Skup wierzytelności

W procesie zarządzania wierzytelnościami w Twojej firmie jedną z możliwych decyzji jest sprzedaż przysługujących Ci wierzytelności. Większość firm windykacyjnych posiada w ofercie usługę skupu wierzytelności, na którą możesz się zdecydować jeśli nie chcesz zajmować się dochodzeniem roszczeń od nierzetelnych kontrahentów. Taka transakcja ma swoje zalety, np. szybko odzyskujesz przypływ gotówki w postaci ceny sprzedaży. Z drugiej strony, sprzedaż wierzytelności ma również swoje wady. Jeżeli wierzytelności są niskiej wartości to cena za którą je sprzedasz, również może być niska.

Sprzedaż wierzytelności wiąże się z kilkoma podstawowymi korzyściami dla wierzyciela:

  • możesz zamknąć konta poszczególnych dłużników – nie musisz dalej zajmować się tymi wierzytelnościami
  • jeżeli wierzytelności, które sprzedałeś były wcześniej ujęte w Twoich przychodach, to różnica między wartością wierzytelności a uzyskaną za nią ceną stanowi w rezultacie Twój koszt uzyskania przychodu
  • szybciej odzyskujesz środki finansowe – zapłata za sprzedanie wierzytelności następuje w terminie określonym w umowie cesji
  • redukujesz koszty własne i uzyskujesz przypływ gotówki

Dzięki sprzedaży poprawiasz wizerunek swojej firmy – niepłacenie należnych Ci pieniędzy nie uchodzi bezkarnie, dzięki czemu jesteś mniej narażony na nieuczciwych partnerów.