Windykacja Chrzanów

Chrzanów już od początków swojego istnienia był miastem kupieckim. W późniejszym okresie rozwinął się przemysł, głównie dzięki wydobyciu i przetapianiu rud ołowiu oraz cynk. O znaczeniu Chrzanowa w handlu ołowiem świadczy urobiona od imienia miasta nazwa jednostki wagi tego kruszcu – centarius ponderis gravis Chrzanowiensis. Największy rozwój przemysłu i handlu nastąpił wraz z uruchomieniem w roku 1847 linii kolejowej, łączącej Kraków z Wiedniem, co umożliwiło transport rud wydobywanych w jednej z pierwszych głębinowych kopalni rud cynkowo-ołowianych Matylda, uruchomionej w 1852 roku.

Usługi windykacyjne w Chrzanowie oferuje spółka Expertus, współpracując z nami Państwa firma zyskuje przede wszystkim:

  • Sprawną windykację należności, która uwolni Państwa czas i energię konieczną do obsługi tego procesu
  • Obniżenie współczynnika spłaty należności i odpisów nieściągalnych długów
  • Fachową i profesjonalną obsługę