Debt Management

  1. Debt Management

Expertus oferuje swoim kontrahentom usługę Zarządzania Wierzytelnościami, dzięki której możliwe jest nadzorowanie i efektywne odzyskiwanie wierzytelności.

Każdorazowo staramy się doprowadzić do ugodowych rozwiązań, Having regard to the fact, that in your interest for the management of credit, which does not result in loss of customer. W pierwszych kontaktach zawsze zakładamy dobrą wolę Państwa kontrahentów, who may have reasons beyond their control do not meet the payment deadline. W przypadku braku zapłaty w czasie motywowania dłużnika do dobrowolnego uregulowania zobowiązań wdrażamy postępowanie windykacyjne.

Benefits for the Customer:

  • Reduce service costs redress
  • Lowering the cost of the company
  • Improving liquidity
  • Minimize the credit of its customers over deliberately refused payment date