Recuperación de Warmia y Mazury

  • Deuda Olsztyn

    Olsztyn to główny ośrodek gospodarczy, educativa y cultural en el Warmia y Mazuria. Rozwój gospodarczy miasta rozpaczał się w drugiej połowie XIX wieku, błyskawiczna rozbudowa infrastruktury oraz szybkie tworzenie nowych miejsc pracy sprawiło że w ciągu 30 lat liczba ludności wzrosła 4-krotnie. Miasto jest również ważnym ośrodkiem komunikacyjnym w regionie, przez Olsztyn prowadzą trzy drogi krajowe oraz […]