Tagi: faktura

  • Windykacja Namysłów

    Spółka Expertus świadczy usługi windykacyjne na terenie całego kraju oraz w wybranych państwach europejskich. Nasza oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności oraz usługi zapobiegające powstawaniu zatorów finansowych. Wszystkie nasze działania są wspierane przez Kancelarię Prawną Radosława Wideraka. Gwarantujemy indywidualne rozwiązania, wysoką efektywność, poszanowanie stanu prawnego i zasad współżycia społecznego. Działamy profesjonalnie […]

  • Prawidłowo odebrane faktury

    Faktury powinny być odbierane przez osoby upoważnione, określone jako osoby reprezentujące firmę. Często zdarza się reprezentacja łączna, czyli obowiązek działania dwóch, trzech lub większej liczby osób jednocześni – w takiej sytuacji faktura powinna być podpisana przez te osoby łącznie. Jeśli natomiast chodzi o indywidualnego przedsiębiorcę, to właśnie on jest uprawniony do podpisywania faktur. W praktyce […]