Windykacja Żory

Spółka Expertus prowadzi działania windykacyjne na terenie miasta Żor. Priorytetowym celem usług świadczonych przez naszą firmę jest doprowadzenie do spłaty zobowiązań przez dłużnika w postępowaniu przed sądowym lub przed egzekucyjnym. W trakcie prowadzonej działalności zrealizowaliśmy w tym regionie kilkaset zleceń, doprowadzając większość z nich do pozytywnego zakończenia.

Żory to miasto powiatowe zamieszkałe przez ponad 60 tys. mieszkańców. Miasto przeżyło intensywny przyrost demograficzny w latach 80 związany z rozwojem górnictwa węgla kamiennego. Po restrukturyzacji górnictwa w latach 90 w mieście nastąpił gwałtowny wzrost bezrobocia, sytuację poprawiło otwarcie podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Żorskiego Parku Przemysłowego. Charakter miasta przemysłowego przekształcił się w handlowo-usługowy który występuje do dzisiaj.