Uczestnicy rynku windykacyjnego

Wszystkie podmioty zajmujące się windykowaniem należności, dłużnicy zalegający z spłatą swoich zobowiązań oraz instytucje pomocnicze działające na rzecz podmiotów prowadzących działania windykacyjne nazywamy uczestnikami rynku windykacyjnego. Należy jednak zaznaczyć że w procesie windykacji mogą brać udział również inne podmioty, nie wymienione powyżej. Najważniejsze podmioty prezentujemy na wykresie

Uczestnicy rynku windykacyjnego

uczestnicy rynku finansowego

Posted in: