Windykacja Nysa

Spółka Expertus prowadzi windykację należności w Nysie od przyjęcia sprawy i jej wstępnej oceny, poprzez postępowanie sądowe, aż do spłaty zadłużenia w wyniku negocjacji lub postępowania egzekucyjnego. Naszą specjalizacją jest świadczenie usług z zakresu windykacji polubownej, której celem jest szybkie wyegzekwowanie należności bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Kolejną usługą naszej firmy windykacyjnej jest skup wierzytelności – każda wierzytelność lub pakiet wierzytelności są indywidualnie wyceniane, na cenę ma wpływ przede wszystkim wielkość zadłużenia oraz okres przeterminowania.

Nysa posiada specjalnie wydzieloną podstrefę Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej o powierzchni 12 ha, na której istnieje wiele firm związanych z przemysłem metalowym, maszynowym, spożywczym i budowlanym. W mieście mieszka 45 tys. mieszkańców a stopa bezrobocia wynosi tylko 6,7%, co stanowi najlepszy wynik w całym województwie.