Claims Financial Investigation

  1. Claims Financial Investigation

Niezapłacone należności powodują wiele strat, między innymi dodatkowe nakłady pracy, zapłatę odsetek bankowych, problemy z płynnością finansową lub nawet zupełną stratę należnych Państwu pieniędzy. Dochodzenie Roszczeń Finansowych zarówno w kraju jak i za granicą jest głównym przedmiotem naszej działalności. W tym zakresie realizujemy różnorodne techniki odzyskiwania należności, preferring non-judicial forms of impact on debtors.

W przypadku bezskutecznego jednak postępowania windykacyjnego, wszczynamy postępowanie sądowo – egzekucyjne mające na celu przymusowe ściągnięcie wierzytelności przysługujących naszemu zleceniodawcy. Skorzystanie z usług Expertus oznacza wybranie właściwego, doświadczonego partnera, which will provide you with a professional and effective cooperation. As a reputable company, zajmująca się dochodzeniem roszczeń finansowych, able to assist our clients in addressing their problems paying.

Benefits for the Customer:

  • Relieving the accounting department of the company and no need for costly create your own cell collection agency
  • No initial fees and payments - compensation charge on effective measures
  • Time to develop their core business
  • Picture company that cares about their own finances and the accuracy of cooperation
  • Professional service