Windykacja Warmińsko-Mazurskie

  • Windykacja Olsztyn

    Olsztyn to główny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy w województwie warmińsko-mazurskim. Rozwój gospodarczy miasta rozpaczał się w drugiej połowie XIX wieku, błyskawiczna rozbudowa infrastruktury oraz szybkie tworzenie nowych miejsc pracy sprawiło że w ciągu 30 lat liczba ludności wzrosła 4-krotnie. Miasto jest również ważnym ośrodkiem komunikacyjnym w regionie, przez Olsztyn prowadzą trzy drogi krajowe oraz […]