Windykacja Opoczno

W ramach usługi windykacji należności firma Expertus podejmuje na rzecz swoich klientów z Opoczna wszelkie skuteczne działania zmierzające do wyegzekwowania od dłużnika należnych im środków. Nie pobieramy zaliczek ani dodatkowych opłat – pokrywamy koszty wpisów sądowych oraz egzekucji komorniczej. Nasze wynagrodzenie stanowi prowizja procentowa od faktycznie wyegzekwowanej należności. Zachęcamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego. Podane w nim dane pozwolą nam na analizę sytuacji oraz przygotowanie optymalnej strategii odzyskania należnych Państwu kwot.

Opoczno to niewielkie miasto w województwie łódzkim, położone nad rzeką Wąglanką, na krańcu Wyżyny Przedborskiej. Miasteczko zajmuje powierzchnię 24,74 km² oraz jest zamieszkiwane przez 23 tys. mieszkańców. W Opocznie znajduje się wiele terenów inwestycyjnych, główną gałęzią gospodarki jest tutaj handel oraz branża budowlana.