Medidas Preventivas

  1. Medidas Preventivas

Al principio de la cooperación comercial con los clientes es muy importante para proteger a sus propios proyectos. Para satisfacer sus necesidades, ofrecemos las Medidas Preventivas. Para este propósito sello Expertus ofrece preventiva.

Sello Preventiva

Pieczęć prewencyjna jest narzędziem wspomagającym dyscyplinowanie kontrahentów do obowiązku terminowego regulowania płatności oraz ostrzeżeniem przed skutkami nieterminowej zapłaty. Stosowanie pieczęci ostrzega, że w przypadku nieuregulowania zobowiązań w ustalonym terminie, działania windykacyjne zostaną zlecone Expertus.

Beneficios para el Cliente

  • El aumento de la disciplina de pago de sus contratistas
  • Udostępnienie pieczęci prewencyjnej dostępnej w wersji elektronicznej lub mechanicznej
  • La construcción de una imagen corporativa, jako podmiotu powierzającego obsługę swych wierzytelności profesjonalnej firmie windykacyjnej
  • Priorytetowe traktowanie zobowiązań