Support Enforcement

  1. Support Enforcement

Chcąc zapewnić Państwu kompleksową obsługę w zakresie odzyskiwania należności oferujemy Państwu szereg czynności wspomagających egzekucję komorniczą zmierzających do ustalenia majątku dłużnika, indicating him court bailiff and the monitoring of the enforcement proceedings.

Before starting the enforcement proceedings addressed to the debtor przedegzekucyjne final demand for payment of debt, with the threat of immediate referral to the way debt enforcement. The initiation of enforcement proceedings through its Expertus launches a request for enforcement proceedings, indicating the embodiment of that conduct. Po przeprowadzeniu skutecznej egzekucji Zleceniodawca odzyskuje całą wierzytelność oraz zwrot poniesionych w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym opłat. In the case of insolvency of the debtor, uzyskujemy postanowienie komornika o bezskuteczności egzekucji pozwalające na „wpisanie” wierzytelności w koszty działalności.

Benefits for the Customer:

  • Determination of the debtor's assets
  • Referral to enforcement proceedings as well as supervising the activities carried out in this proceeding
  • Obtaining the bailiff, if you fail to collect the debts, document confirming the ineffectiveness of enforcement officers