Pressemitteilungen

GP/BIZNES

Mikroprzedsiębiorcy będą mieć prawa jak inni konsumenci

Beschädigen 21 2019
<![CDATA[

Z informacji biura Rzecznika MŚP wynika, że objęcie przedsiębiorców ochroną konsumencką było jednym z postulatów przedstawicieli sektora MŚP.

"Ponad 2,5 miliona przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie ma takich samych praw, jakie przysługują zwykłym konsumentom. Dla osób prowadzących małą działalność gospodarczą brak prawa, na przykład do reklamacji, stanowi problem – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dodał, że dzięki nabyciu praw konsumenckich właściciele małych firm będą mogli być spokojniejsi o prowadzenie działalności i ewentualną ochronę prawną przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Przygotowany przez MPiT Pakiet, który w środę trafił do uzgodnień i konsultacji publicznych, to ponad 70 probiznesowych zmian. Jak podkreśliła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, celem PPP jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro, małych i średnich firm, ein, co za tym idzie, lepsza pozycja konkurencyjna naszego kraju.

Pakiet, jak tłumaczy ministerstwo, eliminuje systemu prawnego przepisy przestarzałe, uciążliwe, nieodpowiadające realiom społeczno-gospodarczym, zidentyfikowane m.in. w wyniku przeglądu obowiązującego prawa, dokonanego przez poszczególne resorty według jednolitych kryteriów.

Wśród najważniejszych propozycji Pakietu znalazło się m.in. wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie.

Kolejna istotna zmiana, przewidziana w Pakiecie, to prawo do popełnienia błędu. Ma to dotyczyć wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z sektora mikro, małych i średnich firm. Będzie ono obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy (albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia)". W przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, przedsiębiorca nie będzie podlegał karze, jeżeli stwierdzone naruszenie zostanie usunięte w wyznaczonym przez organ terminie.

Dzięki następnemu przywilejowi z Pakietu, przedsiębiorcy wpisani do ewidencji mają uzyskać ochronę konsumencką w relacjach z innymi przedsiębiorcami w sytuacji, "w której czynność prawna nie ma dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego". Przykładowo mechanik samochodowy, którego drukarka się popsuła, będzie miał takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie (i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej działalności) - podał resort.

W Pakiecie przewidziano też rozszerzenie definicji rzemieślnika. "Projekt umożliwia przedsiębiorcom-rzemieślnikom wybór innej niż wpis w CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie rzemiosła będzie więc możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, jednoosobową spółkę kapitałową" - zaznaczono. Wskazano, że warunkiem jest, by co najmniej jeden ze wspólników miał kwalifikacje zawodowe, "a pozostali wspólnicy byli małżonkiem lub krewnymi w linii prostej".

Według Emilewicz, pakiet zostanie uchwalony przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. 

]]

Mamy deficyt budżetowy: PiS musi oszczędzać. Trudno będzie znaleźć pieniądze na podwyżki

Beschädigen 21 2019
<![CDATA[

Po lutym w budżecie pojawił się deficyt w wysokości 800 mln zł. To pierwszy taki przypadek od kilku lat. Zwykle na tym etapie wykonania planu dochodów i wydatków państwowa kasa była na plusie. Niezależnie od tego, czy jest to efekt słabszej koniunktury, czy aktywnego zarządzania budżetem przez resort finansów, lutowy wynik może pomóc w studzeniu zapędów tych, którzy żądają zwiększania wydatków, zarówno w rządzie, jak i poza nim, np. nauczycieli. To ważne, bo biorąc pod uwagę, że od września MF będzie wypłacało 500 plus również na pierwsze dzieci, już dziś musi trzymać się za kieszeń.

Sprawa finansowania tzw. piątki Kaczyńskiego wciąż budzi emocje. Również w rządzie. Wczoraj portal wPolityce.pl podał informację, że w lutym po ogłoszeniu pakietu wyborczych obietnic PiS minister finansów Teresa Czerwińska miała podać się do dymisji. Joanna Kopcińska, rzecznik rządu, dementowała te doniesienia. Nasi informatorzy wskazują jednak, że spekulacje o dymisji krążą w partii rządzącej od kilku tygodni.

Mieszkańcy najbogatszych państw świata boją się już prawie wszystkiego. Raport OECD >>

– Czerwińska nie zabiera publicznie głosu na temat planów. Informacją o dymisji została prawdopodobnie zmuszona do określenia się, czy zostaje w drużynie i będzie próbować wpleść nowe wydatki w przyszłoroczny budżet – powiedział nasz rozmówca z kręgów rządowych.

Mieszkańcy najbogatszych państw świata boją się już prawie wszystkiego. Raport OECD >>

Inny zapewnia jednak, że temat dymisji nie istnieje. Teraz z rządu mają płynąć sygnały uspokajające sytuację. W przyszłym tygodniu Rada Ministrów prawdopodobnie przyjmie projekt nowej ordynacji podatkowej, która jest oczkiem w głowie minister finansów. Co do tego, że różnica zdań w kwestii możliwości sfinansowania całego pakietu obietnic wyborczych PiS istnieje, nie ma jednak wątpliwości.

MF analizuje, na jakie wydatki i ubytek w dochodach można sobie pozwolić, by nie naruszyć ustawy o finansach publicznych i wpisanej do niej reguły wydatkowej. Ludwik Kotecki w opinii dla DGP ocenił, że planowane koszty są o 58 mld zł wyższe od limitu. Szacunki resortu finansów są zbliżone. Analitycy w KPRM uważają, że MF maluje obraz zbyt pesymistycznie.

– Piątka to klasyczne działanie na dekoniunkturę przez zwiększanie wydatków – mówi nam osoba z rządu. Zdaniem KPRM efekty wdrażania piątki PiS będą pozytywne dla gospodarki i jednocześnie napędzą dochody budżetu.

Przez ostatnie dwa lata bud żet kończył luty na plusie. Dlatego dla niektórych ekonomistów 800 mln zł deficytu to rozczarowanie. Ministerstwo Finansów już w styczniu sygnalizowało, że utrzymać nadwyżki na dłużej się nie da. Miało to studzić oczekiwania na zwiększenie wydatków, choćby na wyższe płace dla nauczycieli. Resort starał się też zapewne przygotować wszystkich na tąpnięcie w dochodach z VAT. Co prawda po dwóch miesiącach są one o 2,4 Prozent. wyższe niż rok temu, ale w samym lutym spadły aż o 1,6 mld zł, czyli ok. 12,3 Prozent. Ministerstwo musiało zakładać, że tak będzie, bo zadziała efekt wysokiej bazy z 2018 r. Wtedy w lutym wpływy z podatku od towarów i usług były wysokie ze względu na brak zwrotów – te fiskus wypłacił wcześniej, już w grudniu poprzedniego roku.

Tym razem takiego przyspieszenia nie było, zwroty były wypłacane normalnym trybem, co odbiło się na wyniku. – Niższa dynamika w zakresie podatku VAT wiąże się z wysoką bazą oraz tym, że już bardzo wiele zrobiliśmy w zakresie uszczelnienia. To oznacza, że trudno będzie powtórzyć spektakularne wzrosty, ale też zgodnie z założeniami szacujemy, że dochody z VAT będą wyższe niż w 2018 r. – wyjaśnia Paweł Jurek, rzecznik resortu finansów MF. Być może właśnie zaburzenie związane ze zwrotami sprawiło, że wyniki budżetu nieco się rozjechały ze stanem koniunktury. Sprzedaż detaliczna w styczniu (a to od niej był wpłacany VAT w lutym) wzrosła o 5,5 Prozent. Inne wskaźniki – jak publikowane wczoraj dane o produkcji przemysłowej (piszemy o tym niżej) – też pokazują, że gospodarka ma się nieźle. Na tyle, by niektórzy eksperci stawiali tezę, że to wysoki wzrost gospodarczy bezpiecznie sfinansuje nam zapowiedzi z tzw. piątki Kaczyńskiego. Bezpiecznie, dh. nie spowoduje gwałtownego wzrostu deficytu finansów publicznych powyżej 3 Prozent. PKB, czyli ponad limit dopuszczalny przez unijne prawo.

– Nastroje konsumentów według GUS prawie najlepsze w historii, oczekiwania sytuacji finansowej gospodarstwa domowego najwyższe w historii. Antycypacja pakietu fiskalnego czyni cuda i neguje tezę o odbudowie stopy oszczędności – wskazują ekonomiści mBanku. Co znaczy, że pieniądze z rozszerzenia 500+ na pierwsze dziecko czy 13. emerytury zostaną skonsumowane tu i teraz. To również dobra informacja dla MF, bo daje nadzieję, że nieco większa część wróci do kasy państwa w postaci podatków.

Pozostaje pytanie, co przyniesie przyszły rok, bo to wtedy wydatki stają się większym problemem do sfinansowania, szczególnie jeśli wzrost PKB miałby być istotnie niższy. Na razie sytuacja wygląda na opanowaną, bo według ostatniej projekcji NBP ma wynieść 3,7 Prozent., ale prognoza uwzględnia już plany wyborcze PiS.

Birgfellner o szczegółach negocjacji w siedzibie PiS: Kaczyński z kopertą wszedł do pokoju, gdzie Sawicz już siedział >>

– Kluczowa staje się więc odpowiedź na pytanie, jak głębokie będzie spowolnienie u naszych głównych partnerów handlowych, szczególnie w gospodarce niemieckiej. Na razie nasz sektor przemysłowy jest odporny na recesję w niemieckim przetwórstwie przemysłowym i spowolnienie globalnej wymiany handlowej – wskazują ekonomiści PKO BP.

Pojawienie się deficytu już po dwóch miesiącach roku może być też ustawianiem się Ministerstwa Finansów pod zwiększone wydatki w końcówce roku, wynikające z realizacji „piątki”. Taką teorię ma Karol Pogorzelski, ekonomista Banku ING. Według niego takie pozycje, jak wysoka dotacja do FUS (MF wypłaciło już prawie 5 mld zł, to 10 Prozent. planu na cały rok) czy wyższa subwencja dla samorządów to ucieczka do przodu.

– Ministerstwo Finansów zaczęło już prefinansować część z tych wydatków, zwiększając dotację do FUS oraz samorządów, które stracą na obniżce PIT, oraz zapłaciło – być może wcześniej, niż musiało – składkę do Unii Europejskiej. Stąd wziął się stosunkowo duży wzrost wydatków, jaki zaobserwowaliśmy w styczniu i lutym, łącznie o 8 mld zł w ujęciu rocznym – uważa Karol Pogorzelski. Dodaje, że w ten właśnie sposób MF zarządza ryzykiem płynności w budżecie.

Ta dyskusja ekonomistów na temat tempa spowolnienia i ekonomicznych efektów piątki Kaczyńskiego ma swoje odbicie w rządzie. Z jednej strony jest resort finansów, który trzyma się bezpieczników fiskalnych, takich jak reguła wydatkowa. Jak wynika z naszych informacji, szacunki tego, o ile planowane wydatki łącznie z wyborczymi obietnicami przekraczają limit reguły wydatkowej na 2020 r., są zbliżone do tego, co napisał Ludwik Kotecki w opinii dla DGP. On sam ocenił to przekroczenie na 58 mld zł. Jednak zdaniem analityków z KPRM to ocena bazująca na zeszłorocznych danych z Wieloletniego Planu Finansów Państwa. Faktycznie wzrost PKB był wyższy od założonego, podobnie jak dochody podatkowe, więc limit wydatków na 2020 r. także będzie wyższy. Do tego mają dojść działania uszczelniające, m.in. zmniejszające szarą strefę. Szacunki mówią nawet o pozyskaniu tą drogą 30 mld zł. Ale nawet gdyby taki scenariusz wypalił, to zapewne nadal planowane wydatki łącznie z efektami piątki PiS będą ponad limit reguły wydatkowej. To zaś będzie wymuszało cięcie innych wydatków, szukanie kolejnych dochodów lub prowokowało do poszukiwania drogi obejścia reguły wydatkowej. Decyzje w tej sprawie będą zapadały na najwyższych politycznych szczeblach w PiS i rządzie. 

]]

Ustawa o zatorach płatniczych coraz bliżej. Do jesieni kolejne korzystne zmiany dla małych i średnich firm

Beschädigen 20 2019
<![CDATA[

Emilewicz uczestniczyła w środę w spotkaniu z przedsiębiorcami w Kalwarii Zebrzydowskiej (woj. małopolskie). Jak podkreśliła, tego typu dyskusje z lokalnym środowiskiem gospodarczym są dla niej inspirujące i często przekładają się na rozwiązania legislacyjne.

„Przyspieszona amortyzacja – to był postulat z mojego poprzedniego spotkania w Kalwarii. To była na tyle atrakcyjna propozycja, że ją po półtora roku wprowadziliśmy w życie. Często powtarzam, że to jest pomysł przedsiębiorców z Kalwarii” - zaznaczyła Emilewicz. Dodała, że nowe przepisy przełożyły się na 25-proc. wzrost zakupu maszyn i urządzeń przez przedsiębiorców.

„Tego typu zmian mamy jeszcze sporo w pakiecie, który chcielibyśmy doprowadzić do końca” - zapowiedziała minister.

Według niej kończy się proces legislacyjny w rządzie ustawy o zatorach płatniczych. „Relacja producent - dystrybutor, producent - sprzedawca jest dziś bardzo trudna właśnie z powodu zatorów płatniczych. Przedsiębiorca czasem czeka 190 dni albo dłużej na należność po wystawieniu faktury. Odbiorca de facto się u niego kredytuje" -zaznaczyła Emilewicz. Wskazała, że często dotyczy to np. sklepów wielkopowierzchniowych.

Nowe przepisy – zapowiedziała minister – będą skracać terminy płatności do 30 dni dla administracji oraz do 60 dni dla podmiotów gospodarczych w relacji asymetrycznej, między małym i dużym podmiotem. Za opóźnienia w realizacji płatności mają być kary administracyjne - w wysokości do 5 Prozent. od niezapłaconej faktury.

Resort przedsiębiorczości będzie też prowadził ogólnodostępny rejestr niesolidnych płatników, który ma być przydatny – według Emilewicz – zarówno dla przedsiębiorców, jak i np. sektora bankowego.

Nowe prawo ma przewidywać tzw. ulgę na złe długi, która w przypadku niezapłacenia należności przewiduje, że podatek od niej będzie można płacić dopiero po uzyskaniu należnych pieniędzy. „To ważna zmiana dla polskich przedsiębiorców” - oceniła minister.

Według niej nowe prawo zamówień publicznych ma na celu zachęcenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w przetargach ogłaszanych przez administrację publiczną. „To jest dla nas bardzo ważne, bo to jest 160 mld zł, które w ten sposób trafia na rynek w ramach zamówień usług i towarów przez stronę publiczną. To nie tylko duże zamówienia np. na prace budowlane, ale także drobne rzeczy, jak przykładowo tonery czy papier” - wyjaśniła Emilewicz.

Jej zdaniem obecne prawo dotyczące zamówień publicznych jest „bardzo niekonkurencyjne” - w zeszłym roku do każdego takiego przetargu stawało średnio 2,5 podmiotów.

„To oznacza, że zamówienia publiczne są traktowane jak klub dla jakiejś wybranej grupy. Chcemy, żeby więcej firm do takich zamówień przystępowało, upraszczamy więc procedury i zwiększamy zakres odpowiedzialności ze strony zamawiającego” - zapowiedziała szefowa resortu przedsiębiorczości.

Aby zachęcić małe i średnie firmy od udziału w przetargach publicznych – zaznaczyła Emilewicz – pewna ich część będzie zarezerwowana dla sektora MSP.

]]

Inwestycje za miliardy

Beschädigen 20 2019
<![CDATA[

BGK nie jest typowym bankiem, nie konkuruje z komercyjnymi instytucjami finansowymi, raczej stara się uzupełniać ich ofertę i zawiązywać konsorcja przy ważnych inwestycjach. Jakie przedsięwzięcia ostatnio udało wam się w ten sposób zrealizować?

Tworzymy konsorcja z bankami, ale też z instytucjami dysponującymi środkami na wspieranie polskich przedsiębiorstw. Mam tu na myśli ARP, PARP czy KUKE. Ostatnim takim przedsięwzięciem było konsorcjum z ARP dla projektu wsparcia firmy produkcyjnej z branży spożywczej na ok. 20 mln zł. Dzięki nam przedsiębiorstwo uporządkowało strukturę finansową i zdołało wydłużyć terminy spłat rat kredytowych dla siebie i podmiotów powiązanych. W efekcie zwiększyło też dostępne środki na bieżące działanie.

A jeśli chodzi o projekty realizowane z bankami komercyjnymi?

Takich też oczywiście nie brakuje. Jednym z większych projektów było zorganizowanie kilkusetmilionowego wsparcia wspólnie z dwoma bankami komercyjnymi dla jednej z firm produkcyjnych, która potrzebowała pieniędzy na sfinansowanie programu eksportowego.

To było największe przedsięwzięcie?

Nie. Wspólnie z bankiem PKO BP finansowaliśmy też projekt budowy spalarni śmieci dla Poznania. Było to wspólne przedsięwzięcie zrealizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego między Poznaniem a SUEZ Zielona Energia. Zastosowane tam technologie to najnowocześniejsze rozwiązania wykorzystywane w tej branży na całym świecie – m.in. specjalistyczny system oczyszczania spalin ITPOK, który jest całkowicie bezpieczny dla mieszkańców i środowiska. Dodatkowo w procesie spalania odpadów produkowana jest energia cieplna oraz elektryczna. Docelowo spalarnia ma przetwarzać 210 Tausend. ton odpadów rocznie.

Wiem, że chcielibyście na szerszą skalę wejść w projekty oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym, także jeśli chodzi o inwestycje samorządowe.

To prawda, uczestniczymy aktualnie w rozmowach na ten temat. Brakuje jednak ciągle elementu partnerstwa w tej układance. Z powodzeniem natomiast realizujemy projekty rewitalizacyjne obszarów miejskich, powojskowych, zdegradowanych. Mamy na koncie 37 takich przedsięwzięć w całej Wielkopolsce.

Które z nich zasługują na szczególną uwagę?

Najciekawsze to odkupienie od spółki gazowej w Koźminie Wielkopolskim starego budynku gazowni i przekształcenie go w Koźmińskie Centrum Kultury. Ważne dla poznaniaków było też zagospodarowanie po wielu latach terenu po kinie Bałtyk. Powstał tam budynek biurowy, w którym działają również centrum fitness oraz restauracja na ostatnim piętrze. Skwer przed budynkiem przekształcono zaś w miejsce spotkań i organizacji eventów. Wokół znajdują się restauracje, kino letnie.

Nie brakuje też innych inwestycji umilających życie mieszkańcom…

Tak, na uwagę zasługuje rewitalizacja basenu z lat 80. w Obornikach, który po rozbudowie zyskał kręgielnię i salę fitness. Z kolei w Szamotułach odbudowa hotelu Maraton i zrewitalizowanie hali Wacław zaowocowało nowoczesnym kompleksem sportowo-hotelowym.

Wielkopolska udziela też pożyczek na poprawę efektywności energetycznej.

Udzielamy ich głównie wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym. Mogą się o nie ubiegać też zarządcy przedszkoli i szkół. Po takie wsparcie na realizację projektów termomodernizacyjnych sięgnęły już spółdzielnie i wspólnoty z Nowego Tomyśla, Swarzędza i Grodziska. Opiewają one na kwoty od 1 von 10 mln zł i są udzielane na 20 Jahre. Zabezpieczeniem są rachunki czynszowe, a za pieniądze z pożyczki wymieniane są dachy, okna, w efekcie spadają koszty funkcjonowania spółdzielni, wspólnot i szkół.

Z których projektów jest pan szczególnie dumny?

Jednym z nich jest finansowanie systemu GPRSM na kolei za 2,5 mld zł, drugim terminal intermodalny. Realizujemy też za 0,5 mld zł projekt energetyczny.

A na jakie wsparcie mogą liczyć małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu? W skali całego kraju największą popularnością wśród nich cieszą się gwarancje de minimis, jak to wygląda w państwa regionie?

Z badania przeprowadzonego przez BGK wynika, że aż 54 Prozent. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie mogły skorzystać z gwarancji de minimis. 34 firm na 100 w ogóle nie otrzymałoby kredytu, ein 20 dostałoby go na gorszych warunkach, nie mogąc przedstawić zabezpieczenia. Zatem gwarancje de minimis ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, są udzielane na prostych i przejrzystych zasadach, dlatego tak chętnie biznes po nie sięga. Dotychczas skorzystało z nich już niemal 144 Tausend. polskich przedsiębiorców. Bank udzielił ponad 55 mld zł gwarancji, a wartość zabezpieczonych nimi kredytów przekroczyła 99 mld zł.

De minimis i inne gwarancje to jedno, ale MŚP mogą dostać u was zwykłe kredyty…

Chcemy także udzielać prostych kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla firm komercyjnych, które potrzebują wsparcia. Możemy to robić sami albo we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Nie konkurujemy z nimi, lecz wypełniamy lukę, której banki komercyjne nie chcą bądź nie mogą wypełnić. W ten sposób wspólnie tworzymy ekosystem instytucji finansowych dla rozwoju przedsiębiorstw – i tych małych, i tych największych. Pomagamy rozwijać się każdej firmie od start-upów po duże przedsiębiorstwa. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MSP

Gwarancje kredytowe

– „Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MSP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Jest przeznaczona dla kredytobiorców, którzy mają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą banku kredytujące-go) i nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej.     Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może prze-kroczyć w ciągu trzech lat 200 Tausend. euro (lub 100 Tausend. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 Prozent. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 Prozent. wartości gwarancji rocznie. Gwarancje są udzielane przez 21 banków współpracujących z BGK. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/– Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 Prozent. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 Tausend. zł, a prowizja wynosi 1 Prozent. rocznie. – Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego, czyli np.: zgłosili do ochrony lub mają prawa w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową, działają w parku technologicznym lub inkubatorze przedsiębiorczości i otrzymali wsparcie na działalność innowacyjną, mają status centrum badawczo-rozwojowego, w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych po-nieśli na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10 Prozent. sumy obrotów za ten okres, w ciągu ostatnich trzech lat obrachunkowych odnotowali wzrost przychodów o średnio 15 Prozent. rocznie. Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 Jahre. Zabezpieczyć można do 80 Prozent. kredytu.

Wspieranie innowacji

– Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Żeby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej technologii. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.     W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel są ponad 472 mln euro. – Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 Tausend. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 Jahre. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.

Pożyczki

– Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Z tego ogólnopolskiego programu wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pułap niskooprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (von 1 Dezember 2018 r. 91 604  zł). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 Jahre, oprocentowanie wynosi 0,44 Prozent. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.     Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (von 1 Dezember 2018 r. ist 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

Pieniądze na ekspansję zagraniczną

– Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych pułapów. Czas inwestycji to zwykle 5–10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej. – Finansowe Wspieranie Eksportu. Z tego rządowego programu firmy najczęściej korzystają z akredytyw. Rozliczając kontrakty handlowe, zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności. – Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji. – Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę). – Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie dochodzi należności od zagranicznej firmy.

]]

Zmieniamy się wraz z rynkiem

Beschädigen 20 2019
<![CDATA[

Województwo – według statystyk Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu – zajmuje jedno z ostatnich miejsc pod względem inwestycyjnym w Polsce. Poziom przedsiębiorczości jest wielokrotnie mniejszy niż w województwie mazowieckim. Czy bank pomaga tę sytuację zmienić?

Istotny wpływ na wybór lokalizacji do prowadzenia inwestycji ma infrastruktura drogowa. BGK wspiera wiele projektów samorządowych i, co napawa optymizmem, sytuacja się poprawia. Potrzebujemy również wysokiej klasy specjalistów, bo mimo dużego bezrobocia brakuje ich w regionie. Nie tylko niskie koszty pracy przyciągają inwestycje. Niezbędne są innowacje, automatyzacja produkcji, wdrażanie rozwiązań B+R, stanowiących istotny element strategii wzmacniania regionu. Nasz bank udziela finansowania m.in. tym firmom, które otrzymają dotacje unijne.

W skali całego kraju największą popularnością cieszą się gwarancje de minimis, jak to wygląda w państwa regionie?

Gwarancje de minimis ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dotychczas skorzystało z nich już niemal 144 Tausend. polskich przedsiębiorców. Bank udzielił ponad 55 mld zł gwarancji, a wartość zabezpieczonych nimi kredytów przekroczyła 99 mld zł. To instrument świetnie dopasowany do potrzeb sektora MŚP m.in. dzięki prostym i przejrzystym zasadom udzielania wsparcia. Z badania przeprowadzonego przez BGK wynika, że aż 54 Prozent. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie uczestniczyły w programie gwarancji de minimis.

Co ponadto macie do zaoferowania firmom?

Naszą ambicją jest także udzielanie prostych kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla firm, które potrzebują wsparcia na długie lata. Możemy to robić sami albo we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Nie konkurujemy z nimi, lecz wypełniamy lukę, której banki komercyjne nie chcą bądź nie mogą wypełnić. W ten sposób wspólnie tworzymy ekosystem instytucji finansowych wspierających rozwój przedsiębiorstw – i tych małych, i tych największych.

Na czym polega wsparcie regionalnego biznesu w waszym wydaniu?

Pomagamy firmom nie tylko poprzez dostarczanie kapitału na rozwój. Weszliśmy już w nowy etap wspierania przedsiębiorstw – jesteśmy regionalnym centrum kompetencji dla biznesu, służymy doradztwem sektorowym oraz wsparciem w doborze najefektywniejszych instrumentów finansowania przedsięwzięć. Mamy eksperckie zespoły, gotowe przeanalizować każdy projekt inwestycyjny. Pomagamy rozwijać się każdej firmie od start-upów po duże przedsiębiorstwa.

Nastawiacie się na lokalne specjalizacje?

Mimo niesprzyjających statystyk, w województwie warmińsko-mazurskim istnieje ogromny niewykorzystany potencjał turystyczny – chodzi tu zarówno o turystykę sezonową, jak i biznesową, zdrowotną, kulturalną etc. W naszym województwie jest sporo firm zajmujących się produkcją łodzi i luksusowych jachtów. Zarówno turystyka, jak i produkcja łodzi stanowią część inteligentnej specjalizacji regionu, mam na myśli ekonomię wody. Kolejną inteligentną specjalizacją jest drewno i meblarstwo. Produkty z drewna eksportowane są do ponad 60 krajów świata, głównie UE, ale też do Arabii Saudyjskiej czy USA. Niebagatelną rolę odgrywa też rolnictwo i to, co z niego uzyskujemy, czyli żywność wysokiej jakości, która stanowi ostatnią wyodrębnioną inteligentną specjalizację województwa.

Bank finansuje każdy z wymienionych segmentów gospodarki?

Tak, to zrozumiałe. Aby wspomniane specjalizacje i reprezentujące je firmy mogły się rozwijać, potrzebują kapitału. Bank Gospodarstwa Krajowego wspie-ra programy rządowe poprzez odpowiednie produkty, umożliwiające realizację tych inwestycji. Rynek dynamicznie sie zmienia, a my razem z nim. W związku z wyzwaniami, które stoją przed województwem, Region Warmińsko-Mazurski BGK wraz z zaangażowanym zespołem eksperckim chce iść ramię w ramię z klientem i być dla niego partnerem.

Jakiego rodzaju podmioty mogą liczyć na wsparcie BGK?

Wspieramy zarówno jednostki samorządu terytorialnego, które realizują szereg dużych inwestycji, wpływających na poprawę życia i funkcjonowania ludności, jak i spółki komunalne, przed którymi stoją wyzwania związane z wdrożeniem nowych przepisów unijnych. Mamy rozwiązania także dla sektora medycznego – finansujemy szpitale, których prawidłowe działanie jest niezbędne dla zdrowych społeczności i starzejącego się społeczeństwa. Mamy też bogatą ofertę dla firm – zarówno tych dużych, osiągających powyżej 10 mln zł przychodu rocznie, jak i tych mniejszych.Jest jeszcze jeden bardzo istotny czynnik kształtujący możliwości rozwoju regionu. Chodzi o położenie geograficzne – w pobliżu granicy z Rosją i obwodu kaliningradzkiego. W związku z położeniem przygranicznym możemy realizować Program ekspansji zagranicznej i pomagać firmom w znajdowaniu rynków zbytu poza granicami naszego kraju.

Może pani podać konkretne przykłady zrealizowanych projektów?

Współfinansowaliśmy m.in. budowę nowoczesnej hali magazynowej o powierzchni prawie 16 Tausend. mkw. Szynaka Meble Sp. mit o.o., w której wdrożono innowacyjną technologię zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką magazynową. Uczestniczymy również w finansowaniu nowoczesnej Piekarni Tyrolskiej, która w nowo wybudowanym budynku wypiekać będzie pieczywo z dodatkiem buraków i mąki łubinowej, co wraz z nowatorską techniką ogrzewania w opakowaniach próżniowych zapewni produktom lepsze właściwości odżywcze. We współpracy z samorządami i spółkami komunalnymi powstały z kolei nowe działy Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu, obsługującego miasto i pięć gmin powiatu oraz stacja uzdatniania wody.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MSP

Gwarancje kredytowe

    „Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MSP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może przekroczyć w ciągu trzech lat 200 Tausend. euro (lub 100 Tausend. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 Prozent. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 Prozent. wartości gwarancji rocznie.– Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 Prozent. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 Tausend. zł, a prowizja wynosi 1 Prozent. rocznie.– Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego. Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 Jahre. Zabezpieczyć można do 80 Prozent. kredytu.

Wspieranie innowacji

– Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Aby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej – nabytej lub własnej – technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.     W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel jest ponad 472 mln euro. – Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 Tausend. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 Jahre. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.

Pożyczki dla mikro–, małych i średnich firm

– Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. W tym projekcie firmy mogą liczyć na pożyczki do 500 Tausend. zł, o ile działają w branży turystycznej, a inwestycję prowadzą w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej. Pożyczek udzielają współpracujące z BGK instytucje finansowe na okres 5 lub 7 lat i można liczyć na półroczną karencję w spłacie. Oprocentowanie jest niższe od rynkowego – poniżej 2 Prozent., a dla firm działających mniej niż 2 lata na rynku oraz miejsc posiadających status miejsca przyjaznego rowerzystom (MPR) oprocentowanie wynosi poniżej 1 Prozent. i dodatkowo nie trzeba wnosić wkładu własnego. Pożyczka powinna być przeznaczona przede wszystkim na inwestycje związane z turystyką. – Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Z tego ogólnopolskiego programu wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pułap niskooprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (von 1 Dezember 2018 r. 91 604  zł). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 Jahre, oprocentowanie wynosi 0,44 Prozent. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.     Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (von 1 Dezember 2018 r. ist 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

Pieniądze na ekspansję zagraniczną

– Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych pułapów. Czas inwestycji to zwykle 5–10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej. – Finansowe Wspieranie Eksportu. Z tego rządowego programu firmy najczęściej korzystają z akredytyw. Rozliczając kontrakty handlowe, zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności. – Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji. – Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę). – Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie dochodzi należności od zagranicznej firmy.

]]

Podlasie ma perspektywy

Beschädigen 20 2019
<![CDATA[

BGK jako bank rozwoju bardzo chętnie wchodzi w konsorcja z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi w celu finansowania dużych przedsięwzięć. Jak to wygląda w waszym regionie?

W każdym województwie, również w regionie podlaskim, jesteśmy centrum kompetencji dla biznesu, służymy doradztwem sektorowym i pomocą w doborze najbardziej efektywnych instrumentów finansowych i instrumentów wsparcia. Nie jesteśmy konkurencją dla banków komercyjnych, tylko uzupełniamy system bankowy, wypełniając lukę rynkową. Jesteśmy partnerem finansowym, aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Inicjujemy i uczestniczymy we współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Przykładem takiej współpracy są np. realizowane w konsorcjum duże inwestycje w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Czy te inwestycje wpisują się w strategię rozwoju regionu?

Wśród 16 województw to Podlasie ma najwięcej terenów objętych ochroną w formie parków narodowych i siecią Natura 2000, mamy duży udział lasów w powierzchni regionu i najniższą w kraju gęstość zaludnienia. Mówię o tym nie bez przyczyny, bo patrząc na dane statystyczne – udział w PKB kraju, dochody województw czy też liczbę średnich i dużych przedsiębiorstw oraz liczbę firm z udziałem kapitału zagranicznego, Podlasie zajmuje jedno z ostatnich miejsc w rankingach. Należy do najmniej atrakcyjnych inwestycyjnie polskich regionów, co nie oznacza, że nie ma przed sobą perspektyw rozwojowych. Zbudowaliśmy jako region konkurencyjność w branży rolno-spożywczej. Dominuje tu przetwórstwo spożywcze, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja tkanin oraz drewna i wyrobów z drewna. Niewątpliwie dużą szansą dla regionu podlaskiego jest położenie przygraniczne, które stwarza dobre możliwości nawiązywania kontaktów gospodarczych, rozwijania eksportu.

Jakie działania podejmuje samorząd, aby wspierać rozwój Podlasia? Czy bank w nich aktywnie uczestniczy?

W województwie podlaskim są setki przykładów pozytywnego zaangażowania BGK, wynika to z dobrej współpracy z samorządami lokalnymi. Dzięki naszemu wsparciu rewitalizowane są miasta i miasteczka w regionie, powstają nowe drogi, realizowanych jest wiele potrzebnych na Podlasiu inwestycji. Finansujemy transport, mieszkalnictwo, system ochrony zdrowia, ciepłownictwo i szereg innych.Zawarliśmy np. umowę z zarządem województwa podlaskiego, z której realizowany jest projekt Przedsiębiorcze podlaskie, jego budżet opiewa na ponad 257 mln zł. Z tych pieniędzy korzystają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo.Kolejnym przykładem jest projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka, finansowany ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wsparcie w formie pożyczek oferujemy poprzez wybrane przez nas instytucje. Pożyczki są udzielane firmom z branży turystycznej i okołoturystycznej na budowę hoteli, restauracji, infrastruktury rekreacyjno-sportowej i uzdrowiskowej, tworzenie parków tematycznych czy produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności, produktów regionalnych i tradycyjnych.

Wsparcie dla biznesu jest dużo szersze. 

BGK pomaga rozwijać się każdej firmie, od start-upów po największe przedsiębiorstwa. Jesteśmy aktywnym partnerem finansowym dla lokalnych przedsiębiorców. Finansujemy projekty eksportowe oraz ekspansję zagraniczną polskich firm, a wraz z innymi instytucjami rozwoju wspieramy działalność rodzimych firm na zagranicznych rynkach. Budujemy polską markę. To, co nas wyróżnia, to wspieranie rodzimych przedsiębiorców na rynkach o podwyższonym ryzyku, co możemy robić dzięki ogromnemu doświadczeniu w finansowaniu projektów na sześciu kontynentach.

W skali całego kraju w BGK największą popularnością cieszą się gwarancje de minimis, jak to wygląda w państwa regionie?

Gwarancje de minimis ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dotychczas skorzystało z nich już niemal 144 Tausend. polskich przedsiębiorców. Bank udzielił ponad 55 mld zł gwarancji, a wartość zabezpieczonych nimi kredytów przekroczyła 99 mld zł. Ta popularność nie dziwi, bo produkt jest idealnie dopasowany do potrzeb sektora MSP, udzielany na prostych i przejrzystych zasadach. Z drugiej strony, z badania przeprowadzonego przez BGK wynika, że aż 54 Prozent. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie uczestniczyły w programie gwarancji de minimis: co trzecia firma w ogóle nie otrzymałaby kredytu, a co piąta otrzymałaby go, ale na gorszych warunkach.

Udzielacie też prostych kredytów obrotowych i inwestycyjnych…

…i to na długie okresy. Możemy to robić sami albo we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Nie konkurujemy z nimi, lecz wypełniamy lukę, której banki komercyjne nie chcą bądź nie mogą wypełnić.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MSP

Gwarancje kredytowe

– „Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MSP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może przekroczyć w ciągu trzech lat 200 Tausend. euro (lub 100 Tausend. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 Prozent. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 Prozent. wartości gwarancji rocznie.– Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 Prozent. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 Tausend. zł, a prowizja wynosi 1 Prozent. rocznie.– Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego. Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 Jahre. Zabezpieczyć można do 80 Prozent. kredytu.

Wspieranie innowacji

– Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Aby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej – nabytej lub własnej – technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.     W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel jest ponad 472 mln euro. – Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 Tausend. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 Jahre. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.

Pożyczki dla mikro–, małych i średnich firm

– Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. W tym projekcie firmy mogą liczyć na pożyczki do 500 Tausend. zł, o ile działają w branży turystycznej, a inwestycję prowadzą w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej. Pożyczek udzielają współpracujące z BGK instytucje finansowe na okres 5 lub 7 lat i można liczyć na półroczną karencję w spłacie. Oprocentowanie jest niższe od rynkowego – poniżej 2 Prozent., a dla firm działających mniej niż 2 lata na rynku oraz miejsc posiadających status miejsca przyjaznego rowerzystom (MPR) oprocentowanie wynosi poniżej 1 Prozent. i dodatkowo nie trzeba wnosić wkładu własnego. Pożyczka powinna być przeznaczona przede wszystkim na inwestycje związane z turystyką. – Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Z tego ogólnopolskiego programu wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pułap niskooprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (von 1 Dezember 2018 r. 91 604  zł). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 Jahre, oprocentowanie wynosi 0,44 Prozent. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.     Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (von 1 Dezember 2018 r. ist 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

Pieniądze na ekspansję zagraniczną

– Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych pułapów. Czas inwestycji to zwykle 5–10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej. – Finansowe Wspieranie Eksportu. Z tego rządowego programu firmy najczęściej korzystają z akredytyw. Rozliczając kontrakty handlowe, zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności. – Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji. – Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę). – Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie dochodzi należności od zagranicznej firmy.

]]

Wspieramy ekspansję na cały świat

Beschädigen 20 2019
<![CDATA[

Działalność BGK, jako banku rozwoju, w poszczególnych regionach Polski wpisuje się w strategię rozwoju województw. Na co stawia opolskie?

Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z instytucjami rozwoju bardzo sprawnie realizuje założenia strategiczne dla kraju wymienione w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Aktywnie wykonujemy misję, podejmując działania skupiające się na wsparciu przedsiębiorców, samorządów i poprawiające poziom życia Polaków. Jednymi z głównych celów operacyjnych zapisanych w strategii naszej Opolszczyzny jest innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, a także dynamiczne przedsiębiorstwa. BGK Region Opolski ma w swojej strategii zapisanych pięć inteligentnych pól, które chce intensywnie wspierać. Są to: technologie chemiczne, budownictwo i technologie drewniane, technologie rolno-spożywcze, przemysł maszynowy i metalowy oraz energetyka. Za każdym z tych obszarów stoją firmy, które wspieramy i z którymi współpracujemy, dostarczając im rozwiązania, których banki komercyjne nie są w stanie zaproponować. Często są to produkty szyte na miarę, dostosowane do specyfiki i wymagań danego przedsiębiorstwa.

Czy to oznacza, że konkurujecie z bankami komercyjnymi?

Nie, nie mamy takiego celu. My raczej uzupełniamy ofertę banków komercyjnych lub oferujemy współpracę w modelu konsorcyjnym. Nastawiamy się na wspieranie dużych podmiotów, ich rozwój i ekspansję w kraju, a także poza granicami Polski. Nie boimy się transakcji skomplikowanych lub na rynkach o podwyższonym ryzyku. Podczas takich transakcji przejmujemy ryzyko kontrahenta lub jego banku na siebie, akceptując przy tym zabezpieczenia zagraniczne. Finansujemy inwestycje na czas dłuższy niż 15 Jahre, a zdarzyło się nawet na 20. Warto wspomnieć, iż współpracujemy ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. Tworzymy grupę podmiotów dobrze ze sobą współpracujących, uzupełniających się, instytucji rozwoju systemowo ważnych dla realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Rozwijamy również systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie polskiej przedsiębiorczości.

Jakie duże inwestycje finansował BGK w regionie w ostatnim roku?

Każda zrealizowana inwestycja jest dla nas bardzo ważna. Oznacza to dla nas, że działamy zgodnie z naszą misją oraz strategią województwa. Tak, było kilka dużych inwestycji, z których na wyróżnienie zasługuje z pewnością przedsięwzięcie naszego regionalnego inwestora z branży rolno-spożywczej, który postanowił się przebranżowić i wybudował nowy zakład produkcyjny, zajmujący się przetwórstwem mięsnym. Produkuje on regionalne przysmaki oparte na lokalnej, opolskiej recepturze. Nie ogranicza się jednak wyłącznie do zaopatrywania naszego opolskiego rynku, ale promuje wyroby w całym kraju.

To była najdroższa inwestycja?

Nie, mamy na koncie modernizację zakładów z branży ciepłowniczej, które realizowały programy inwestycyjne mające na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania. To w sumie kilkanaście przedsięwzięć opiewających na wielomilionowe kwoty. W efekcie firmy te stały się nowoczesne i mogły dostosować się do tego, co obecnie dzieje się na rynku. Znaczącą inwestycją była też budowa nowej hali zakładu specjalizującego się w produkcji inteligentnych opakowań żywności.

BGK jest też aktywny w służbie zdrowia.

Wspieramy działanie szpitali i specjalizujemy się w długofalowym finansowaniu ich działalności. Pomagamy odbudować finanse i unowocześnić się. Udzielamy kredytów obrotowych na bieżącą działalność pod kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, kreujemy także proces restrukturyzacji zadłużenia, sprawiając, że koszty funkcjonowania jednostek znacząco spadają.

Jakie przedsięwzięcia udało wam się w Opolskiem zrealizować wspólnie z samorządami?

Jest tego sporo, bo współpracujemy z samorządami na co dzień. Finansujemy deficyt budżetowy, jak również liczne inwestycje infrastrukturalne w regionie. Nasze działania w dużej mierze koncentrują się na finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych samorządów. In 2018 roku nasze wsparcie uzyskało ponad 20 jednostek, którym udzieliliśmy wsparcia na ponad 230 mln zł.  Kwota jest imponująca. Cieszę się, gdy przemierzając naszego województwo, widzę inwestycje zrealizowane przy udziale naszego banku, które umilają życie naszym mieszkańcom.

W skali całego kraju największą popularnością cieszą się gwarancje de minimis, jak to wygląda w państwa regionie?

To rzeczywiście bardzo popularny produkt, który ułatwia firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dotychczas skorzystało z nich już niemal 144 Tausend. polskich przedsiębiorców. Bank udzielił ponad 55 mld zł gwarancji, a wartość zabezpieczonych nimi kredytów przekroczyła 99 mld zł. Z badania przeprowadzonego przez BGK wynika, że aż 54 Prozent. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie de minimis. 34 Prozent. firm w ogóle nie otrzymałoby kredytu. To produkt świetnie dopasowany do potrzeb sektora MŚP, dostępny na prostych i przejrzystych zasadach.Chcemy także udzielać prostych kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla firm komercyjnych, które potrzebują wsparcia na długie lata. Możemy to robić sami albo we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MSP

Gwarancje kredytowe

– „Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MSP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Jest przeznaczona dla kredytobiorców, którzy mają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą banku kredytującego) i nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej.     Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może przekroczyć w ciągu trzech lat 200 Tausend. euro (lub 100 Tausend. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 Prozent. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 Prozent. wartości gwarancji rocznie. Gwarancje są udzielane przez 21 banków współpracujących z BGK. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/– Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 Prozent. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 Tausend. zł, a prowizja wynosi 1 Prozent. rocznie. – Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego, czyli np.: zgłosili do ochrony lub mają prawa w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową, działają w parku technologicznym lub inkubatorze przedsiębiorczości i otrzymali wsparcie na działalność innowacyjną, mają status centrum badawczo-rozwojowego, w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych po-nieśli na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10 Prozent. sumy obrotów za ten okres, w ciągu ostatnich trzech lat obrachunkowych odnotowali wzrost przychodów o średnio 15 Prozent. rocznie. Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 Jahre. Zabezpieczyć można do 80 Prozent. kredytu.

Wspieranie innowacji

– Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Żeby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej technologii. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.     W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel są ponad 472 mln euro. – Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 Tausend. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 Jahre. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.

Pożyczki

– Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Z tego ogólnopolskiego programu wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pułap niskooprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (von 1 Dezember 2018 r. 91 604  zł). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 Jahre, oprocentowanie wynosi 0,44 Prozent. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.     Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (von 1 Dezember 2018 r. ist 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

Pieniądze na ekspansję zagraniczną

– Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych pułapów. Czas inwestycji to zwykle 5–10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej. – Finansowe Wspieranie Eksportu. Z tego rządowego programu firmy najczęściej korzystają z akredytyw. Rozliczając kontrakty handlowe, zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności. – Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji. – Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę). – Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie dochodzi należności od zagranicznej firmy.

]]