Gestión de la Deuda

  1. Gestión de la Deuda

Expertus oferuje swoim kontrahentom usługę Zarządzania Wierzytelnościami, dzięki której możliwe jest nadzorowanie i efektywne odzyskiwanie wierzytelności.

Każdorazowo staramy się doprowadzić do ugodowych rozwiązań, Visto el hecho de, que en su interés por la gestión de créditos, que no resultar en la pérdida de clientes. W pierwszych kontaktach zawsze zakładamy dobrą wolę Państwa kontrahentów, que puede tener razones ajenas a su voluntad no cumplen con el plazo de pago. W przypadku braku zapłaty w czasie motywowania dłużnika do dobrowolnego uregulowania zobowiązań wdrażamy postępowanie windykacyjne.

Beneficios para el Cliente:

  • Reducir los costos del servicio de reparación
  • Reducir el costo de la empresa
  • La mejora de la liquidez
  • Reduzca al mínimo el crédito de sus clientes a través de la fecha de pago deliberadamente negado