Windykacja Chorzów

Chorzów jest najgęściej zaludnionym miastem w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, jest doskonale skomunikowane z regionem (bezpośrednie sąsiedztwo Katowic) oraz całym krajem. Bogate zasoby ludzkie oraz duże pokłady energii sprawiają że miasto jest atrakcyjnym terenem inwestycyjnym. Historia Chorzowa ściśle wiąże się z przemysłem – głównie górnictwo, hutnictwo oraz energetyka. Dziś dawne filary przemysłu nie odgrywają już wiodącej roli, gdyż w wyniku przemian gospodarczych doszło do restrukturyzacji zakładów w pracy w wyniku czego zamknięto bądź połączono z innymi chorzowskie kopalnie, ograniczono także zakres działania hut stali.

Spółka Expertus oferująca usługę windykacji należności, pomaga przedsiębiorcom z Chorzowa w problemach z kontrahentami, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowej spłaty zobowiązań. Naszym zadaniem jest uzyskanie oświadczenia o uznaniu długu, ustalenie daty zapłaty, monitorowanie wywiązywania się z podjętych ustaleń oraz podjęcie dalszych kroków prawnych w przypadku braku płatności ze strony dłużnika. Skuteczność realizowanych przez nas działań może potwierdzić szerokie grono przedsiębiorców z Chorzowa, którzy już wcześniej korzystali z naszych usług.