Windykacja Jędrzejów

Jędrzejów to malownicze miasteczko położone na płaskowyżu jędrzejowskim leżące nad rzeką Jasionka. Spośród wszystkich firm zarejestrowanych w mieście najwięcej jest z branży handlowej. Kolejne miejsce zajmuje dobrze rozwinięty przemysł cementowy, metalowy oraz budownictwo. W Jędrzejowie skutecznie rozwijają się firmy sektora prywatnego, które z powodzeniem konkurują na terenie całego kraju, a nawet za granicą.

Spółka Expertus świadczy dla firm z Jędrzejowa usługi związane z odzyskiwaniem i windykacją należności wynikające z niezapłaconych faktur, niedotrzymanych umów, zaległych pożyczek oraz kar umownych. Ze względu na to, że każda sprawa jest inna, wysokość oraz zasady zapłaty wynagrodzenia z tytułu dochodzenia wierzytelności uzgadniane są indywidualnie