Vorbeugende Maßnahmen

  1. Vorbeugende Maßnahmen

Zu Beginn der Handelszusammenarbeit mit den Kunden ist sehr wichtig, um ihre eigenen Projekte zu schützen. Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, bieten wir die präventiven Maßnahmen. Zu diesem Zweck bietet präventive Expertus Dichtung.

Vorbeugende Stamp

Pieczęć prewencyjna jest narzędziem wspomagającym dyscyplinowanie kontrahentów do obowiązku terminowego regulowania płatności oraz ostrzeżeniem przed skutkami nieterminowej zapłaty. Stosowanie pieczęci ostrzega, że w przypadku nieuregulowania zobowiązań w ustalonym terminie, działania windykacyjne zostaną zlecone Expertus.

Vorteile für den Kunden

  • Erhöhung der Zahlungsmoral ihrer Vertragspartner
  • Udostępnienie pieczęci prewencyjnej dostępnej w wersji elektronicznej lub mechanicznej
  • Aufbau einer Unternehmensimage, jako podmiotu powierzającego obsługę swych wierzytelności profesjonalnej firmie windykacyjnej
  • Priorytetowe traktowanie zobowiązań