą perspektyw rozwojowych. Zbudowaliśmy jako region konkurencyjność w branży rolno-spożywczej. Dominuje tu przetwórstwo spożywcze, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja tkanin oraz drewna i wyrobów z drewna. Niewątpliwie dużą szansą dla regionu podlaskiego jest położenie przygraniczne, które stwarza dobre możliwości nawiązywania kontaktów gospodarczych, rozwijania eksportu.

Jakie działania podejmuje samorząd, aby wspierać rozwój Podlasia? Czy bank w nich aktywnie uczestniczy?

W województwie podlaskim są setki przykładów pozytywnego zaangażowania BGK, wynika to z dobrej współpracy z samorządami lokalnymi. Dzięki naszemu wsparciu rewitalizowane są miasta i miasteczka w regionie, powstają nowe drogi, realizowanych jest wiele potrzebnych na Podlasiu inwestycji. Finansujemy transport, mieszkalnictwo, system ochrony zdrowia, ciepłownictwo i szereg innych.Zawarliśmy np. umowę z zarządem województwa podlaskiego, z której realizowany jest projekt Przedsiębiorcze podlaskie, jego budżet opiewa na ponad 257 mln zł. Z tych pieniędzy korzystają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo.Kolejnym przykładem jest projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka, finansowany ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wsparcie w formie pożyczek oferujemy poprzez wybrane przez nas instytucje. Pożyczki są udzielane firmom z branży turystycznej i okołoturystycznej na budowę hoteli, restauracji, infrastruktury rekreacyjno-sportowej i uzdrowiskowej, tworzenie parków tematycznych czy produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności, produktów regionalnych i tradycyjnych.

Wsparcie dla biznesu jest dużo szersze. 

BGK pomaga rozwijać się każdej firmie, od start-upów po największe przedsiębiorstwa. Jesteśmy aktywnym partnerem finansowym dla lokalnych przedsiębiorców. Finansujemy projekty eksportowe oraz ekspansję zagraniczną polskich firm, a wraz z innymi instytucjami rozwoju wspieramy działalność rodzimych firm na zagranicznych rynkach. Budujemy polską markę. To, co nas wyróżnia, to wspieranie rodzimych przedsiębiorców na rynkach o podwyższonym ryzyku, co możemy robić dzięki ogromnemu doświadczeniu w finansowaniu projektów na sześciu kontynentach.

W skali całego kraju w BGK największą popularnością cieszą się gwarancje de minimis, jak to wygląda w państwa regionie?

Gwarancje de minimis ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dotychczas skorzystało z nich już niemal 144 thousand. polskich przedsiębiorców. Bank udzielił ponad 55 mld zł gwarancji, a wartość zabezpieczonych nimi kredytów przekroczyła 99 mld zł. Ta popularność nie dziwi, bo produkt jest idealnie dopasowany do potrzeb sektora MSP, udzielany na prostych i przejrzystych zasadach. Z drugiej strony, z badania przeprowadzonego przez BGK wynika, że aż 54 percent. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie uczestniczyły w programie gwarancji de minimis: co trzecia firma w ogóle nie otrzymałaby kredytu, a co piąta otrzymałaby go, ale na gorszych warunkach.

Udzielacie też prostych kredytów obrotowych i inwestycyjnych…

…i to na długie okresy. Możemy to robić sami albo we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Nie konkurujemy z nimi, lecz wypełniamy lukę, której banki komercyjne nie chcą bądź nie mogą wypełnić.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MSP

Gwarancje kredytowe

– „Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MSP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może przekroczyć w ciągu trzech lat 200 thousand. euro (lub 100 thousand. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 percent. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 percent. wartości gwarancji rocznie.– Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 percent. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 thousand. zł, a prowizja wynosi 1 percent. rocznie.– Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego. Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 years. Zabezpieczyć można do 80 percent. kredytu.

Wspieranie innowacji

– Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Aby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej – nabytej lub własnej – technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.     W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel jest ponad 472 mln euro. – Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 thousand. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 years. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.

Pożyczki dla mikro–, małych i średnich firm

– Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. W tym projekcie firmy mogą liczyć na pożyczki do 500 thousand. zł, o ile działają w branży turystycznej, a inwestycję prowadzą w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej. Pożyczek udzielają współpracujące z BGK instytucje finansowe na okres 5 lub 7 lat i można liczyć na półroczną karencję w spłacie. Oprocentowanie jest niższe od rynkowego – poniżej 2 percent., a dla firm działających mniej niż 2 lata na rynku oraz miejsc posiadających status miejsca przyjaznego rowerzystom (MPR) oprocentowanie wynosi poniżej 1 percent. i dodatkowo nie trzeba wnosić wkładu własnego. Pożyczka powinna być przeznaczona przede wszystkim na inwestycje związane z turystyką. – Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Z tego ogólnopolskiego programu wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pułap niskooprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (od 1 December 2018 r. 91 604  zł). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 years, oprocentowanie wynosi 0,44 percent. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.     Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (od 1 December 2018 r. is 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

Pieniądze na ekspansję zagraniczną

– Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych pułapów. Czas inwestycji to zwykle 5–10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej. – Finansowe Wspieranie Eksportu. Z tego rządowego programu firmy najczęściej korzystają z akredytyw. Rozliczając kontrakty handlowe, zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności. – Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji. – Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę). – Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie dochodzi należności od zagranicznej firmy.

]]

Wspieramy ekspansję na cały świat

Mar 20 2019
<![CDATA[

Działalność BGK, jako banku rozwoju, w poszczególnych regionach Polski wpisuje się w strategię rozwoju województw. Na co stawia opolskie?

Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z instytucjami rozwoju bardzo sprawnie realizuje założenia strategiczne dla kraju wymienione w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Aktywnie wykonujemy misję, podejmując działania skupiające się na wsparciu przedsiębiorców, samorządów i poprawiające poziom życia Polaków. Jednymi z głównych celów operacyjnych zapisanych w strategii naszej Opolszczyzny jest innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, a także dynamiczne przedsiębiorstwa. BGK Region Opolski ma w swojej strategii zapisanych pięć inteligentnych pól, które chce intensywnie wspierać. Są to: technologie chemiczne, budownictwo i technologie drewniane, technologie rolno-spożywcze, przemysł maszynowy i metalowy oraz energetyka. Za każdym z tych obszarów stoją firmy, które wspieramy i z którymi współpracujemy, dostarczając im rozwiązania, których banki komercyjne nie są w stanie zaproponować. Często są to produkty szyte na miarę, dostosowane do specyfiki i wymagań danego przedsiębiorstwa.

Czy to oznacza, że konkurujecie z bankami komercyjnymi?

Nie, nie mamy takiego celu. My raczej uzupełniamy ofertę banków komercyjnych lub oferujemy współpracę w modelu konsorcyjnym. Nastawiamy się na wspieranie dużych podmiotów, ich rozwój i ekspansję w kraju, a także poza granicami Polski. Nie boimy się transakcji skomplikowanych lub na rynkach o podwyższonym ryzyku. Podczas takich transakcji przejmujemy ryzyko kontrahenta lub jego banku na siebie, akceptując przy tym zabezpieczenia zagraniczne. Finansujemy inwestycje na czas dłuższy niż 15 years, a zdarzyło się nawet na 20. Warto wspomnieć, iż współpracujemy ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. Tworzymy grupę podmiotów dobrze ze sobą współpracujących, uzupełniających się, instytucji rozwoju systemowo ważnych dla realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Rozwijamy również systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie polskiej przedsiębiorczości.

Jakie duże inwestycje finansował BGK w regionie w ostatnim roku?

Każda zrealizowana inwestycja jest dla nas bardzo ważna. Oznacza to dla nas, że działamy zgodnie z naszą misją oraz strategią województwa. Tak, było kilka dużych inwestycji, z których na wyróżnienie zasługuje z pewnością przedsięwzięcie naszego regionalnego inwestora z branży rolno-spożywczej, który postanowił się przebranżowić i wybudował nowy zakład produkcyjny, zajmujący się przetwórstwem mięsnym. Produkuje on regionalne przysmaki oparte na lokalnej, opolskiej recepturze. Nie ogranicza się jednak wyłącznie do zaopatrywania naszego opolskiego rynku, ale promuje wyroby w całym kraju.

To była najdroższa inwestycja?

Nie, mamy na koncie modernizację zakładów z branży ciepłowniczej, które realizowały programy inwestycyjne mające na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania. To w sumie kilkanaście przedsięwzięć opiewających na wielomilionowe kwoty. W efekcie firmy te stały się nowoczesne i mogły dostosować się do tego, co obecnie dzieje się na rynku. Znaczącą inwestycją była też budowa nowej hali zakładu specjalizującego się w produkcji inteligentnych opakowań żywności.

BGK jest też aktywny w służbie zdrowia.

Wspieramy działanie szpitali i specjalizujemy się w długofalowym finansowaniu ich działalności. Pomagamy odbudować finanse i unowocześnić się. Udzielamy kredytów obrotowych na bieżącą działalność pod kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, kreujemy także proces restrukturyzacji zadłużenia, sprawiając, że koszty funkcjonowania jednostek znacząco spadają.

Jakie przedsięwzięcia udało wam się w Opolskiem zrealizować wspólnie z samorządami?

Jest tego sporo, bo współpracujemy z samorządami na co dzień. Finansujemy deficyt budżetowy, jak również liczne inwestycje infrastrukturalne w regionie. Nasze działania w dużej mierze koncentrują się na finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych samorządów. In 2018 roku nasze wsparcie uzyskało ponad 20 jednostek, którym udzieliliśmy wsparcia na ponad 230 mln zł.  Kwota jest imponująca. Cieszę się, gdy przemierzając naszego województwo, widzę inwestycje zrealizowane przy udziale naszego banku, które umilają życie naszym mieszkańcom.

W skali całego kraju największą popularnością cieszą się gwarancje de minimis, jak to wygląda w państwa regionie?

To rzeczywiście bardzo popularny produkt, który ułatwia firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dotychczas skorzystało z nich już niemal 144 thousand. polskich przedsiębiorców. Bank udzielił ponad 55 mld zł gwarancji, a wartość zabezpieczonych nimi kredytów przekroczyła 99 mld zł. Z badania przeprowadzonego przez BGK wynika, że aż 54 percent. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie de minimis. 34 percent. firm w ogóle nie otrzymałoby kredytu. To produkt świetnie dopasowany do potrzeb sektora MŚP, dostępny na prostych i przejrzystych zasadach.Chcemy także udzielać prostych kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla firm komercyjnych, które potrzebują wsparcia na długie lata. Możemy to robić sami albo we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MSP

Gwarancje kredytowe

– „Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MSP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Jest przeznaczona dla kredytobiorców, którzy mają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą banku kredytującego) i nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej.     Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może przekroczyć w ciągu trzech lat 200 thousand. euro (lub 100 thousand. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 percent. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 percent. wartości gwarancji rocznie. Gwarancje są udzielane przez 21 banków współpracujących z BGK. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/– Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 percent. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 thousand. zł, a prowizja wynosi 1 percent. rocznie. – Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego, czyli np.: zgłosili do ochrony lub mają prawa w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową, działają w parku technologicznym lub inkubatorze przedsiębiorczości i otrzymali wsparcie na działalność innowacyjną, mają status centrum badawczo-rozwojowego, w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych po-nieśli na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10 percent. sumy obrotów za ten okres, w ciągu ostatnich trzech lat obrachunkowych odnotowali wzrost przychodów o średnio 15 percent. rocznie. Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 years. Zabezpieczyć można do 80 percent. kredytu.

Wspieranie innowacji

– Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Żeby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej technologii. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.     W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel są ponad 472 mln euro. – Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 thousand. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 years. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.

Pożyczki

– Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Z tego ogólnopolskiego programu wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pułap niskooprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (od 1 December 2018 r. 91 604  zł). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 years, oprocentowanie wynosi 0,44 percent. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.     Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (od 1 December 2018 r. is 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

Pieniądze na ekspansję zagraniczną

– Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych pułapów. Czas inwestycji to zwykle 5–10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej. – Finansowe Wspieranie Eksportu. Z tego rządowego programu firmy najczęściej korzystają z akredytyw. Rozliczając kontrakty handlowe, zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności. – Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji. – Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę). – Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie dochodzi należności od zagranicznej firmy.

]]

Bank otwarty na współpracę

Mar 20 2019
<![CDATA[

Gwarancje de minimis to produkt, który w całym kraju cieszy się ogromną popularnością. W pani regionie również?

To rzeczywiście produkt bardzo popularny ze względu na to, że idealnie odpowiada na zapotrzebowanie sektora MŚP. Ułatwia firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dotychczas z gwarancji de minimis skorzystało już ponad 144 thousand. polskich przedsiębiorców. Ponad 55 mld zł gwarancji pozwoliło zabezpieczyć 99 mld zł kredytów. Z badania przeprowadzonego przez BGK wynika, że aż 54 percent. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie uczestniczyły w programie gwarancji de minimis. this means, że co trzecia firma w ogóle nie otrzymałaby kredytu a co piąta otrzymałaby go na gorszych warunkach.

Na co jeszcze mogą liczyć firmy?

Chcemy także udzielać prostych kredytów inwestycyjnych dla firm komercyjnych, które potrzebują wsparcia na długie lata. Możemy to robić sami albo we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Nie konkurujemy z nimi, lecz wypełniamy lukę, której banki komercyjne nie chcą bądź nie mogą wypełnić. W ten sposób wspólnie tworzymy ekosystem instytucji finansowych dla rozwoju przedsiębiorstw – i tych małych, i tych największych.

Ważnym klientem banku są samorządy. Przy jakich dużych inwestycjach realizowanych przez samorządy w regionie lubuskim współpracowaliście?

Ostatnie dwa lata to okres intensywnych działań BGK w regionie. W większości finansujemy inwestycje jednostek samorządu terytorialnego, które inwestują w infrastrukturę, szpitale, szkoły. Przykładowe inwestycje współfinansowane przez BGK to: rewitalizacja, zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu czy finansowanie inwestycji Modernizacja oczyszczalni ścieków przepompowni. Poza tym mamy na koncie wiele inwestycji drogowych w licznych gminach regionu lubuskiego.

Od kilku lat wygrywamy przetargi na finansowanie zadań inwestycyjnych województwa lubuskiego. Z pozyskanych środków gminy przeprowadziły wiele inwestycji w infrastrukturę, przygotowano tereny pod nowe inwestycje, wybudowano drogi. Zajmujemy się również emisją obligacji komunalnych. Przykładowe emisje w ostatnich latach zostały przeprowadzone dla gminy Krosno Odrzańskie, gminy Ośno Lubuskie, miasta Nowa Sól.

BGK intensywnie uczestniczy też w projektach finansowania służby zdrowia, jak to wygląda na waszym terenie?

U nas oczywiście jest podobnie. Jedną ze znaczących inwestycji, jaką udało nam się zrealizować, jest udzielenie finansowania na stworzenie pierwszego w województwie lubuskim kompleksu szpitalnego specjalizującego się w leczeniu chorób płuc, z nowoczesną bazą diagnostyczną, ambulatoryjną i rehabilitacyjną, spełniającego wysokie standardy i normy europejskie. Ta inwestycja to stworzenie w Torzymiu Lubuskiego Centrum Pulmonologicznego. Udzielamy także finansowania wspierającego bieżące funkcjonowanie szpitali w regionie.

A jeśli chodzi o inwestycje realizowane przez lubuskie spółki komunalne?

Spółki komunalne to ważny klient BGK. Finansowaliśmy m.in. budowę kanalizacji sanitarnej i tłoczonej wraz z przepompownią ścieków, modernizację i adaptację obiektów magazynowych pod powierzchnię biurową dla jednostki samorządu terytorialnego wraz z przebudową drogi dojazdowej do budynków i parkingiem. Kolejną bardzo ważną inwestycją w naszym regionie było udzielenie finansowania na zakup budynków biurowo-magazynowych i dostosowanie ich do potrzeb zespołu edukacyjnego.

Jesteście w stanie wesprzeć każdą inwestycję?

Oczywiście, jesteśmy do tego profesjonalnie przygotowani i gotowi finansować budowę m.in. obiektów sportowych czy instytucji kulturalnych.

A jeśli chodzi o przedsięwzięcia firm komercyjnych?

Finansujemy ekspansję zagraniczną lokalnych producentów. Finansujemy bezpośrednio ich działalność, ale udzielamy też kredytów dla banków nabywców, zwłaszcza jeśli chodzi o rynki wschodzące, takie jak Białoruś czy Ukraina, obarczone większym ryzykiem dla eksporterów. Polega to na tym, że jeśli nasza firma znajdzie nabywcę swoich towarów z tamtych rejonów, ale kontrahent ma trudności z pozyskaniem finansowania, BGK jest w stanie udzielić bankowi nabywcy kredytu, aby w ten sposób mógł on sfinansować zakupy swojego klienta. Udzielamy też bieżącego finansowania pod kontrakty zawierane przez naszych przedsiębiorców, tak aby mogli oni sfinansować cykl produkcji danej partii towarów, na które opiewa kontrakt. Uczestniczymy w rozwoju lokalnych firm, współfinansujemy ich działania inwestycyjne i rozwojowe.

Czy wchodzicie również w konsorcja z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, żeby finansować większe przedsięwzięcia?

Takich konsorcjów dotychczas jeszcze nie zawiązywaliśmy, ale jesteśmy przygotowani na tego rodzaju współpracę przy wymagających większego i złożonego finansowania projektach inwestycyjnych lokalnych przedsiębiorców. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MSP

Gwarancje kredytowe

– „Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MSP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Jest przeznaczona dla kredytobiorców, którzy mają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą banku kredytującego) i nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej.     Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może przekroczyć w ciągu trzech lat 200 thousand. euro (lub 100 thousand. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 percent. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 percent. wartości gwarancji rocznie. Gwarancje są udzielane przez 21 banków współpracujących z BGK. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/– Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 percent. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 thousand. zł, a prowizja wynosi 1 percent. rocznie. – Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego, czyli np.: zgłosili do ochrony lub mają prawa w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową, działają w parku technologicznym lub inkubatorze przedsiębiorczości i otrzymali wsparcie na działalność innowacyjną, mają status centrum badawczo-rozwojowego, w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych ponieśli na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10 percent. sumy obrotów za ten okres, w ciągu ostatnich trzech lat obrachunkowych odnotowali wzrost przychodów o średnio 15 percent. rocznie. Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 years. Zabezpieczyć można do 80 percent. kredytu.

Wspieranie innowacji

– Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Żeby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej technologii. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.     W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel są ponad 472 mln euro. – Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 thousand. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 years. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.

Pożyczki

– Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. W tym ogólnopolskim programie wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pułap niskooprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (od 1 December 2018 r. 91 604  zł). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 years, oprocentowanie wynosi 0,44 percent. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.     Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (od 1 December 2018 r. is 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

Pieniądze na ekspansję zagraniczną

– Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych pułapów. Czas inwestycji to zwykle 5–10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej. – Finansowe Wspieranie Eksportu. Z tego rządowego programu firmy najczęściej korzystają z akredytyw. Rozliczając kontrakty handlowe, zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności. – Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji. – Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę). – Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie dochodzi należności od zagranicznej firmy.

]]

Przedsiębiorcy uzyskają ochronę konsumencką w relacjach z innymi przedsiębiorcami

Mar 20 2019
<![CDATA[

Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej uzyskają ochronę konsumencką w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Przykładowo mechanik samochodowy, któremu popsuła się drukarka, będzie miał takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie (i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej działalności). Taką zmianę chce wprowadzić Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Projekt ustawy zostanie opublikowany w ciągu kilku dni.

Rewolucja w umowach

Wielu przedsiębiorców od dawna apelowało o zrównanie statusu osób prowadzących niewielką działalność gospodarczą ze statusem konsumentów. Mitem bowiem jest, że szewc przedsiębiorca jest takim samym profesjonalistą w obrocie jak wielka korporacja finansowa. Minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz, po uzyskaniu kierunkowej zgody pozostałych resortów, chce to oczekiwanie zrealizować. Tyle że, jak przekonują prawnicy, oznaczać to będzie solidne perturbacje na rynku. A to choćby dlatego, że skoro część przedsiębiorców zacznie być traktowana tak jak konsumenci, zawierane z nimi umowy będą podlegać reżimowi klauzul abuzywnych. W efekcie niemal cała branża leasingowa oraz szeroko pojęty sektor finansowy będą musiały dostosować się do nowej rzeczywistości.

Zdaniem Jerzego Bańki, wiceprezesa Związku Banków Polskich, ministerialna inicjatywa to kiepski pomysł.

– Sprowadza się do tego, że rząd chce chronić przedsiębiorców przed ich własnymi decyzjami biznesowymi. To także uderzenie w pewność obrotu, bo oczywiście wygodnie się posługiwać przykładem umowy między drobnym szewcem a wielkim bankiem, ale przecież ten szewc równie często zawiera umowy z lokalnym krawcem czy drobnym sklepikarzem – zauważa Bańka.

– Oczywiście projektowana zmiana wywróci do góry nogami sytuację na rynku finansowym, ale nie tylko finansowym. Wiele wzorców umów się nie ostanie, a koszty pozornego zwiększania bezpieczeństwa quasi-konsumentów niestety poniosą ci, których rząd chce chronić – dodaje.

To, że przyznanie sektorowi MŚP praw konsumenckich wpłynie na rynek leasingu czy bankowy, potwierdza również adwokat Maciej Jóźwiak, szef zespołu rozwiązywania sporów kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.

– Trzeba jednak pamiętać, że takie pomysły już się pojawiały w UE, a nawet w polskim porządku prawnym. Dla przykładu art. 805 par. 4 kodeksu cywilnego stanowi, że przepisy dotyczące niedozwolonych klauzul umownych stosuje się odpowiednio, jeżeli ubezpieczającym jest osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Nie jest to więc novum na naszym rynku – przypomina prawnik. Przy czym zastrzega, że aby zachować względną stabilność prawa, ważne będzie odpowiednie skonstruowanie przepisów wprowadzających i przejściowych. Tak, aby wszyscy przedsiębiorcy mogli przygotować się do tej zmiany.

– Zarazem będzie to większy kłopot dla mniejszych przedsiębiorców. Instytucje finansowe mają doświadczenie w tworzeniu wzorców umów dla konsumentów, zatem powinny sobie bezproblemowo poradzić – uważa dr Mariusz Bidziński, wspólnik w kancelarii Chmaj i Wspólnicy. Sęk w tym, że – zdaniem eksperta – zmiana postanowień umownych na tożsame z konsumenckimi spowoduje wzrost cen.

– Konsument ma więcej praw niż przedsiębiorca. Sprzedawca zatem będzie chciał sobie powetować wyższe ryzyko biznesowe wyższą ceną – zaznacza Bidziński. Ale też dodaje, że trudno jednoznacznie krytykować ministerialny pomysł. A to choćby dlatego, że przecież sytuacja, w której w umowach między profesjonalistami różnej wielkości roi się od postanowień, które w reżimie konsumenckim uchodziłyby za niedozwolone, nie jest pożądana.

Półprzedsiębiorca

Radca prawny Piotr Stosio twierdzi, że proponowane zmiany to istna rewolucja w obrocie konsumenckim. Ale zła.

– Założenie ministerstwa sprowadza się do przyjęcia, że jednoosobowe działalności gospodarcze faktycznie będą traktowane jako półprzedsiębiorcy. A przecież w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej mogą funkcjonować też całkiem duże przedsiębiorstwa – zauważa. Jego zdaniem trudno zrozumieć, dlaczego projektodawca chce wprowadzić rozróżnienie praw przedsiębiorcy ze względu na formę prowadzonej działalności.

– Posługując się przykładem mechanika kupującego drukarkę: mechanik prowadzący spore przedsiębiorstwo funkcjonujące w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź spółki cywilnej będzie miał większe uprawnienia od kolegi mechanika prowadzącego mały serwis po drugiej stronie ulicy, ale prowadzącego działalność w formie niewielkiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – spostrzega mec. Stosio. A przecież, jak twierdzi, istotą ochrony konsumenckiej jest obrona słabszej strony umowy, a nie tego, kto działa w określonej formie prawnej.

Błąd ludzka rzecz

Resort przedsiębiorczości omawianą zmianę chce wprowadzić w ramach pakietu, który został nazwany „Przyjazne Prawo”. Pozostałe jego rozwiązania są mniej kontrowersyjne. Drobnych przedsiębiorców powinien ucieszyć przede wszystkim pomysł wprowadzenia prawa do popełnienia błędu.

„Opiera się na przekonaniu, że większość naruszeń, które popełniają początkujący przedsiębiorcy, nie wynika ze złej woli, lecz ma raczej charakter nieintencjonalnych omyłek” – tłumaczy MPiT.

Dlatego prawo do popełnienia błędu będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy (albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia). Polegać zaś będzie na tym, że w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą przedsiębiorca nie będzie podlegał karze, jeżeli stwierdzone naruszenie zostanie usunięte w wyznaczonym przez organ terminie. Resort przewiduje dwie sytuacje, gdy odstąpić od wymierzenia kary nie będzie należało: gdy naruszenie będzie popełnione po raz kolejny oraz w przypadku rażącego naruszenia prawa. Wiceminister przedsiębiorczości Marek Niedużak liczy, że nowe rozwiązanie pomoże np. w sytuacjach kilkudniowego przekroczenia terminu na złożenie określonych dokumentów. Dziś większość organów nakłada za to kary. Po wejściu w życie zmiany – zasadą będzie odstępowanie od jej wymierzenia.

Resort przedsiębiorczości chce, by ustawa została uchwalona przez Sejm obecnej kadencji. Większość przepisów ma zacząć obowiązywać w 2020 r. Dotyczyć one mają, w kontekście zrównywania statusu przedsiębiorców z konsumentami, umów przyszłych.

Pakiet przewiduje też zmianę w obszarze podatków – wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uważa, że wzmocni to pozycję rodzimych portów w konkurencji z zagranicznymi. Zaprezentowane rozwiązanie ma polegać na odejściu od restrykcyjnego terminu płatności podatku VAT od importu (10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej) i wprowadzeniu powszechnego rozliczenia na zasadach ogólnych (czyli co do zasady do 25. dnia następnego miesiąca wraz z deklaracją VAT-7).

Resort zaznaczył, że obecnie preferencyjne rozliczenie przysługuje podmiotom spełniającym warunki procedury uproszczonej i upoważnionym przedsiębiorcom AEO, czyli ok. 4 thousand. importerów, głównie dużym firmom. Na proponowanej zmianie zaś skorzysta blisko 50 thousand. importerów, w tym małe i średnie polskie przedsiębiorstwa.

Opinia

Propozycja MPiT w założeniu jest słuszna, natomiast na rynku finansowym może spowodować sporo zamieszania. Wszystko zależy od tego jak konkretnie będzie sformułowana. Przygotowanie od strony prawnej ofert kierowanych do konsumentów w zdecydowanej większości skupia się właśnie na zapewnieniu zgodności z regulacjami konsumenckimi. Począwszy od standardów reklamy, przez formularz informacyjny, umowę, po windykację i obsługę reklamacji. My mamy całość oferty dostosowaną do sprzedaży konsumentom, przy czym zgodność z regulacjami chroniącymi konsumentów planowaliśmy już na poziomie przygotowywania jej i dostosowania procesów wewnętrznych, począwszy od sprzedaży, po windykację sądową. W przypadku instytucji finansowych kierujących ofertę do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zasadzie będą musiały one na nowo przygotować ofertę lub dokonać głębokich zmian. Dotyczy to na przykład formularza informacyjnego, warunków spłaty kredytu itp. Co więcej, część oferty może nie być w ogóle niemożliwa do dostosowania - na przykład pożyczki zabezpieczone hipoteką, które w warunkach działalności gospodarczej są ofertą standardową, a w relacjach z konsumentem dostępne są tylko w banku.

Ewelina Makowska, dyrektor departamentu prawnego Vivus Finance

]]