Tagi: roszczenia majątkowe

  • Terminy przedawnienia roszczeń

    Należy pamiętać, że roszczenia z którymi występuje się przeciwko swojemu kontrahentowi, przedawniają się po upływie pewnego czasu w zależności od ich rodzaju Przedawnieniu podlegają wyłącznie roszczenia majątkowe, to znaczy takie, które w pierwszej kolejności prowadzą do powiększenia lub utrzymania dotychczasowego stanu majątkowego osoby uprawnionej. Jednak ze stosunku pracy podlegają przedawnieniu także roszczenia niemajątkowe – art. […]