Windykacja Tychy

Expertus w ramach windykacji przeprowadza działania prowadzące do polubownego odzyskania wierzytelności dla firm i przedsiębiorców z Tych. Przy pomocy różnych technik, stale naciskamy na dłużnika i informujemy go o nieuchronności ściągnięcia wierzytelności. Pod rygorem skierowania sprawy do sądu, dłużnik wzywany jest do polubownego uregulowania należności oraz podpisania ugody, której spłatę będziemy stale nadzorować.

Nasza firma zajmuje się również zakupem wierzytelności w Tychach, pochodzących z obrotu gospodarczego jak i umów zawartych pomiędzy osobami fizycznymi. Kupno wierzytelności to transakcja dokonywana na podstawie mocy zakupy należności, zwanej również cesją lub przekazem należności. Interesują nas długi nie skierowane do postępowania sądowego oraz nieprzeterminowane.

Od ponad 15 lat skutecznie odzyskujemy należności dla naszych klientów z Tychów. Nasza siedziba mieści się w Katowicach, które od południowej strony graniczą z Tychami. Posiadamy wiele pozytywnych rekomendacji od klientów z tego miasta, co potwierdza naszą wysoką skuteczność.