Recuperación de Bytom

Przez wiele lat przemysł ciężki był głównym filarem gospodarki Bytomia, działało tutaj aż jedenaście kopalń i dwie huty żelaza. Do dziś, działa tylko jedna kopalnia – Bobrek-Centrum, a na terenach zamkniętych zakładów oddano do użytku Bytomski Park Przemysłowy. Actualmente, el área principal de la economía en la que el comercio es de un año a otro tiene una participación creciente en el desarrollo de la ciudad,,pl,empresa de cobro de la deuda en Bytom ofrece Expertus,,pl,La compañía ofrece servicios integrales diseñados para hacer cumplir las deudas pendientes de pago de los deudores de sus clientes con todos los agentes legalmente autorizadas,,pl,Expertus es un equipo de profesionales con amplios conocimientos en el campo de la recuperación,,pl.

Usługi windykacyjne w Bytomiu oferuje spółka Expertus. Firma oferuje kompleksowe usługi mające na celu wyegzekwowanie zaległych należności od dłużników swoich Klientów z użyciem wszelkich prawnie dopuszczonych środków. Expertus to profesjonalny zespół posiadający bogatą wiedzę w dziedzinie windykacji, prawa i finansów.