Medios de comunicación

  • Libro de Identidad

    Libro del logotipo de la empresa Expertus general define los símbolos y comportamientos utilizados en la empresa con el fin de obtener una identificación clara y coherente del mercado

    - Leer más

  • Tender Producto

    El catálogo contiene información acerca de la compañía, principios de funcionamiento y toda la gama de nuestros servicios – Medidas Preventivas, Compra de Deuda

    - Leer más

Publicidad en Radio empresa Expertus

Una presentación multimedia de la empresa

Comunicados de prensa

GP / BIZNES

Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. pomocy publicznej

Mayo 25 2019
<![CDATA[

Celem nowelizacji, jak wskazano, jest dostosowanie ustawy z dnia 30 Abril 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do przepisów Unii Europejskiej.

Nowela wprowadza np. zmiany odnoszące się do sposobu przekazywania sprawozdań prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez podmioty udzielające pomocy publicznej. "W wyniku nowelizacji, we wszystkich podmiotach udzielających pomocy obowiązywał będzie wyłącznie jeden tryb przekazywania sprawozdań albo informacji – bezpośrednio, bez pośrednictwa podmiotów nadzorujących, przez teletransmisję danych w postaci elektronicznej" - wskazano w informacji opublikowanej przez Kancelarię Prezydenta.

Ponadto regulują one kwestię prowadzenia postępowania w zakresie pomocy publicznej przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Nowela uchyla przepisy upoważniające prezesa UOKiK i ministra rolnictwa do reprezentowania Polski w postępowaniach z zakresu pomocy publicznej toczących się przed organami sądowymi Unii Europejskiej. Zgodnie z nowelizacją kompetencje te będzie miał minister właściwy do spraw członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

]]

Rynek leasingu w Polsce

Mayo 24 2019
<![CDATA[

Jest korzystny podatkowo, elastyczny i łatwo dostępny - mówi Marcin Nieplowicz, główny ekonomista EFL.  - Jego dostępność polega na tym, że doradcy leasingowi szybko docierają do klienta, decyzja kredytowa następuje w kilkanaście minut, a dostęp do sprzętu jest możliwy z dnia na dzień - dodaje. Dlaczego leasing rozwinął się w Polsce szybciej niż w innych krajach europejskich, jakie są prognozy dla branży na kolejne lata, jaka będzie dynamika rozwoju? O tym wmateriale wideo.

]]

Kolejny zwrot akcji w sporze o miliony. NSA przyznał rację KNF, a w tle Abris

Mayo 24 2019
<![CDATA[

To kolejna odsłona opisywanego przez nas od miesięcy sporu pomiędzy Polską a funduszem Abris (formalnie kontrolowaną przez niego spółką PL Holdings) o FM Bank PBP. En 2014 r. KNF pozbawił inwestora wykonywania prawa głos z akcji należącego do niego banku i wymusił jego sprzedaż. Inwestor poszedł z tą decyzją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a później sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W międzyczasie fundusz postanowił dochodzić swoich praw za granicą i zawalczyć o odszkodowanie w Trybunale Arbitrażowym w Sztokholmie. Dwukrotnie tam wygrał. Jego racje potwierdził też szwedzki sąd apelacyjny, który pod koniec lutego tego roku dał inwestorowi zielone światło do egzekucji ponad 720 mln zł odszkodowania i blisko 4 mln euro kosztów prawnych. Polska odwołała się do Sądu Najwyższego w Szwecji. To jednak Abrisowi nie zamykało drogi do windykacji odszkodowania w Polsce i za granicą.

W czwartkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” opisywaliśmy, że fundusz nie rozpocznie jednak egzekucji, bo 30 kwietnia zawarł z Polską porozumienie. Tym razem jego gwarantem jest High Court of Justice w Londynie. Ministerstwo Finansów przelało na konta Abrisu ok. 560 mil. euro kosztów szwedzkiej apelacji co było warunkiem zawartego układu. Czy inwestor dostanie odszkodowanie okaże się za jakieś dwa lata, gdy skargę rozpatrzy Sąd Najwyższy w Sztokholmie.

Ciekawostką jest, że właśnie zakończyło się rozpatrywanie przed NSA skargi kasacyjnej funduszu. Jak udało nam się ustalić została on oddalona. Sprawa ciągnęła się blisko trzy i pół roku.

- NSA nie dostrzegł okoliczności podważających stwierdzenie, że postępowanie było prowadzone w sposób obiektywny i niedyskryminujący ówczesnych akcjonariuszy FM BANK PBP SA. NSA podkreślił, że KNF w sposób prawidłowy ustaliła stan faktyczny sprawy i miała podstawy do wydania decyzji o zakazie wykonywania prawa głosu z akcji banku – mówi nasz informator znający szczegóły sprawy.

Dla Prokuratorii Generalnej, która reprezentuje Polskę i walczy o to, żeby rząd nie musiał wypłacać odszkodowania, będzie to argument, że KNF miał rację.

- Jednak z punktu widzenia Sądu Najwyższego w Szwecji nie będzie to miało raczej większego znaczenia, bo tam główną podstawą skargi Polski jest to, że międzynarodowe arbitraże pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej są niezgodne z prawem - mówi nasz informator.

Abris nie jest zaskoczony wyrokiem NSA, bo jak twierdzi wpisuje się on w dotychczasową linię orzeczniczą w polskich sądach w sprawie FM Banku.

- Wyrok dotyczy pozbawienia praw głosu z akcji, a więc kwestii formalnej, która po pięciu latach od tamtych wydarzeń nie ma już żadnego znaczenia biznesowego. Dla Abris kluczową kwestią był i jest temat bezprawnego wywłaszczenia przez KNF z akcji FM Banku PBP, który wiąże się z istotnymi konsekwencjami finansowymi - poinformował fundusz w odpowiedzi na nasze pytania.

Przedstawiciele inwestora zwracają uwagę, że niezależny Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie oraz szwedzki sąd apelacyjny potwierdziły, że działania i decyzje KNF były bezprawne, naruszały prawo polskie i międzynarodowe i zasądziły na rzecz Abris stosowne odszkodowanie.

- To jest dla nas najważniejsze - podkreśla Abris.

]]