Skup Długów

Niespłacone należności są powszechnym problemem wśród przedsiębiorców. Opóźnienia w płatnościach bądź zamrożony kapitał powoduje brak zdolności płatniczej, co pogarsza kondycję firmy, a w efekcie finalnym generuje straty. Coraz więcej czasu i energii poświęca się na odzyskanie zaległych należności, a dłużnicy coraz częściej nie respektują wcześniej ustalonych warunków współpracy.

Spółka Expertus pomoże zapobiegać takim sytuacjom w Państwa firmie. Dzięki usłudze zakupu wierzytelności jesteśmy w stanie wymienić Państwa dług na gotówkę. Warunki współpracy uzgadniane są indywidualnie, po przeprowadzeniu analizy Państwa dłużnika.

skup-dlugow-schemat

Korzyści dla Klienta:

  • Poprawa płynności finansowej
  • Ryzyko niewypłacalność dłużnika przechodzi na Spółkę Experuts
  • Brak konieczności prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego
  • Zmniejszenie rezerw tworzonych na wierzytelności trudno ściągalne
  • Możliwość poświęcenia czasu na bieżącą działalność firmy
  • Redukcja kosztów własnych
  • Umowa bez regresu

Chcę sprzedać dług

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia wierzytelności, aby zgłosić wierzytelność do sprzedaży. Jeżeli potrzebują Państwo ogólnych informacji o zakupie wierzytelności prosimy o zamówienie rozmowy z działem handlowym.