Tag-Archiv: NBP

  • Treasury Inkasso

    Pojęcie Skarb Państwa jest pojęciem cywilistycznym – oznacza to że posiada osobowość prawną i zdolność sądową, czyli prawo do pozywania i bycia poznanym w sądzie. W praktyce Skarb Państwa podlega tym samym prawom co inny podmiot gospodarczy, nie jest w żaden sposób uprzywilejowany i nie może korzystać z władzy publicznej dla osiągania swoich celów gospodarczych […]