Windykacja Świdnica

Świdnica to mocno rozwinięty ośrodek przemysłowy zamieszkały przez 60 tys. mieszkańców. Od kwietnia 2004 roku na terenie miasta istnieje podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” w której dominują firmy z przemysłu motoryzacyjnego, elektrotechnicznego, maszynowego oraz spożywczego. Do największych firm należą Klingenburg International, Nifco Poland, Galess, IMP Comfort oraz Krause.

Spółka Expertus jest firmą windykacyjną działającą na terenie Świdnicy, która specjalizuje się w windykacji spraw trudnych lub spornych wynikających z nierozliczonych faktur bez względu na czas powstania oraz skalę trudności. Wszelkie wierzytelności i roszczenia odzyskujemy wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami poniesionymi przez wierzyciela w trakcie dochodzenia tych roszczeń.