Comunicados de prensa

GP / BIZNES

gdańsk: Otwarto oddział biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Mayo 20 2019
<![CDATA[

Gdańskie biuro znajduje się przy ul. Mikołaja Gomółki 2. W jego otwarciu wzięli m.in. udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Gowin przypomniał, że on sam przez prawie 20 lat działał w obszarze prywatnej gospodarki. „Narastało we mnie poczucie, że moje własne państwo - ta wymarzona wolna Polska, zamiast mnie wspierać, zamiast wspierać takich ludzi jak ja, ludzi, którzy chcą coś zdziałać dla swoich rodzin i dla dobra ogółu, ludzi, którzy tworzą nowe miejsca pracy, którzy płacą podatki, to ta moja Polska rzucała mi kłody pod nogi” – powiedział Gowin.

Dodał, że główną motywacją jego wejścia do polityki była chęć „reprezentowania interesów prywatnych przedsiębiorców, żeby ograniczać nadużycia ze strony urzędów państwowych, żeby ograniczać nadmierną liczbę przepisów”.

Podkreślił, że także obecnemu rządowi „zdarzało się tworzyć przepisy albo być blisko utworzenia przepisów, które były i są ewidentnie szkodliwe z punktu widzenia przedsiębiorcy”. „Dlatego postanowiliśmy stworzyć taką małą wyspecjalizowaną instytucję, taką grupę komandosów, a właściwie komandosek i komandosów, którzy mają działać tak jak właśnie komandosi rzuceni na teren wroga. Tym wrogiem są złe przepisy, tym wrogiem jest niechlujne prawo, tym wrogiem jest arogancja urzędów państwowych w stosunku do przedsiębiorców, albo bezmyślność nas – polityków, którzy tworzymy niepotrzebne albo wręcz szkodliwe regulacje” – powiedział Gowin.

„Jestem przekonany, że Biuro Rzecznika Praw Małych i Średnich Przedsiębiorców tutaj w Gdańsku będzie działało na rzecz wspierania polskiego biznesu, bo biznes rozwija się wtedy, kiedy są niskie podatki, jasne prawo, ograniczona interwencja państwa. Państwo jest od tego, żeby wspierać przedsiębiorstwa, a nie zastępować i nie tworzyć kolejne bariery utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej” – powiedział Gowin.

Jak poinformował w poniedziałek Abramowicz, biura rzecznika działają już w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Białymstoku, a gdańskie jest ostatnim z planowanych. Ma ono wspierać małych i średnich przedsiębiorców z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Rzecznik wyjaśnił, że we wszystkich biurach pracuje łącznie 40 personas, w większości „prawników wysokiej klasy”, działających „bezpośrednio na pierwszej linii frontu do walki o wprowadzenie w życie Konstytucji Biznesu”.

Abramowicz przypomniał, że Konstytucja Biznesu weszła w życie przed rokiem, a w czerwcu ub.r. on sam został powołany na Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. „Biuro jest otwarte dla wszystkich przedsiębiorców. Pracownicy nasi będą przyjmowali państwa wnioski jeśli chodzi o bezpośrednie interwencje, jeśli będzie naruszona w sposób rażący Konstytucja Biznesu, ale także wnioski co do działań legislacyjnych, potrzeb zmian i konsultacji przy aktach prawnych, które będą proponowane przez rząd i parlament” – powiedział.

„Musimy przeorać świadomość jeszcze wielu urzędników, musimy pokazać, że Konstytucja Biznesu jest na poważnie” – powiedział Abramowicz. Przypomniał, że podobne działania mające służyć pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom, prowadzono po 1989 roku w Polsce kilkakrotnie, ale - w jego ocenie, „efekt tych działań był słaby”.

Rzecznik dodał, że instytucja, którą reprezentuje, „ma prawo reprezentować przedsiębiorców na prawach prokuratora”. „Mamy już po tym roku czym się pochwalić: cztery wygrane sprawy, w które żeśmy weszli (...) i wygraliśmy. Czyli można” – powiedział Abramowicz.

Dodał, że biuro ma już na swoim koncie „różne interwencje jeśli chodzi o ustawy, które wychodzą z parlamentu”. „Uniemożliwiliśmy wprowadzenie w życie takiej ustawy, która mogła doprowadzić do przejęcia stacji kontroli pojazdów, które są w większości dzisiaj prywatne, przez centralny urząd” – powiedział.

Abramowicz poinformował też, że biuro złożyło już cztery wnioski o ukaranie urzędników. „Jeden to jest ta słynna żarówka w Bartoszycach, trzy pozostałe są wobec tych, którzy zawieszali bieg przedawnienia postępowania podatkowego poprzez stawianie zarzutów z Kodeksu karno-skarbowego. Liczę na to, że zostaną upomniani i te kary nastąpią” – powiedział.

Jak poinformowało Biuro Rzecznika, „instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców została utworzona, aby chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz poprawić jakość otoczenia prawnego, w którym działają”. „Jako urząd Rzecznik jest niezależny od innych organów państwowych, może także występować o interpretacje przepisów oraz wyjaśnienia prawne, wnioskować o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników naruszających zasady ustanowione Konstytucją Biznesu” – poinformowano.

]]

Targi o eurofundusze w cieniu wyborów

Mayo 20 2019
<![CDATA[

Zbliżające się eurowybory i zmiany, które nastąpią w składzie Komisji Europejskiej, mocno komplikują proces negocjowania kształtu przyszłej unijnej perspektywy finansowej. – Nie wiemy, jak wyglądać będzie układanka w Parlamencie Europejskim i Komisji po wyborach. Może być tak, że ustalenia zawarte teraz, za miesiąc czy dwa będą już nieaktualne – wskazuje jeden z rządowych urzędników, biorący udział w negocjacjach z KE. Przykładowo, już udało nam się wywalczyć, że z funduszy unijnych będzie można finansować infrastrukturę gazową w Polsce. – Ale tu PE wyraził już negatywne stanowisko, zwłaszcza socjaldemokraci. Nie wiadomo więc, co europarlament powie po wyborach, zwłaszcza jeśli dojdzie do jakichś zmian w „grupie trzymającej władzę” – tłumaczy nasz rozmówca.

Jak mówi Janusz Lewandowski, były komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego oraz kandydat Koalicji Europejskiej w tegorocznych wyborach w okręgu pomorskim, w UE rządzi zasada, że „nic nie jest bud żetowo uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione”. – Warto zabiegać o cząstkowe uzgodnienia, ale potwierdzeniem tego wszystkiego będą dopiero ostatecznie zatwierdzone wieloletnie ramy finansowe. Na razie wszystkie państwa pozycjonują się przed wyborami, chcą pokazać swoim społeczeństwom, że walczą o jak najlepszy budżet. KE nie jest dziś rozgrywającym, występuje w roli „uczciwego maklera”, który sprzyja porozumieniu między rządami. Istotniejszy jest skład Parlamentu Europejskiego, w którym po wyborach może pojawić się więcej sił eurosceptycznych, dążących do przycinania budżetu Unii – twierdzi Lewandowski.

Komisja wstępnie planowała, by w miarę możliwości zamknąć rozmowy techniczne z państwami członkowskimi do końca czerwca br., czyli jeszcze za prezydencji rumuńskiej. To oznaczałoby, że w drugiej połowie roku odbyłyby się właściwe negocjacje finansowe. W październiku odbędzie się szczyt szefów państw i premierów, a kolejny – przypieczętowujący porozumienie – w grudniu. To z kolei oznaczałoby, że ramy prawne i finansowe na nową perspektywę mielibyśmy uzgodnione na rok przed jej rozpoczęciem.

Ale już dziś wiadomo, że to bardzo optymistyczny scenariusz. – Zakończenie negocjacji przewidywane jest na wiosnę 2020 r., a pojawiają się głosy, że będzie to dopiero w drugiej połowie 2020 r., w czasie prezydencji niemieckiej – mówi minister Jerzy Kwieciński.

Mimo tych komplikacji, nasz rząd próbuje negocjować. Dyskusje nad przyszłym budżetem unijnym toczą się od końca maja ub.r. Wtedy to Komisja Europejska (KE) wyszła z propozycją, która okazała się niekorzystna dla Polski i innych krajów naszego regionu.

W obecnej perspektywie na politykę spójności, której jesteśmy największym beneficjentem, zabezpieczono ok. 350 mld euro, co stanowi około jednaj trzeciej unijnego budżetu na lata 2014–2020. W latach 2021–2027 na politykę spójności KE chce przeznaczyć już tylko 330,6 mld euro, co – jak wskazuje minister Kwieciński – stanowić będzie mniej niż czwartą część całkowitego eurobud żetu (przy czym ten wzrośnie o 5 ciento. w stosunku do obecnego). W konsekwencji stratna będzie też Polska, dla której propozycja brzmi: 64,6 mld euro z polityki spójności, co oznacza redukcję o ok. 20 ciento. Cięcia będą jeszcze bardziej dotkliwe dla Węgier, Litwy, Estonii, Czech, Malty i Słowacji. Tam – zgodnie z propozycją KE – cięcia miałyby sięgnąć 22–24 proc.

Polski rząd ma trzy główne cele w trwających rozmowach. Pierwszy, to więcej pieniędzy na politykę spójności. Kłopot w tym, że KE chce kosztem właśnie tej polityki finansować nowe priorytety Unii (np. zwiększanie konkurencyjności, seguridad, innowacje, ekologia), a takie naciski pojawiają się też ze strony państw płatników. Drugi cel to większa elastyczność w wydawaniu eurofunduszy. Nasze władze w rozmowach z KE wskazują np., że nie potrzebujemy zbyt wielu pieniędzy na walkę z bezrobociem, bo nie jest ono na tyle wysokie. Nie wiadomo jednak, czy taka strategia wpisze się w nowe „trendy” unijne (także w świetle kłopotów na rynku pracy państw południowej Europy). Trzeci priorytet dotyczy warunków finansowania unijnych projektów. Polska nie zgadza się na zmniejszenie intensywności pomocy (dziś projekt może otrzymać nawet 85 ciento. dofinansowania unijnego, KE chce ten pułap obniżyć do 70 por ciento.) oraz wprowadzenie zasady N+2 (dziś jest N+3, co oznacza, że środki przyznane przez Brukselę w roku N muszą być wydane w ciągu trzech lat).

Mimo wielu znaków zapytania o budżet UE po 2020 r., partie biorące udział w wyborczym wyścigu składają – nieraz daleko idące – deklaracje dotyczące funduszy europejskich. I tak PiS chce utrzymania obecnego systemu w Polsce, w którym ok. 40 ciento. dotacji dystrybuują samorządy. Nie wiadomo jednak, czy tak rzeczywiście będzie, bo partia jednocześnie chce dalej wzmacniać rolę rządu w tym zakresie. correos 2020 r. powstać ma np. ponadregionalny program operacyjny, z którego fundusze czerpać będą mogły regiony spełniające określone kryteria rozwojowe. Naturalne jest, że takim programem zarządzać raczej będzie administracja centralna. Z kolei PO-KO jest skłonne zwiększyć rolę samorządów. Chce też powiązać ich wypłatę z zasadą praworządności. Gdyby Bruksela zablokowała wypłaty – uznając, że kraj nie dotrzymuje tej zasady – do czasu wyjaśnienia sprawy pieniądze beneficjentom miałby wypłacać budżet państwa. Wiosna Roberta Biedronia proponuje wręcz rewolucję – chce dać samorządom bezpośredni dostęp do środków europejskich, z pominięciem władz centralnych. 

]]

RODO a wszczęcie kontroli w firmie. Jakie prawa i obowiązki ma przedsiębiorca

Mayo 18 2019
<![CDATA[

Ustawa o ochronie danych osobowych zawiera zamknięty katalog osób, które są uprawnione do wszczęcia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

I tak wśród podmiotów właściwych do wszczęcia kontroli znajdują się:

un) pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych;b) w przypadku prowadzenia wspólnych operacji organów nadzorczych – członkowie lub pracownicy innego organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Pomimo tego, że w określonych sytuacjach inne osoby spoza katalogu wskazanego powyżej będą mogły wziąć udział w prowadzeniu kontroli, to jednak tylko te enumeratywnie wymienione podmioty mogą doprowadzić do skutecznego jej wszczęcia.

Więcej na ten temat przeczytasz i o innych zmianach przeczytasz w książce:

RODO Jak przygotować się do kontroli>>>

Kontrolę przeprowadza się po okazaniu imiennego upoważnienia wraz z legitymacją służbową, a w przypadku kontrolującego, po okazaniu imiennego upoważnienia wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać:

1) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;2) oznaczenie organu;3) imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego oraz numer legitymacjisłużbowej, a w przypadku kontrolującego, imię i nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;4) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;5) oznaczenie kontrolowanego;6) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia czynnościkontrolnych;7) podpis Prezesa Urzędu;8) pouczenie kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach;9) datę i miejsce jego wystawienia.

Aktualnie obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. w przeciwieństwie do swojego odpowiednika z 29 Agosto 1997 r. nie zawiera upoważnienia do uregulowania w drodze rozporządzenia treści imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Niezbędne przy kontroli jest pouczenie kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ley de 29 Agosto 1997 r. o ochronie danych osobowych, kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz kontrolowana osoba fizyczna będąca administratorem danych osobowych są obowiązani umożliwić inspektorowi przeprowadzenie kontroli, a w szczególności umożliwić przeprowadzenie czynności oraz spełnić żądania, o których mowa w art. 14 pkt 1–4 ustawy z dnia 29 Agosto 1997 r. o ochronie danych osobowych, polegające na:

– umożliwieniu wstępu inspektorom, w godzinach od 6.00 de 22.00, za okazaniem niniejszego imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór danych, oraz pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane poza zbiorem danych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą o ochronie danych osobowych,

– żądaniu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywania i przesłuchiwania osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,

– umożliwieniu wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii,

– przeprowadzaniu oględzin urządzeń, nośników oraz systemów in informatycznych służących do przetwarzania danych.

Z czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kontrolowanemu administratorowi danych. Protokół podpisują inspektor i kontrolowany administrator danych, który może wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi. W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego administratora danych inspektor czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Generalnemu Inspektorowi.

Czytaj też:

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja>>>

Poza upoważnieniem, osoby uprawnione do wszczęcia kontroli, obowiązane są przedstawić również:

- legitymację służbową – w przypadku pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku członka lub pracownika innego organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Z uwagi na to, że utrudnianie przeprowadzenia kontroli zagrożone jest odpowiedzialnością karną, należy podejmować tylko takie działania, które są uzasadnione okolicznościami. W przypadku dostrzeżenia braków w upoważnieniu czy legitymacji służbowej uniemożliwienie rozpoczęcia i przeprowadzenia kontroli przez osoby je przedstawiające jako niezawinione nie będzie się mieściło w dyspozycji art. 108 ustawy o ochronie danych osobowych i jako takie nie będzie karalne.

]]

Polska Agencja Kosmiczna na nowych zasadach. Sejm przyjął nowelizację ustawy modernizującej działania PAK

Mayo 17 2019
<![CDATA[

Polska Agencja Kosmiczna w nowej odsłonie ma być eksperckim zapleczem dla instytucji państwowych związanych z polityką kosmiczną. Będzie im doradzała i służyła swoją specjalistyczną wiedzą. Ale nie tylko im. Z jej pomocy będą mogły też skorzystać podmioty prywatne, w tym firmy z branży.

"Zależało nam, by Agencja mogła udzielać wsparcia, zarówno finansowego jak i niefinansowego, szerokiemu gronu podmiotów i by było to jasno określone. Rozwiązanie to pozwoli na skuteczniejszą realizację programów, które są istotne dla dalszego rozwoju naszej gospodarki, w tym Krajowego Programu Kosmicznego" – zaznacza minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

"Polska branża kosmiczna liczy obecnie ok. 50 podmiotów, w większości z sektora MŚP, których działalność koncentruje się na obszarze technologii satelitarnych i kosmicznych. Dla kolejnych ponad 100, projekty z tego obszaru stanowią tylko fragment prowadzonej aktywności. Mamy fantastyczną bazę do dalszego podboju kosmosu" – mówi szefowa MPiT.

Wsparcie finansowe zostało przewidziane dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, negocios, stowarzyszeń, a także partnerów społecznych i gospodarczych (organizacji pracodawców, związkowych). Będzie ono udzielane na prace badawczo-rozwojowe, wspieranie innowacyjności, formación, doradztwo, udział w targach, misjach gospodarczych oraz innych wydarzeniach (konferencjach, seminariach, warsztatach).

Agencja będzie wspierać promocję polskiej gospodarki i myśli naukowej na arenie międzynarodowej. Wsparcie obejmie także działalność informacyjną i promocyjną jak również projekty edukacyjne. Ponadto ustawa rozszerza zadania Agencji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa o dwie nowe dziedziny: technologie rakietowe oraz analizę zagrożeń w przestrzeni kosmicznej.

Zmianie ulegnie jej organ nadzorujący. Po wejściu w życie nowych przepisów, PAK będzie podlegała ministrowi odpowiedzialnemu za kształtowanie polityki kosmicznej, czyli ministrowi przedsiębiorczości i technologii, a nie jak dotychczas, Prezesowi Rady Ministrów.

Zapewni to większą spójność systemową i operacyjną. Nadzór nad Agencją sprawować będzie minister koordynujący politykę kosmiczną w Polsce, odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie dokumentów programowych w tej dziedzinie, a także kształtowanie korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w branży. Przyjęte rozwiązanie jest spójne z międzynarodowymi standardami. Europejskie agencje kosmiczne podlegają ministrom właściwym w sprawach polityki kosmicznej, którymi zazwyczaj są albo ministrowie gospodarki albo nauki.

Doświadczenie kilku lat funkcjonowania Polskiej Agencji Kosmicznej dało też impuls do szeregu zmian organizacyjnych. Przyjęte rozwiązania doprecyzowują takie kwestie jak m.in.:

- Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na prezesa lub wiceprezesa Agencji. Położono większy nacisk na posiadanie doświadczenia w sektorze kosmicznym – w jego naukowej, przemysłowej lub administracyjnej części;

- Warunki zatrudnienia w Agencji na pozostałych stanowiskach.

- Kryteria odwołania prezesa lub wiceprezesa Agencji.

- Sposób zarządzania instytucją po odwołaniu jej prezesa.

- Terminy ogłaszania i przeprowadzania naboru na stanowisko prezesa Agencji.

- Zasady funkcjonowania Rady Agencji.

]]

Porozumienie USA z Kanadą i Meksykiem w sprawie ceł i stali z Chin

Mayo 17 2019
<![CDATA[

Waszyngton ma znieść taryfy na kanadyjskie i meksykańskie metale w ciągu 48 horas, a Kanada i Meksyk jednocześnie zniosą taryfy odwetowe. USA i Kanada zobowiązały się też zakończyć związane z tą sprawą postępowania przed Światową Organizacją Handlu (WTO).

Porozumienie pozwoli jednocześnie na ratyfikację zmodyfikowanej umowy NAFTA przez Kongres; jak dotąd przewodniczący senackiej komisji finansów, Republikanin Chuck Grassley powtarzał, że nie zaaprobuje nowych umów handlowych dopóty, dopóki prezydent Donald Trump nie zniesie taryf na stal i aluminium z Kanady i Meksyku. Kanada również sygnalizowała, że nie będzie się śpieszyć z ratyfikacją, jeśli cła będą w mocy.

W marcu 2018 roku Trump nałożył cła na ważnych partnerów handlowych USA, w tym Unię Europejską i Japonię oraz Chiny. Decyzja amerykańskiego prezydenta była krytykowana nawet przez jego partię, ponieważ oznaczała, że Waszyngton zmierza do wojny handlowej, którą przyszłoby mu toczyć jednocześnie na wielu frontach.

W czerwcu do listy krajów objętych nową polityką celną dopisano Kanadę i Meksyk. Cła zostały nałożone w oparciu o ustawę z 1962 año, której zapisy dotyczą zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego USA. Jednocześnie prezydent Trump dawał do zrozumienia, że posunięcie ma wywrzeć presję na partnerów w trakcie renegocjacji NAFTY.

W ramach odwetu, w lipcu ub. Kanada nałożyła równoważne sankcje na amerykańską stal, aluminium i szereg innych produktów o wartości 16,6 mld dolarów kanadyjskich. Wzajemne cła pozostały mimo osiągnięcia porozumienia w sprawie nowego Północnoamerykańskiego Układu o Wolnym Handlu (NAFTA; North American Free Trade Agreement)w październiku 2018 año.

Piątkowe porozumienie - jak pisze dziennik "The Hill" - zmniejszy naciski polityczne na Trumpa, by złagodził spory handlowe z sojusznikami na kontynencie amerykańskim i podjął z nimi współpracę, by w ten sposób zwiększyć presję na Chiny.

Jak wynika ze wspólnego komunikatu Kanady i USA, kraje te zgodziły się zablokować import stali i aluminium produkowanych przy wsparciu "niesprawiedliwych subsydiów i/lub sprzedawanych po cenach dumpingowych", a także wprowadzić środki mające przeciwdziałać przeładunkowi do partnera metali wyprodukowanych w krajach trzecich. Środki te będą przedmiotem konsultacji między oboma krajami.

Ponadto handel metalami między oboma krajami poddany będzie stałemu monitoringowi. Jeśli z czasem wolumen importu wzrośnie znacząco powyżej historycznych poziomów, co znajdzie przełożenie na udział w rynku, kraj-importer będzie mógł zażądać konsultacji z eksporterem i następnie nałożyć cła na konkretne wyroby ze stali czy aluminium będące przedmiotem zwyżki. Eksporter będzie mógł odwzajemnić się tylko w ramach tego samego sektora.

Jak podają media kanadyjskie, przełom w negocjacjach nastąpił, gdy Waszyngton odstąpił od żądania wprowadzenia kontyngentu na kanadyjską stal i aluminium, czemu mocno sprzeciwiała się Ottawa. W ciągu ostatniego tygodnia premier Justin Trudeau i prezydent USA Donald Trump odbyli trzy rozmowy telefoniczne – ostatnią jeszcze w piątek rano.

Produkcja stali i aluminium odgrywa dużą rolę w gospodarce kanadyjskiej. Według danych za 2017 rok sektor stalowy zatrudniał 23 mil. personas, a jego wkład do PKB kraju wyniósł 4,2 mld dolarów kanadyjskich. Przemysł aluminiowy to z kolei 10,5 mil. miejsc pracy i 4,7 mld dolarów kanadyjskich.

]]

Una brisa fría del puerto. Aquí es una forma sencilla, para reducir las facturas de electricidad [EUREKA DGP]

Mayo 17 2019
<![CDATA[

costos frialdad. Por lo tanto,, que lo necesitan, muchos están dispuestos a hacer, para ahorrar el costo de su fabricación. Esto también se aplica a los puertos, que están equipados con refrigerador y posiciones para contenedores refrigerados. retenedores de disco en la última temperatura baja, en el medio del verano trabajando a plena capacidad, consumir el 3 kW hacer 6 kW de electricidad (Esto más o menos, cuánto es el poder de la placa de inducción - los dispositivos que consumen mucha energía la mayoría en el hogar).

Profesor Sergiy Filin i dr hab. eng. Ludmila Davidovich Filina-Pomerania Occidental Universidad de Tecnología en Szczecin (infierno) Ellos vieron una manera bastante fácil de hacerlo, para reducir las facturas de electricidad. - Los contenedores se colocan de lado a lado, pero no se adhieren entre sí, porque pocos centímetros entre ellos sigue siendo ruptura. En este espacio hay tal temperatura, como el exterior, lo que causa, enfriadores que son muy cargado. Si uszczelnimy espacios y aislar del entorno, Este nivel de temperatura en ellos caerá a un nivel similar a la existente en el recipiente - explica Prof.. campo.

Aislamiento no necesita estar hecha de materiales espaciales - que puede ser una "pasta" esponja similar a la goma, por el cual los niños aprenden a nadar en piscinas. Llevada a cabo por Ph.D.. simulaciones por ordenador filin-Dawidowicz han demostrado, que tal solución ya bastante, para reducir la factura de energía de 15 ciento. de 35 ciento. suficiente, a la idea llamado la atención las autoridades DB puerto Szczecin sp. z o.o., operador de la terminal de contenedores en el puerto de Szczecin, lo que respecta a la aplicación de la invención han firmado con el Departamento de Transportes y Tecnología Marítima carta de intención ZUT.

La solución más rentable para, cuando los contenedores tienen que gastar en la plaza al menos dos o tres días. Para seguir utilizando una nueva idea, el puerto de servicio tendría que estar equipado con un conjunto de anillos de diferentes anchos de sellado, a fin de ser adaptada a las dimensiones de la distancia entre contenedores. Esto nunca es el mismo - es a veces 4, a veces 6 o 10 cm. Después disposición de contenedores en los trabajadores del patio de almacenamiento del puerto, simplemente habría que sellar concienzudamente.

¿Por qué soportar los contenedores en el puerto? - Como regla general, o que están esperando para ser cargados en un barco, o tomando el pico. Los puertos tienen estaciones especiales para contenedores refrigerados, que están equipados con conexiones eléctricas, equipos de refrigeración que podría funcionar - dijo el profesor. campo. Por ejemplo, el puerto de Szczecin tiene tales posiciones 157, y DCT Gdansk - 1072. Otra solución es colocar la carga en un frío, pero también y no siempre rentable.

Incluso unos cálculos muestran superficiales, el ahorro puede ser considerable. El recipiente sellado puede ahorrar - por supuesto dependiendo del exterior y la temperatura interior que prevalece - sobre. 70 PLN para el período de estancia. asumiendo, que las posiciones en el puerto de Szczecin serán utilizados en un tercio el año, recibe este casi medio millón. Y aunque en los negocios hay que calcular con frialdad, es difícil a no ser ola de calor a partir de estos cálculos. 

comentario

La inteligencia artificial hará un pronóstico para el calor de PGE

Henryk Baranowski, Presidente del Grupo de Energía polaca PGE

La Capital Group nos damos cuenta de PGE, Se hace que el progreso tecnológico a un ritmo sin precedentes. Nos inspira una adaptación continua de los modelos de servicios. Queremos ser una empresa moderna y responder rápidamente a los cambios en el medio ambiente, porque nos centramos en la inteligencia artificial (Y) como uno de los factores clave que impulsa el sector energético polaco.

Uno de los PGE, que está cada vez más a soluciones en el campo de la inteligencia artificial, La energía es caliente, que desarrolló el uso de métodos de SI para la previsión de la demanda de calor. El proyecto era crear una herramienta, que sobre la base de los pronósticos será capaz de predecir la demanda de calor de Cracovia durante siete días en perspectiva. En 2018 r. el proyecto se incluyó Sistemas PGE, Grupo PGE responsable de soluciones de TI, ¿Qué efecto es el nuevo modelo para la predicción de la demanda de calor, utiliza los últimos modelos de aprendizaje automático. Con esta predicción será más precisa, y la capacidad de modificar el modelo a las condiciones cambiantes de trabajo y la planta de energía será más fácil y más rápido.

Además, la planta de energía PGE en Torun ha desarrollado un modelo para evaluar la probabilidad de fallo de la red de calefacción. Mediante el uso de métodos de aprendizaje automático, sobre la base de parámetros tecnológicos ciepłociągów, historia de fracasos y los datos sobre las condiciones de funcionamiento, es posible identificar las secciones, donde un fracaso es más probable.

Otra empresa con PGE, la búsqueda de soluciones SI, PGE Ventures,, Nuestro fondo de capital riesgo. Como parte de su negocio invertido en LERT puesta en marcha, por métodos que SI es capaz de determinar, la cantidad de energía que consumen los electrodomésticos mensual de un tipo específico, y así estimar, usuarios la cantidad de dinero que gastan en actividades específicas.

Sobre la base de los datos de medición del contador principal se prepara el tiempo del consumo de electricidad, y luego se analiza utilizando una red neural. Cada dispositivo doméstico, como una lavadora o un lavavajillas, Tiene un perfil distintivo del consumo de energía durante. Sobre la base de los datos recogidos se llevó a cabo el aprendizaje de la red neuronal para reconocer estos perfiles en el consumo total del contador principal. Sí, un conjunto de redes neuronales especializada para reconocer tipos específicos de equipos. entonces, el análisis del consumo de energía en un período dado, que es la operación típica, tal como. ciclo de lavado, creado una lista de dispositivos de activación en este periodo. Como parte de la activación de la red neuronal calcula la fecha y la cantidad de energía está diseñado para completar la activación, y es entonces capaz de determinar la cantidad de energía utilizada por cada uno de los dispositivos.

Un ejemplo del uso de la IS PGE es también el turno proyecto" en el futuro", llevado a cabo por la rotación de PGE y PGE Nueva Energía. El programa finalmente creó una gama de productos de energía inteligente, que en el futuro ayudar a los consumidores de pista con los teléfonos inteligentes y tabletas M.IN. el consumo de electricidad en sus hogares. Gracias a una aplicación especial para los teléfonos inteligentes y las tabletas pueden comprobar, que los aparatos que consumen más remoto y lo apaga o. Actualmente, un programa piloto se ejecuta, que ayudará a crear un producto, PGE rotación que será capaz de ofrecer a los clientes a gran escala.

Eureka! dgf

Está llegando al final de la sexta edición del "Eureka! DGP - Polaco descubrir invenciones ", a la que se invitó a las universidades polacas, institutos de investigación y unidades de investigación de Ciencias. Desde 18 enero 2019 r.

DGP Revista describe las invenciones designados por nuestra redacción para el premio principal, seleccionado de 54 obras presentadas por las universidades e institutos.

El concurso se llevará a cabo 22 Mayo durante el congreso en Cracovia Impact'19. Los premios son 30 mil. PLN para el equipo, que trabajó en la exitosa invención, patrocinado por el patrono de Ciencias de Polonia - la empresa Polpharma, y la campaña promocional para la universidad o instituto de valor 50 mil. PLN en los medios de Infor Business (editor de Dziennik Gazeta Prawna), patrocinado por el organizador.

]]

Fumar será ilegal sin código. pero Seguimiento & el contrabando de seguimiento no eliminaría

Mayo 17 2019
<![CDATA[

Ya tres días, de 20 maja, cada paquete de cigarrillos o tabaco de fumar tendrá que ser registrado en el sistema de seguimiento de los productos del tabaco Pista UE & Rastro. Esto significa una gran cantidad de nuevas responsabilidades no sólo para los productores e importadores, sino también para los mayoristas y tiendas, e incluso los demás, que están implicados en la cadena de distribución (y por lo tanto también para las empresas de transporte y mensajería).

El sistema se va a introducir en paralelo en toda la UE, y sus normas establecen directiva de la UE (ver el "Mundial de la lucha contra el tráfico ilícito" cuadro). Por una parte, sin duda, más fácil para luchar contra el contrabando de productos de tabaco ilegales, y el comercio de productos legales se tomarán bajo una estrecha supervisión. Por otro lado, las organizaciones empresariales de hoy indican, que puede haber nuevas amenazas: algunas entidades, especialmente pequeños mayoristas y minoristas, que no será capaz de soportar la carga de nuevas responsabilidades, fuera del mercado. Además, los precios de los productos pueden elevarse. Como resultado, a pesar de los elevados objetivos, que destacan los cambios, comercio de cigarrillos puede volver a la zona gris, el cual - según lo indicado por el empresario - es difícil de ganar los mismos controles.

Lo que es más, usted es probablemente un problema con la aplicación de las regulaciones. Los ministerios de finanzas y la salud, responder preguntas DGP, De hecho pasar la responsabilidad de las inspecciones, y unos días antes de la revolución del tabaco no son un buen augurio. Resulta, cree que el Ministerio de Finanzas, que la entidad responsable de la implementación del nuevo sistema de control (y por lo tanto la imposición de sanciones) el Ministerio de Salud. Las disposiciones de la Directiva de la UE que de hecho había sido implementado por la Ley 22 Febrero 2019 r. la modificación de la ley de protección de la salud frente a las consecuencias del consumo de tabaco y el tabaco (Dz.U. Artículo. 638), que entró en vigor 19 Abril 2019 r. "Complejo responsable de estas reglas es el Ministerio de Salud y que es responsable de controlar el incumplimiento de las nuevas responsabilidades" - el Ministerio de Finanzas nos informó en respuesta a las preguntas. Mientras que el Ministerio de Salud es responsable, que "de conformidad con el artículo. 10UST aa. 8 Ley de Protección Sanitaria contra las consecuencias del consumo de tabaco y el tabaco autoridad competente en relación con las nuevas regulaciones es el Ministerio de Finanzas ". Desde hace algunos días antes de los Ministerios sistema de pases en la responsabilidad, es casi seguro, en la práctica, al menos por un tiempo, los reglamentos serán muertos.

Es sólo parte de TEXTO. Leer el artículo completo en el semanario Gazeta Prawna >>>>

]]