Windykacja Śląskie

 • Windykacja Żory

  Spółka Expertus prowadzi działania windykacyjne na terenie miasta Żor. Priorytetowym celem usług świadczonych przez naszą firmę jest doprowadzenie do spłaty zobowiązań przez dłużnika w postępowaniu przed sądowym lub przed egzekucyjnym. W trakcie prowadzonej działalności zrealizowaliśmy w tym regionie kilkaset zleceń, doprowadzając większość z nich do pozytywnego zakończenia. Żory to miasto powiatowe zamieszkałe przez ponad 60 […]

 • Windykacja Tychy

  Expertus w ramach windykacji przeprowadza działania prowadzące do polubownego odzyskania wierzytelności dla firm i przedsiębiorców z Tych. Przy pomocy różnych technik, stale naciskamy na dłużnika i informujemy go o nieuchronności ściągnięcia wierzytelności. Pod rygorem skierowania sprawy do sądu, dłużnik wzywany jest do polubownego uregulowania należności oraz podpisania ugody, której spłatę będziemy stale nadzorować. Nasza firma […]

 • Windykacja Lubliniec

  Lubliniec jest miastem zaliczanym do klasy A pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. W mieście działa kilka dużych zakładów pracy. Są to przedsiębiorstwa takie jak: Lentex, TurboCare Poland, Gamrat, Texlen, Miwo Military Lubliniec, Elhand, Ledapol, Polmar, Hoger, Polimer oraz Enion SA. W północno-wschodniej części miasta funkcjonuje Katowicka Strefa Ekonomiczna gdzie w trakcie budowy są 4 duże zakłady […]

 • Windykacja Jastrzębie-Zdrój

  Główną gałęzią przemysłu w Jastrzębiu-Zdroju jest górnictwo węgla kamiennego.W mieście działają 2 duże kopalnie Kopalnia Borynia-Zofiówka-Jastrzębie oraz Kopalnia Jas-Mos. Wedle danych GUS w Jastrzębiu-Zdroju w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 62% ludności czynnej zawodowo. Dużym atutem miasta jest dobre połączenie z autostradą A1, drogą krajową 81 oraz ekspresową S1. Grupa Expertus to dynamicznie rozwijająca się […]

 • Windykacja Racibórz

  Racibórz to niewielkie miasto w województwie Śląskim położone nad rzeką Odrą, niedaleko czeskiej granicy – stanowi ważny węzeł komunikacyjny, kolejowy i samochodowy. Obszar miasta jest okręgiem rolniczo-przemysłowym, około 60% gleb nadaje się do użytku rolnego który jest bardzo istotny dla regionu. Pomimo braku bogactw naturalnych Racibórz jest miastem zasobnym w zakłady przemysłowe z branży chemicznej, […]

 • Windykacja Cieszyn

  Cieszyn to miasto w południowej Polsce, znajdujące się na granicy Polsko-Czeskiej. Miasto zamieszkuje 35 tys. mieszkańców po stronie polskiej oraz 25 tys. mieszkańców po stronie czeskiej. Cieszyn jest ważnym punktem na mapie transportowej Europy, pomimo niewielkich rozmiarów, jest dużym ośrodkiem kulturalnym, administracyjnym, oświatowym i handlowym, szczególnie dla obywateli z Czech. Położenie u stóp Beskidu Śląskiego, […]

 • Windykacja Jaworzno

  Chcesz odzyskać swoje pieniądze od dłużnika? Żadna windykacja nie jest dla nas problemem! Spółka Expertus przez lata swojej działalności wypracowała skuteczne metody odzyskiwania należności które doskonalimy po dzień dzisiejszy. Wypracowane doświadczenie na lokalnym rynku (głównie w mieście Jaworzno) spowodowało, że prowadzone przez nas działania pozwalają na szybsze odzyskanie wierzytelności niż w przypadku działań standardowych, takich […]

 • Windykacja Chorzów

  Chorzów jest najgęściej zaludnionym miastem w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, jest doskonale skomunikowane z regionem (bezpośrednie sąsiedztwo Katowic) oraz całym krajem. Bogate zasoby ludzkie oraz duże pokłady energii sprawiają że miasto jest atrakcyjnym terenem inwestycyjnym. Historia Chorzowa ściśle wiąże się z przemysłem – głównie górnictwo, hutnictwo oraz energetyka. Dziś dawne filary przemysłu nie odgrywają już wiodącej […]

 • Windykacja Dąbrowa Górnicza

  Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu położone w Zagłębiu Dąbrowskim. Miasto charakteryzuje stosunkowo mała gęstość zaludnienia – 660 os na km2. Znajduje się tutaj największa w Polsce huta stali należąca do firmy ArcelorMittal która zatrudnia prawie 250 tys. pracowników na całym świecie. Kolejnymi dużymi zakładami pracy jest Koksownia Przyjaźń, Huta Bankowa oraz Huta Szkła. […]

 • Windykacja Zabrze

  Zabrze jest miastem o prawach powiatu położone w województwie Śląskim, według danych Głównego Urzędu Statystycznego miasto zamieszkuje prawie 180 tys. mieszkańców. Zabrze charakteryzuje dobrze rozwinięty przemysł ciężki – huty i fabryki, przemysł kopalniany oraz produkcja maszyn. Spółka Expertus jest uznaną firmą windykacyjną oferującą usługi kompleksowego zarządzania wierzytelnościami na terenie miasta Zabrza i okolic. Firma z […]

 • Windykacja Bytom

  Przez wiele lat przemysł ciężki był głównym filarem gospodarki Bytomia, działało tutaj aż jedenaście kopalń i dwie huty żelaza. Do dziś, działa tylko jedna kopalnia – Bobrek-Centrum, a na terenach zamkniętych zakładów oddano do użytku Bytomski Park Przemysłowy. Obecnie główną dziedziną gospodarki w mieście jest handel który z roku na rok ma coraz większy udział […]

 • Windykacja Sosnowiec

  Sosnowiec – miasto na prawach powiatu na południu Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim. Położone na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Sosnowiec to pierwsze pod względem ilości mieszkańców miasto Zagłębia Dąbrowskiego, trzecie w województwie śląskim (po Katowicach i Częstochowie). Jest jednym z ośrodków centralnych […]