Windykacja Jarosław

Jarosław miasto położone  na pograniczu dwóch krain: Doliny Dolnego Sanu i Podgórza Rzeszowskiego. Chociaż charakter miasta jest typowo rolniczy – 72% powierzchni to użytki rolne, istnieje tutaj specjalna strefa ekonomiczna – Euro-Park Mielec. Funkcjonuje tutaj ponad 4000 podmiotów gospodarczych, zatrudniających łącznie ponad 16 000 osób. W pobliżu Jarosławia znajdują się aż dwa węzły autostradowe – Jarosław Zachód oraz Jarosław Wschód, zaś od północy miasto obiega droga krajowa nr 94. Jarosław jest również prężnym ośrodkiem kulturalnym, w mieście odbywa się szereg ciekawych imprez cyklicznych.

Windykacja prowadzona przez Expertus dla przedsiębiorców z Jarosławia, realizowana jest na wszystkich etapach sprawy oraz obsługiwana jest przez doświadczonych windykatorów i prawników. Należy pamiętać, że skuteczność windykacji w dużym stopniu zależy od momentu, w którym przekazane nam zostanie zlecenie windykacji. Postępowanie windykacyjne zostaje wszczęte po pozytywnej decyzji co do przyjęcia danej sprawy, prowadzimy je przez określony czas, do uzyskania rezultatu w postaci spłaty należności.