Vindication Jędrzejów

Jędrzejów is a picturesque town situated on a plateau above the river lying Jędrzejów Jasionka. Of all the companies registered in most of the commercial industry is. Another place is well developed cement industry, metal and construction. In Jędrzejow successfully develop private sector companies, which successfully compete throughout the country, and even abroad.

Spółka Expertus świadczy dla firm z Jędrzejowa usługi związane z odzyskiwaniem i windykacją należności wynikające z niezapłaconych faktur, niedotrzymanych umów, zaległych pożyczek oraz kar umownych. Ze względu na to, że każda sprawa jest inna, wysokość oraz zasady zapłaty wynagrodzenia z tytułu dochodzenia wierzytelności uzgadniane są indywidualnie