Pressemitteilungen

GP / BIZNES

Morawiecki: Kolejne obostrzenia dla firm możliwe w ciągu kilku dni

Oct 30 2020
<![CDATA[

“Jeżeli ten przyrost będzie widoczny i bardzo bliski wykładniczego, to będziemy musieli wdrażać kolejne rozwiązania za kilka dni” - powiedział premier pytany o możliwość wprowadzania kolejnych obostrzeń dla firm.

Morawiecki przypomniał, że obecnie rząd wydłuża obowiązujące obostrzenia epidemiczne w cyklu dwutygodniowym.

"Podobnie jak wiosną na razie kierujemy się cyklem dwutygodniowym i przedłużamy te obostrzenia, w rozporządzeniach jest to dokładnie określone” - powiedział premier.

Podkreślił jednocześnie że rząd stara się iść “drogą środka”, aby nie wygasić gospodarki.

Premier zaznaczył, że odmrażanie zamkniętych obecnie branż nastąpić może najwcześniej pod koniec listopada.

"Grudzień, mam nadzieję przed Świętami, może nawet w końcu listopada, jeśli scenariusz będzie dobry, będziemy odmrażać te niektóre branże, które są dzisiaj zamknięte, a w styczniu może już pojawić się szczepionka" - powiedział premier Morawiecki.

]]

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację budżetu na 2020 r.

Oct 30 2020
<![CDATA[

Limit wydatków budżetowych wzrósł o 72,7 mld zł w porównaniu do obowiązującej jeszcze ustawy budżetowej - von 508 mld zł. Dochody są szacowane na 398,7 mld zł. Założono, że dochody budżetu będą niższe od planowanych o 36,7 mld zł, dochody podatkowe spadną o 40,3 mld, ale wyższe o 3,6 mld zł będą dochody niepodatkowe.

Ustawa przewiduje, że spadek PKB w całym 2020 r. wyniesie 4,6 Prozent., wobec pierwotnie zakładanego wzrostu o 3,7 Prozent. Z kolei zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 2,4 Prozent., a płace wzrosną o 3,5 Prozent., czyli wolniej niż w poprzednich latach.

]]

Pracodawca z sektora publicznego może podpisać umowę o zarządzanie PPK jeszcze w tym roku

Oct 30 2020
<![CDATA[

Gemäß Artikel. 137 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (T. J. Dz.U. z 2020 r. Artikel. 1342), dalej „ustawa o PPK”, w przypadku podmiotów zatrudniających z sektora finansów publicznych obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK powstaje 1 Januar 2021 r. Umowę o prowadzenie PPK podmioty te muszą zawrzeć najpóźniej do 10 April 2021 r., was bedeutet,, że umowę o zarządzanie PPK muszą zawrzeć najpóźniej do 26 marca 2021 r. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, z punktu widzenia ustawy o PPK, możliwe jest zawarcie przez podmioty zatrudniające z sektora finansów publicznych umowy o zarządzanie PPK przed 1 Januar 2021 r., ale najwcześniejszym dopuszczalnym terminem wejścia w życie tej umowy powinien być 1 Januar 2021 r.

Do końca tego roku bez ustawy o zamówieniach publicznych

Do końca br., gemäß Artikel. 4 Punkt 4 obowiązującej obecnie ustawy z 29 Januar 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (T. J. Dz.U. z 2019 r. Artikel. 1843 in der geänderten Fassung.), dalej „stare PZP”, do umów o zarządzanie PPK nie stosuje się tej ustawy. W wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych zwrócono uwagę, że zamawiający uwzględnia stan prawny obowiązujący w chwili udzielania zamówienia publicznego, czyli zawierania umowy o zamówienie publiczne. Oznacza to, że jeżeli w chwili zawarcia umowy o zarządzanie PPK zastosowanie ma nadal art. 4 Punkt 4 starego PZP, to nie ma obowiązku stosowania tej ustawy.

Od nowego roku ważna wartość zamówienia

Auf 1 Januar 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., Artikel. 2019 in der geänderten Fassung.), dalej „nowe PZP”, która nie zawiera analogicznego wyłączenia dotyczącego umów o zarządzanie PPK. Gemäß Artikel. 7 ust. 2a ustawy o PPK, który również wejdzie w życie 1 Januar 2021 r., od tej daty do umów o zarządzanie PPK nie będzie stosować się nowego PZP tylko wtedy, jeżeli wartość zamówienia będzie mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 nowego PZP (139 Tausend. euro dla instytucji administracji centralnej i 214 Tausend. euro dla instytucji poniżej szczebla centralnego). 

W razie zawarcia umowy o zarządzanie PPK 1 Januar 2021 r. lub po tej dacie, jeżeli wartość szacunkowa zamówienia na zarządzanie PPK - ustalona zgodnie z przepisami nowego PZP – będzie mniejsza od progu unijnego, do udzielanego zamówienia nie będą miały zastosowania przepisy nowego PZP. Jeżeli natomiast, w odniesieniu do umowy o zarządzanie PPK zawieranej 1 Januar 2021 r. lub po tej dacie, będzie istnieć obowiązek udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z procedurami określonymi w nowym PZP, zamawiający będzie musiał podpisać tę umowę po przeprowadzeniu postępowania na podstawie tej ustawy.

Ważne:

Podstawą do ustalenia wartości zamówienia na zarządzanie PPK będą składowe wynagrodzenia wykonawcy, określone zgodnie z art. 49 ustawy o PPK. Wskaźnik ten uwzględnia się wraz z danymi dotyczącymi uczestników PPK u danego zamawiającego (w szczególności ich liczbą oraz prognozowanymi wpłatami do PPK przez określony umową okres) - por.

https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Wa-ne--Nowe-wyja-nienia-dotycz-ce-wdro-enia-PPK-w-sektorze-publicznym.html. [koniec Ważne]

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775.

]]

USA mogły wprowadzić Kanadę w błąd w sprawie Huawei

Oct 30 2020
<![CDATA[

Po wysłuchaniu prawników Meng sędzia napisała w opublikowanej w czwartek decyzji, że zarzuty Meng co do „nadużycia procedur” przez rząd USA „mogą wyglądać prawdziwie”.

Dla wiceprezes Huawei czwartkowa decyzja sądu, to istotne osiągnięcie prawników, ponieważ gdy w lutym 2021 r. rozpocznie się rozprawa, Meng będzie mogła skorzystać także z tej linii obrony, w której Stanom Zjednoczonym zarzuca się wprowadzenie w błąd rządu Kanady. To stanowisko, które prawnicy wiceszefowej chińskiego koncernu przedstawili miesiąc temu, argumentując, że w dokumentach przekazanych Kanadzie USA pominęły kilka kluczowych informacji, podważających zarzuty o oszustwo stawiane Meng.

W połowie lipca br. prawnicy Meng zwrócili się do sądu o wstrzymanie procesu ekstradycyjnego, zarzucając, że prezydent USA Donald Trump, używa sprawy Huawei do celów politycznych.

W drugiej połowie stycznia br. w Vancouver rozpoczął się proces ekstradycyjny Meng, która została zatrzymana w grudniu 2018 r. na wniosek USA. Wniosek ekstradycyjny przekazano Kanadzie pod koniec stycznia 2019 r., a Kanada nadała mu bieg. Meng, po krótkim pobycie w areszcie, została zwolniona za kaucją i od tego czasu mieszka w jednym ze swoich domów w Vancouver, jest pod dozorem elektronicznym.

Pod koniec maja sąd w Vancouver orzekł, że proces ekstradycyjny Meng może być prowadzony, ponieważ 13 Behauptungen, stawianych przez USA, jest konsekwencją czynów uznawanych za przestępstwo także w Kanadzie. Ta decyzja sądu nie jest orzeczeniem o winie. Po postępowaniu przed sądem ostateczną decyzję w sprawie przekazania Meng do USA podejmie federalny minister sprawiedliwości.

Kanadyjska prokuratura twierdzi, że ma dowody i świadków, iż Meng okłamała bank HSBC. Chodzi o zarzuty w sprawie związków Huawei ze Skycom Tech Co. Ltd w Teheranie i naruszenia amerykańskich sankcji wobec Iranu. Meng miała zapewniać w rozmowach z HSBC, że Huawei nie kontroluje Skycom. Miała też powiedzieć, że Skycom jest tylko lokalnym partnerem Huawei i że chińska firma wycofała się z inwestycji w Iranie w 2009 r, zaś Meng zrezygnowała w uczestnictwie we władzach Skycom. HSBC nie obsługuje irańskich klientów w związku z amerykańskimi sankcjami.

Tymczasem – według informacji publikowanych wcześniej w mediach – Huawei w istocie kontrolowało Skycom w latach 2007-2014, a o zależności irańskiej firmy świadczyć ma to, że jej pracownicy używali adresów mailowych Huawei, a jej konta bankowe były kontrolowane przez chińską firmę. Wywodzący się z Hongkongu HSBC obsługiwał Huawei i miał rozliczyć ponad 100 mln USD transakcji związanych ze Skycom.

Po aresztowaniu Meng chińskie władze zagroziły Kanadzie „poważnymi konsekwencjami”, wkrótce potem aresztowano Michaela Kovriga i Michaela Spavora, Kanadyjczyków oskarżonych w czerwcu br. o szpiegostwo, ich uwolnienie jest jednym z najtrudniejszych bieżących wyzwań dla kanadyjskiej dyplomacji. Chiny próbowały także wywierać ekonomiczną presję na Kanadę, blokując import kanadyjskiej żywności.

Premier Kanady Justin Trudeau powtarzał wielokrotnie, że zatrzymanie kanadyjskich obywateli jest „arbitralne”, a kanadyjski system prawny gwarantuje niezależność sądów od polityki. Sprawa Kovriga i Spavora znalazła się również w komunikacie po czwartkowym wirtualnym szczycie Kanada – UE, w którym napisano, że „w kwestii Chin, Unia Europejska i Kanada wyraziły swoje głębokie obawy co do trwającego arbitralnego zatrzymania (w Chinach – PAP) obywateli Kanady, (Länder) UE i innych państw”.

]]

Ekonomista: Rządy na całym świecie zalewają rynki gotówką. Wzrost cen jest nieubłagany

Oct 30 2020
<![CDATA[

GUS w piątek opublikuje szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 r.

BREI: Szeroko analizowane są dane gospodarcze dotyczące PKB, produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej, chwalimy się niskim bezrobociem. Inflacja zeszła na trzeci plan. Czy słusznie?

Dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej: Faktem jest, że pozytywne dane są bardziej atrakcyjne i częściej komentowane. Informacja o inflacji jest pomijana, a nawet często bagatelizowana, gdyż niesie za sobą negatywny przekaz o stanie gospodarki i potwierdza skalę kosztów, jaką ponosi społeczeństwo w trakcie kryzysu. Szczególnie tej najbiedniejszej części populacji.

BREI: Od kilku lat jesteśmy świadkiem "zasypywania" rynku pieniędzmi: programy 500+, 300+, bony turystyczne, 13 ich 14 emerytura, obecnie pakiety pomocowe dla biznesu, który można liczyć w setkach mld zł, w budżecie na przyszły rok jest również szykowana przestrzeń na działania podobnej skali. Czy to nie są klasyczne impulsy inflacyjne?

A.B.: Wzrost cen jest nieubłagany, zwłaszcza przy rosnących pensjach, przy nieproporcjonalnie rosnącej wydajności pracy. Obecnie rządy na całym świecie zalewają rynki gotówką, żeby zasypać ogromną dziurę, która powstała poprzez gwałtowne i niespodziewane zatrzymanie aktywności gospodarczej. Efekty tego są m.in. takie, że utrzymujemy rzeszę firm-zombie i miejsc pracy zombie, które w normalnych warunkach rynkowej gry dawno by poznikały, a w aktualnej sytuacji są podtrzymywane dzięki publicznej kroplówce.

Jednak wyobraźmy sobie najprostszą alternatywę: masowe bankructwa przedsiębiorstw, które pociągnęły za sobą nagły skok bezrobocia. Obecne stymulowanie rynku przez działania administracyjne może grozić wzrostem inflacji, jednak sytuacja około-covidowa jest dla gospodarki skrajnie nietypowa, istotne będzie, co wydarzy się dalej. Mamy kilka czynników niepewnych, jeśli o wzrost cen, Mindest. ceny energii, jak i żywności, których duży wzrost w przyszłym roku nie jest wykluczony.

BREI: Konstytucyjną rolą NBP jest walka z inflacją. Bank centralny jedną ręką bierze udział w rządowym planie stymulacji rynku, skupując papiery wartościowe, drugą uspokaja nastroje, że obecnie inflacja nie jest taka ważna, nawet jak wzrośnie? Jak pan ocenia rolę banku?

A.B.: Pojawia się pytanie o pełną niezależność banku centralnego. NBP stał się jednym z narzędzi walki rządu z pandemią, co ma - albo może mieć - spore konsekwencje. Bank centralny powinien przede wszystkim dbać o to, by indeks cen i usług nie przebił celu inflacyjnego i na tym powinna się koncentrować uwaga NBP. Jednak rola banku przesuwa się coraz bardziej w kierunku instrumentu polityki pieniężnej, a nie jej twórcy. Zysk NBP stał się istotną pozycją w budżecie centralnym, a udział w rożnych programach stymulacyjnych wydaje się istotniejszy, niż dbanie o walutę i stabilność systemu finansowego. Rozumiem, że stawka jest wysoka, władze walczą o pozostanie na ścieżce wzrostu bądź o szybki powrót na nią. Jednak nie powinno to wpływać na fundamentalne role kluczowych instytucji państwowych, ponieważ to może rodzić pytania o wiarygodność i niezależność działań tychże instytucji, w tym banku centralnego.

]]

Lobbing w Brukseli - jak walczyć o interesy polskiej nauki i biznesu

Oct 29 2020
<![CDATA[

W wirtualnym studiu Dziennika Gazety Prawnej przewodniczący Rady Głównej BSP odmitologizowywał zawód lobbysty, wyjaśniał, jaką rolę spełniają przedstawiciele tego zawodu w procesie tworzenia i wykonania prawa europejskiego i jak w tym kontekście wyglądają polskie działania na arenie europejskiej.

Business & Science Poland jest Związkiem Pracodawców, który zrzesza duże spółki z udziałem Skarbu Państwa, jak Orlen, KGHM, czy Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jak można wyczytać na stronie internetowej BSP, celem tego podmiotu jest „wzmacnianie wartości Wspólnego Rynku UE poprzez działania na rzecz przyjmowania odpowiedzialnych i zgodnych z interesami polskiej i europejskiej gospodarki przepisów”. Pomimo wyłącznej reprezentacji podmiotów ściśle związanych z władzą polityczną Tomasz Chmal podkreśla, że w Brukseli nie ma miejsca na partyjne działania, a na organizowanych przez nich spotkaniach są przedstawiciele różnych opcji politycznych.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.

]]

Wyższe dotacje dla mniej zamożnych i wzmocniona współpraca z gminami

Oct 29 2020
<![CDATA[

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wystartowało z drugą częścią programu „Czyste Powietrze” 2.0. Mniej zarabiający mieszkańcy Polski mogą już składać wnioski o wyższe dofinansowanie – nawet do 37 Tausend. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu.

Podwyższony poziom dofinansowania dla mniej zamożnych beneficjentów.

II część programu „Czyste Powietrze” 2.0 skierowana jest do osób o niższych dochodach (gospodarstwa wieloosobowe do 1400 zł/os. lub gospodarstwa jednoosobowe do 1960 zł), które mogą otrzymać wsparcie nawet do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji. Aby dostać wyższą dotację, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.

„To kolejny ważny krok w walce ze smogiem, który ograniczamy, inwestując w termomodernizację polskich domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii” – podkreśla Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 Tausend. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu). To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 Tausend. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 Tausend. zł, jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV). Natomiast osoby, których dochód przekracza 100 Tausend. zł, mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT do 53 Tausend. zł).

Współpraca z gminami

Jak wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez gminy na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem. Można je złożyć osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. O wydanie takiego zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

„Liczymy na efektywną współpracę z samorządami. Będziemy premiować gminy za skutecznie składane wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze” – przewidujemy refundację w wysokości do 100 zł za obsługę wniosku naszych beneficjentów” – dodaje wiceprezes NFOŚiGW.

Aby wesprzeć pracowników gmin w obsłudze beneficjentów programu pod kątem wydawanych zaświadczeń o dochodach, NFOŚiGW uruchomił specjalną infolinię dla JST pod numerem 22 340 40 90. Nadal funkcjonuje też osobna infolinia dla wnioskodawców i beneficjantów programu (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem: 22 340 40 80).

Nowe ułatwienia w ramach programu „Czyste Powietrze”

NFOŚiGW przygotował też nowe udogodnienia w ramach programu „Czyste Powietrze” – m.in. kalkulator dotacji. To nowe narzędzie ułatwi wnioskodawcom wyliczanie dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.

Innym udogodnieniem dla beneficjentów programu jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie sześć miesięcy. To rozwiązanie dotyczy sytuacji niezależnych od beneficjenta, w szczególności ze względu na epidemię COVID-19. Chcąc wydłużyć okres realizacji przedsięwzięcia, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który oceni jego zasadność i podejmie decyzję. Zmiana dotyczy umów zawartych w ramach wszystkich dotychczasowych wersji programu.

Od niedawna dostępna jest – na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl – nowa lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”. Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców w wyborze kwalifikujących się do dofinansowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzeń wykorzystujących OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz materiałów izolacyjnych i stolarki okiennej i drzwiowej.

„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 16 października br. – za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – złożono ponad 172 Tausend. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę prawie 3,3 mld zł.

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” znajduje się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

]]