Cobro de Deudas

Firma windykacyjna Expertus oferuje swoim Klientom cobro de deudas bez żadnych opłat – No cargue avances, Cubrimos los gastos de procedimiento de cobro de deudas, Cubrimos los costes de cobro judicial. Dirigido por nuestra recuperación servicio de la compañía incluye actividades dirigidas a la devolución voluntaria, a través de un procedimiento de arbitraje a través de la negociación con el deudor. W skład działań windykacyjnych wchodzą m. en.: verificación de los datos, determinar los detalles, nawiązanie kontaktu z dłużnikiem i negocjowanie możliwości spłaty zadłużenia, zawieranie ugód i monitorowanie terminowości spłaty oraz osobiste wizyty windykatorów terenowych.

Atutem naszej oferty jest indywidualne podejście do każdego Klienta – wspólne ustalanie scenariuszy działań windykacyjnych oraz indywidualne podejście do dłużnika i obsługiwanych wierzytelności.

Zaufało nam już ponad 1000 klientów, dla których odzyskaliśmy ponad 168 mln należności. Siedziba firmy znajduje się w Katowicach jednak prowadzimy działania windykacyjne na terenie całego kraju oraz za granicą. Ważną zasadą naszej działalności jest compensación zgodnie z obowiązującym prawem, przy jednoczesnym dbaniu o dobre imię i interesy wierzyciela.