Jak zaoszczędzić na VAT gdy klient nie płaci

Obowiązek rozliczenia VAT od sprzedaży towarów lub usług nie zależy od tego czy klient uregulował należności, istnieją jednak nieliczne wyjątki. Jeżeli współpraca z kontrahentem polegała na sprzedaży towarów, można odstąpić od umowy tylko w przypadku gdy druga strona nie dokonała zapłaty za otrzymany towar. Przed odstąpieniem od umowy należy wyznaczyć kontrahentowi dodatkowy termin zapłaty, jedynym wyjątkiem jest umowa która zawierała wcześniej odpowiedni zapis, o braku realizacji płatności w terminie.

Jeżeli kontrahent nie reguluje należności, można uzgodnić z nim zwrot towaru i odstąpienie od umowy. Po zwrocie towaru przez kontrahenta można wystawić fakturę korygującą która pozwala na obniżenie obrotu i podatku VAT, za miesiąc w którym dokonano zwrotu. Jeżeli klient uszkodził towar, zniszczył go lub zużył, nie przysługuje prawo do korekty faktury. W takiej sytuacji pozostaje dochodzenie zapłaty wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu sądowego.

Posted in: