Medios de comunicación

  • Libro de Identidad

    Libro del logotipo de la empresa Expertus general define los símbolos y comportamientos utilizados en la empresa con el fin de obtener una identificación clara y coherente del mercado

    - Leer más

  • Tender Producto

    El catálogo contiene información acerca de la compañía, principios de funcionamiento y toda la gama de nuestros servicios – Medidas Preventivas, Compra de Deuda

    - Leer más

Publicidad en Radio empresa Expertus

Una presentación multimedia de la empresa

Comunicados de prensa

GP / BIZNES

Optymalizacja kosztów - przygotuj się na nieznane

nov 27 2020
<![CDATA[

Przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem dopasowywania swojej oferty i organizacji biznesu do nieoczekiwanych zmian w trendach konsumenckich i nowych wymagań rynku, a zarazem chcą zapewnić płynne i bezpieczne łańcuchy dostaw. Rozwiązaniem, które może pomóc firmom zmniejszyć wydatki kapitałowe oraz poprawić płynność finansową organizacji jest outsourcing części usług logistycznych.

Trwająca pandemia i niepewność co do przyszłości wymusza przewartościowanie strategii przedsiębiorstw i zmiany w ich planach finansowych. Według Deloitte CFO Survey, badania opinii dyrektorów finansowych przeprowadzonego w 6 krajach Europy Środkowej (Polska, Czechy, Rumunia, Lituania, Łotwa, Estonia), połowa respondentów uważa, że popyt nie wróci do poziomu sprzed pandemii co najmniej do lata 2021 año, un 2 na 3 dyrektorów finansowych w obliczu pandemii szuka sposobów na ograniczenie nakładów inwestycyjnych firmy. Powstaje pytanie jak firmy mogą przygotować się na potencjalną kolejną falę pandemii, jednocześnie nie tracąc efektywności operacyjnej oraz nie obniżając rentowności całego biznesu.

Rozwiązaniem, które pozwala optymalizować koszty operacyjne, a jednocześnie uzyskać nad nimi większą kontrolę, jest outsourcing palet oraz usług związanych z ich zarządzaniem (pooling). Przekazując obsługę poolu paletowego zaufanemu partnerowi, firma może w większym zakresie skupić się na swojej podstawowej działalności i uwolnić zasoby, a jednocześnie uzyskać dostęp do nośników wymaganej jakości. Koszty zakupu, serwisowania, przechowywania, naprawy i  ustawowego obowiązku utylizacji zużytych palet przechodzą na operatora poolu.

Wybierając pooling (wynajem) palet zamiast zakupu własnych nośników, firmy uwalniają dużą część nakładów inwestycyjnych, a jednocześnie usprawniają przepływ gotówki i ograniczają czynnik ryzyka finansowego. W przypadku poolingu klient sam decyduje ile palet, na kiedy i w której lokalizacji potrzebuje, co daje większą elastyczność w stosunku do zmiennych warunków otoczenia i zachowań konsumentów. por otra parte, korzystając z poolingu, firma płaci tylko za palety, z których realnie korzysta, co oznacza brak ukrytych kosztów i predefiniowaną cenę, a w przypadku nieoczekiwanych zmian popytu – sprawne dostosowanie się do nowych wymagań rynku. Niezawodność i bezpieczeństwo dostaw pozytywnie wpływa na pracę zespołów odpowiedzialnych za zakupy oraz negocjacje kontraktowe, wspierając w ten sposób rozwój całego biznesu.

„Korzystając z poolingu CHEP, firmy nie muszą blokować swoich środków finansowych i inwestycyjnych (CAPEX) na zakup i utrzymanie własnego zapasu nośników. Wynajem palet pozwala usprawnić operacje jednocześnie poprawiając płynność finansową firmy, co nabiera szczególnego znaczenia w obecnej sytuacji rynkowej. Zamiast inwestować w obsługę i utrzymanie poolu paletowego, firmy mogą przeznaczyć środki na główny trzon swojej działalności. W ten sposób CHEP umożliwia swoim partnerom optymalizację kosztów w łańcuchu dostaw i przyczynia się do zwiększania ich konkurencyjności na rynku.” - mówi Izabella Maczkowska - Ciborowska, Dyrektor Generalny CHEP na Polskę i kraje bałtyckie.

Dla firm korzystających z poolingu, palety należą do wydatków operacyjnych (OPEX), a zatem ich koszt nie wpływa na wskaźnik efektywności kapitałowej, który jest brany pod uwagę przez instytucje finansowe oraz analityków giełdowych. Uwolnienie kapitału ma szczególne znaczenie dla spółek ubiegających się o linie kredytowe lub będących uczestnikami giełdy.

 Nawiązując współpracę z zaufanym operatorem poolingu, firmy eliminują nakłady administracyjne wynikające z konieczności zarządzania obiegiem palet i fakturowania różnych dostawców. por otra parte, CHEP opierając się o dane bazujące na historii operacji firmy z poprzednich lat, jak również na Big Data, czyli dane obejmujące miliony ruchów paletowych na terenie całej Europy, pozwala niezwykle precyzyjne przewidywać przyszłe koszty operacyjne, co ułatwia prognozowanie i zwiększa poczucie kontroli nad sytuacją finansową firmy.

Wynajem palet to nie tylko oszczędność dla biznesu, ale również dla środowiska. System udostępniania i ponownego wykorzystania palet wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego. Decydując się na współpracę z CHEP w ramach poolingu, firma obniża emisję CO2, ilość generowanych odpadów oraz wykorzystanie drewna. Poza namacalnymi korzyściami dla środowiska, buduje to pozytywny wizerunek całej organizacji.

]]

Brexitowy węzeł gordyjski. Wojna o ryby i wolny handel

nov 27 2020
<![CDATA[

Na jednym z ostatnich posiedzeń Parlamentu Europejskiego Ursula von der Leyen, szefowa KE powiedziała, że „nadchodzące dni będą miały kluczowe znaczenie” w sprawie przyszłej umowy brexitowej.

Obie strony - zarówno unijna, jak i brytyjska - twierdzą, że do końca okresu przejściowego, es decir,. de 31 grudnia br. uda się osiągnąć porozumienie. Szefowa KE zaznaczyła jednak, że Unia Europejska jest gotowa na scenariusz bez umowy.

10 yo 11 grudnia odbędzie się szczyt Rady Europejskiej. Jak tłumaczy Krzysztof Winkler z Uniwersytetu Warszawskiego ten termin uważa się za ostateczny. Jest to czas, kiedy można przyjąć porozumienie dwustronne i poddać je pod głosowanie w parlamentach krajowych i Parlamencie Europejskim.

- Pojawiły się pogłoski, że Unia Europejska pracuje nad tzw. kreatywnym sposobem zatwierdzenia porozumienia. Gdyby się okazało, że negocjacje przesuną się bliżej 31 grudnia i nie da się formalnie zakończyć procesu przyjmowania umowy o wolnym handlu, to porozumienie mogłoby wejść w życie „na roboczo” od 1 enero 2021 año, natomiast proces ratyfikacji przez parlamenty narodowe i europejski nadal trwałby – mówi dr Winkler z UW, Grupa Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych "Britannia".

Już teraz możemy powiedzieć, że ogromny postęp został osiągnięty w wielu kwestiach, m.in. została uregulowana sprawa przewozu towarów, kwestia transportu i usług, koordynacja zabezpieczeń społecznych czy współpraca sądownicza.

Kluczowe, utrudniające negocjacje, pozostają trzy tematy: rybołówstwo, umowa handlowa oraz tzw. level playing field, czyli równe warunki dla wszystkich.

- Największy kłopot Michel Barnier, unijny negocjator ma z Francją. Pojawia się kwestia rybołówstwa i dostępu do brytyjskich łowisk. W Europie one są najbardziej zasobne w ryby. Francja przełowiła swoje obszary łowieckie i teraz chciałaby łowić tam, gdzie Wspólna Polityka Rybołówstwa UE to umożliwia. Brytyjczycy natomiast chcą chronić swoje zasoby i wobec tego dążą do ustalenia takich kwot połowowych, jak ma to miejsce między Unią Europejską a Norwegią, tzn. na podstawie corocznie podpisywanych umów – tłumaczy dr Winkler z UW.

W mijającym tygodniu francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian powiedział, że utrudnione i opóźnione negocjacje brexitowe to wina Wielkiej Brytanii. Dodał, że jeżeli chodzi o politykę rybołówstwa Paryż nie ustąpi w tej kwestii.

- Zaznaczyć należy, że mówimy o części gospodarki, która jest warta mniej niż 1 ciento. Omawiając negocjacje związane z umową pojawia się pytanie czy Niemcy, mając w perspektywie utratę nadwyżki w handlu towarami z Wielką Brytanią zdecydują się na to, żeby poprzeć francuskie stanowisko – komentuje dr Krzysztof Winkler.

Z jednej strony Unia Europejska nie podważa tego, że Zjednoczone Królestwo musi mieć kontrolę nad swoimi wodami. Z drugiej zaś tłumaczy brytyjskim negocjatorom, że po tym, jak Wielka Brytania opuści Wspólnotę, UE chce mieć gwarancje dla rybaków, którzy przez długie dziesięciolecia poławiali na brytyjskich wodach.

- Londyn i Bruksela deklarują chęć podpisania umowy o wolnym handlu, choć nie wykluczają, że negocjacje zakończą się fiaskiem. Są ogromne oczekiwania, że w końcu uda się dojść do kompromisu i wdrożyć porozumienie w życie przed 1 enero 2021 roku – mówi dr Winkler.

Sytuacja kryzysowa w gospodarce, która jest wywołana epidemią koronawirusa służy temu, że obie strony są bardziej skłonne, aby umowę handlową jednak podpisać. W przeciwnym wypadku w 2021 roku należy się spodziewać kolejnych utrudnień i problemów gospodarczych.

Okres przejściowy to czas, w którym Wielka Brytania powinna wdrożyć nowe przepisy do swego ustawodawstwa oraz podpisać deklarację o przyszłych relacjach z Unią Europejską. Obowiązuje od 1 lutego do 31 Diciembre 2020 año.

W tym okresie UE traktuje Zjednoczone Królestwo jako państwo członkowskie. Obowiązuje swobodny przepływ osób, jednak rząd brytyjski nie ma swoich przedstawicieli w instytucjach unijnych oraz nie bierze udziału w procesach decyzyjnych UE. Wielka Brytania będzie mogła zawierać nowe umowy i porozumienia, ale będą one mogły wejść w życie po zakończeniu okresu przejściowego.

]]

Od soboty zostaną otwarte sklepy i usługi w galeriach i parkach handlowych

nov 26 2020
<![CDATA[

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jak czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na BIP RM, rząd przyjął go w czwartek w trybie obiegowym z autopoprawkami.

"Zasadniczo projektowane rozporządzenie powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii" - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenie.

Jak wskazano w nim, utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń.

"Od dnia 28 noviembre 2020 r. zakłada się jednak przywrócenie możliwości funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym, z wyłączeniem działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw" - napisano.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, w sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 osoba na 15 m kw.

Nadal będą obwiązywać tzw. godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–12.00), przy czym z uwagi na zwyczajowo skrócony czas pracy w dniu 24 Diciembre 2020 r. proponuje się rezygnację z tego obostrzenia w tym dniu.

Zgodnie z projektem, wyciągi narciarskie i wypożyczalnie sprzętu mogą działać z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W przypadku hoteli działalność jest zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów.

"Przewiduje się, że większość z wymienionych ograniczeń będzie obowiązywać do dnia 27 Diciembre 2020 r. Do tego czasu zostaną podjęte decyzje w sprawie ewentualnego utrzymania ograniczeń lub ich zmiany" - leemos.

W projekcie napisano, że rozporządzenie wchodzi w życie 28 noviembre 2020 r. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

]]