Windykacja Należności

Firma windykacyjna Expertus oferuje swoim Klientom windykację należności bez żadnych opłat – nie pobieramy zaliczek, pokrywamy koszty windykacji komorniczej, pokrywamy koszty windykacji sądowej. Prowadzona przez naszą firmę usługa windykacji obejmuje działania zmierzające do dobrowolnej spłaty należności, poprzez polubowne postępowanie na drodze negocjacji z dłużnikiem. W skład działań windykacyjnych wchodzą m. in.: weryfikacja danych, ustalenia teleadresowe, nawiązanie kontaktu z dłużnikiem i negocjowanie możliwości spłaty zadłużenia, zawieranie ugód i monitorowanie terminowości spłaty oraz osobiste wizyty windykatorów terenowych.

Atutem naszej oferty jest  indywidualne podejście do każdego Klienta – wspólne ustalanie scenariuszy działań windykacyjnych oraz  indywidualne podejście do dłużnika i obsługiwanych  wierzytelności.

Zaufało nam już ponad 1000 klientów, dla których odzyskaliśmy ponad 168 mln należności. Siedziba firmy znajduje się w Katowicach jednak prowadzimy działania windykacyjne na terenie całego kraju oraz za granicą. Ważną zasadą naszej działalności jest dochodzenie roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem, przy jednoczesnym dbaniu o dobre imię i interesy wierzyciela.